Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Trang Ca Dao Tục Ngữ Thành Ngữ và Dân Ca

Cách Sử Dụng

Ca Dao Tục Ngữ, Nền Văn Hóa Căn Bản của Dân Tộc


Một sưu tập với hàng chục ngàn câu Ca Dao, Tục Ngữ được điện toán hóa như là Một Bộ Tư Điển  Rất tiện dụng cho công tác tham khảo
 

Replica Watches Chúng tôi chân thành biết ơn sự đóng góp quư báu về kỹ thuật của chị Hoàng Vân viết script cho bộ phận đầu năo của Bộ Tự Điển Ca Dao Tuc Ngữ (Database) này và anh Kenny Đỗ viết script cho tiếng Việt Unicode.

Version đầu tiên nầy thế nào cũng có nhiều sơ xuất về kỹ thuật mong quư vị vui ḷng lượng thứ và chỉ giáo để kiện toàn sưu tập để đời nầy.

Muốn t́m một câu ca dao, ta không cần phái thuộc hết nguyên câu, mà chỉ cần nhớ vài chữ liền nhau. Thi dụ câu:

"Gió đưa cành trúc la đà,
Hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương" cũng có câu khác như sau:
 
Gió đưa cành trúc la đà,
Hồi chuông Trấn Vơ, canh gà Thọ Xương" như nếu quư đánh nguyên câu có thể không có kết quả nhưng nếu quư vị đánh chữ "gió đưa" th́ trọn câu ca dao sẽ xuất hiện cho quư vị

Trang web tự động cài lối đánh chữ Việt theo Vietnet hay VIQR nếu quư vị quen dùng VNI th́ chọn VNI. Khi đánh chữ bắt buộc phải cho dấu. Nếu không cho dấu sẽ không có kết quả hoặc kết quả sẽ trái ngược thí du kiếm chữ "ánh" mà ta không cho dấu th́ kết quả sẽ  cho "anh" .(Xin nhớ tắt tất cả các loại chữ Việt đă cài đặt trong máy của quư vị)

Bảng Dấu Chữ
VIQR(Vietnet) VNI (no shift)
Dấu Chữ Dấu Chữ
 ' (Ngoặc đơn) = Sắc
 ` (Trên Tab/no Shift) = Huyền (*)
? (Dấu chấm hỏi) = Hỏi
 ~ (Trên Tab với Shift) = Ngă (*)
 .(Dấu chấm) = Nặng
 + (Dấu cọng) = Dấu Ư Ơ
a( = ă
a^ = â
e^ = ê
o^ = ô
o+ = ơ
u+ = ư
1=Sắc
2=Huyền
3=Hỏi
4=Ngă
5=Nặng
^ như ê,â
& như ư ơ
* như ă
( như đ
 

(*) Trên TAB có nghĩa là vị trí của dấu huyền (`) và dấu Ngă) (~) nằm phía trên khóa TAB (tận cùng trên trái) , bên trái của khóa số 1

Vài điểm cần lưu ư:

1. Khi đánh một chữ vào ô "T́m Ca Dao" có thể tất cả những câu Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ v.v. không xuất hiện hoặc có nhiều câu không liên quan đến đề tài muốn truy cứu lại xuất hiện. Vậy ta cần chú tâm đến các điểm kỹ thuật sau đây:

a. Thí dụ: Kiếm chữ "Ăn" (đứng một ḿnh) th́ những câu có chữ Ăn, lăn, đăng, văng, hoăng v.v. sẽ xuất hiên. Vậy phải dùng spacebar trước và sau chữ "ặn" cho chữ "ăn" nằm trong câu. Với trường hợp chữ "Ăn" nằm ở đầu câu th́ ta chỉ cần áp dụng spacebar sau chữ "ăn" Thí dụ: "ăn" trong "Ăn vóc học hay."

rolex replica b. Khi cho spacebar trước hay sau chữ muốn t́m mà gặp câu ca dao có chữ ăn kèm theo dấu phẩy (,) hay chấm (.) v.v. th́ câu đó sẽ không xuất hiện. (Chúng tôi đă cố gắng bỏ các dấu nầy hầu hết. V́ vậy khi t́m một câu hay một đọan tránh cho dấu chấm (.) phết (,) v.v.) Thí dụ khác: Tôi muốn kