Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
   
Liệt kê các Chùa Chiền và Nơi Thờ Cúng tại Huế 2

 

TS. A. Sallet và Nguyễn Đ́nh Hoè

 

66 Miễu Ngũ Hành. Cùng phường [8], cùng đường [Bobillot].
67 Miễu Tam Vị, Kim Hoả và Thổ [Tinh] , . Các miễu này được
phường bảo tŕ.
68 Cây Bồ Đề và miễu thờ Cao Các và Ngũ Vị [Kim, Mộc, Thủy, Hoả
và Thổ Tinh], thuộc phường (đường Jules Ferry).
69 Miễu Quan Công và miễu nhỏ Ngũ Hành, trong ṿng rào Đốc Học
đường .
70 Miễu bỏ hoang do một số vệ binh bổn xứ dựng lên, được thờ cúng một thời
(đường Jules Ferry).
71 Lịch Đại Đế Vương miếu .
Miễu thờ các bực vua chúa trong mọi thế hệ, thường được gọi là Chùa Lịch Đại.
Xây cất vào năm Minh Mạng thứ tư (1823) trên khoảnh đất thuộc xă Dương Xuân
, hiện được nhập vào thành phố Huế.
Hiện thời chỉ c̣n gian nhà giữa và hai gian cánh. Gian giữa giữ bài vị của chư vị
vua chúa ngày xưa. Hai gian kia thờ các bực danh nhơn. Các gian nhà này có ṿng
rào với một cửa lớn có trang hoàng; thuở trước, nơi cửa bên trong, có nhiều biển khắc
trên gỗ nay không c̣n nữa.
72 Miễu Vơ Sư . Gian nhà lớn, chung quanh có sân, ngoài có ṿng rào, thờ
một vị Vơ Sư. Miễu ở bên cạnh chùa Lịch Đại.
73 Báo Quốc Tự kiến tạo dưới triều Lê Vĩnh Thạnh (1705-1720);
đầu tiên, tên chùa là Hàm Long , sau, theo lịnh vua Lê Cảnh Hưng
vào năm thứ 8 (1747), đổi tên ra là Báo Quốc . Vào năm 1802, chùa được
trùng tu do ngân khoản của Hiếu Khương Hoàng Hậu , và tên chùa lại
được đổi ra là Thiên Thọ . Trong một lần viếng chùa, vua Minh Mạng ra
lịnh chùa lấy lại tên Báo Quốc .
Chùa có hai tấm biển chữ lớn: Báo Quốc Tự nơi phía trước và Thiên
Thọ Tự nơi phía sau.
Chùa có một chuông rất đẹp nặng 826 cân, đúc dưới triều Gia Long (1808).
Chùa rất đáng được chú ư, có thể nh́n thấy từ phía trước nhà ga Huế.
74 Miễu Ngũ Hành, miễu nhỏ và bị bỏ hoang.
75 Miễu Ngũ Hành, được xóm Trường Súng bảo tŕ.
76 Miễu Ngũ Hành, trong rừng nhỏ.
77 Miễu Ngũ Hành .
7
78 Miễu Ngũ Hành .
79 Miễu Hà Bá , miễu nhỏ trong ṿng rào của miễu trước.
Các miễu này [74-79] nằm rải rác trong phường 9 và được phường bảo tŕ.
80 Miễu bằng cây cất bên bờ rạch Đông Ba, góc cầu Gia Hội. Miễu thờ Hà Bá
và Ngũ Hành, do các thuyền phu bảo tŕ (đường Đông Ba).
81 Am thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na do vợ của một vị Bố Chánh
lo xây cất và được một hiệp hội các phụ nữ trong phường 1 bảo tŕ (đường Đông
Ba).
82 Đ́nh thuộc phường 1, kiến tạo vào năm thứ nhứt dưới triều Duy Tân (1907)
(đường đông Ba).
83 Miễu nhỏ dựng lên bên bờ kinh, có một cột bằng cây. Miễu thờ Hà Bá do các
thuyền phu thờ cúng (đường Đông Ba).
84 Miểu nhỏ cất trên cây, bên bờ kinh, thờ Hà Bá. Như miễu trên đây [83], miễu
thuộc các thuyền phu (đường Đông Ba).
85 Miễu lá thờ Thiên Y A Na, thuộc phường 1 (Nam Giáp) (đường Gia Long).
86 Miễu na ná như trên, cùng thờ Thiên Y, thuộc cùng giáp.
87 Miễu cây cùng thờ Thiên Y, thuộc cùng phường (đường Gia Long).
88 Miễu cây thờ Ngũ Hành, tại phường 1 (Tây Giáp) (hẻm dẫn tới công xi).
89 Miễu thờ Ngũ Hành, thuộc phường 1 (hẻm công xi).
90 Cây Bồ Đề 1 trên đó các thuyền phu và người ở dọc bờ kinh lập một bàn thờ
nhỏ thờ Hà Bá (đường Đ̣ng Ba).
91 Đ́nh trong phường 2, kiến tạo vào năm Duy Tân thứ 2 (1908), thờ Thiên Y A Na
.
92 Miễu Thành Hoàng ở gần vọng lâu X, thuộc phường (Trung Giáp ).
93 Miễu thờ Thủy Long Công Chúa và Hường Long Công Chúa
, ở gần bến đ̣ Bao Vinh, do phường bảo tŕ.
94 Đàn Âm Hồn thuộc cùng phường.
1 Bản chánh ghi chữ “Đề ” có thêm bộ “thảo đầu ”.
8
95 Miễu Ngũ Hành sửa lại từ một miễu thô sơ do các lính pháo thủ Ngũ Bảo
trong thành tŕ. Dân phường Chánh Bắc cất thêm gian phía sau và gian
phía trước miễu cũ. Miễu thuộc phường 3 ( ) (phía Bắc thành tŕ).
96 Miễu Ngũ Hành bằng lá.
97 Đ́nh bằng lá thuộc phường 3.
98 Miễu Ngũ Hành bằng lá.
99 Miễu Ngũ Hành bằng lá.
100 Đàn tế Âm Hồn (phía tây thành tŕ).
101 Miễu Ngũ Hành bằng lá trong phường 4 ( ).
102 Miễu Ông Thần Đá bằng lá hư nát có một tượng thô sơ thần bí do các
thợ đá thờ cúng (phía Nam thành tŕ).
103 Miễu Ngũ Hành bằng lá.
104 Đám mă Ông Trạng, dân chúng gán cho đám mă một quyền lực siêu phàm.
105 Miễu thờ Quan Công và Ngũ Hành, do các cựu thủ kho Mộc Thương (kho
vật liệu) kiến tạo. Hiện nay được phường bảo tŕ.
106 Miễu Ngũ Hành do các thủy thủ hoàng gia Long Thuyền kiến tạo. Hiện
được phường bảo tŕ.
107 Miễu Ngũ Hành bằng lá.
108 Am Thánh Mẫu, hiện nay thuộc về nhà thầu khoán Ba Quí.
109 Bàn thờ Hà Bá do các thuyền phu bảo tŕ.
110 Bàn thờ Hà Bá do các thuyền phu bảo tŕ, nơi bến tàu Thương Bạc .
111 1 Miễu Ngũ Hành gọi là miễu Thượng Tứ . Trước kia, miễu được kiến tạo
cho kỵ mă vệ binh trong khu rừng nhỏ gần Vọng lâu 8, bên phải cửa vào. Được
phường Thái Trạch bảo tŕ.
1 Các số 111-140 đăng trong Công Báo số 4 (tháng 10 – 12, năm 1914). Cáo tri đọc trong
buổi họp ngày 29-VII-1914. Các chùa miễu này nằm trong ṿng thành tŕ Huế.
9
112 Miễu Ngũ Hành do phường Thái Trạch kiến tạo và bảo tŕ.
113 Miễu Ngũ Hành thuộc phường Thái Trạch.
114 Miễu Ngũ Hành do phường Trung Tích dựng lên.
115 Miễu Ngũ Hành thuộc phường Phú Nhơn .
116 Miễu và Đàn Âm Hồn do phường Vĩnh An kiến tạo và bảo tŕ.
117 Miễu bằng lá thờ Thánh Mẫu, thuộc phường Vĩnh An.
118 Đ́nh thuộc phường Vĩnh An, gần đ́nh có một cây linh thiêng.
119 Am Tể Sanh thờ Thánh Mẫu. Được kiến tạo dưới một tàng cây linh
thiêng gần kinh chảy ngang Thành tŕ, trong phường Vĩnh An. Am được một tư
nhơn bảo tŕ.
120 Am Cầu Kho thờ Thánh Mẫu. Nguyên được nhơn viên vựa lúa hoàng gia
(Thương Trường) kiến tạo. Hiện được một tư nhơn bảo tŕ. Am ở dưới hai
tàng cây linh thiêng, dựa vào một miễu trong vườn Tịnh Tâm .
121 Miễu Hậu Bổ trước được các nhơn viên Vơ Khố kiến tạo, hiện
được một tu nhơn bảo tŕ, thờ các Thần linh Văn Quan và Vơ Quan
được tượng trưng bằng hai tượng đá. Miễu này được xây cất dựa vào tường của
vườn hoa hoàng gia Hậu Bổ, gần cửa phía Bắc. Miễu c̣n được gọi là miễu Vơ
Khố.
122 Khối đá linh thiêng gần cửa vào Trường dạy nghề được gọi là V́ Sao Thần Linh
của Vơ Khố . Khối đá Thần linh này để thờ một vị cố giám đốc các Vơ khố
annam sau khi có ma quỷ hiện ra trong một trong những cây nằm về phía trái cửa
Trường dạy nghề hiện tại.
123 Am thuộc phường Trung Hậu , thờ Di Lạc, Quang Công và Thánh Mẫu.
Kiến tạo vào năm 1902, được một nhóm dân tron phường bảo tŕ.
124 Đ́nh bằng lá thuộc phường Phú Nhơn .
125 Nền cũ chùa Linh Hựu . Trước kia chùa này được gọi là chùa của những
Thợ săn sau năm 1885 (chùa do các thợ săn chạy bộ của Tướng De Courcy cư
ngụ). Hiện chỉ c̣n cây cối trong vùng này.
126 Miễu nhỏ thờ Tam Vị do phường Tây Lộc kiến tạo và bảo tŕ.
127 Miễu Ngũ Hành thuộc phường Tây Lộc.
10
128 Chùa nhỏ hư nát ở trong ṿng thành Khám đường Ngục thất .
129 Đ́nh làng Phú Xuân thờ Thành Hoàng , Khai Cơ , 7 chủ gia
đ́nh, và 3 Tiên Chỉ các ḍng họ Hồ, Nguyễn và Lê.
130 Tế đàn Tịch Điền hiến tế thần nông. Trước kia các buổi tế lễ được nhà vua
chủ lễ sau lễ Giao và lễ Tắc. Đến triều Thành Thái các cuộc tế lễ này được băi bỏ.
131 Khối đá linh thiêng nằm trên bờ lộ gần cầu Vĩnh Lợi .
132 Miễu Tam Vị thuộc phường Ti Vụ .
133 Miễu Ngũ Hành thuộc phường Huệ An .
134 Miễu Ngũ Hành thuộc phường Huệ An .
135 Miễu Ngũ Hành thuộc phường Thuận Cát .
136 Đàn Âm Hồn tại phường Thuận Cát.
137 Miễu nhỏ thờ ân nhân của binh sĩ thuộc đội Long Vơ . Việc thờ cúng
hiện do phường Thuận Cát đảm trách.
138 Chùa Đô Thành Hoàng do triều đ́nh bảo tŕ.
139 Tế đàn Xă Tắc nơi đó mỗi năm vào mùa xuân có tế lễ với đại diện hoàng
gia chủ lễ; lễ tế bổn địa Thổ Thần .
140 Chùa Vơ Ban thờ Cửu Thiên Thánh Mẫu . Chùa dược các
quan quân trong kinh đô bảo tŕ.
 
 
 

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/12/18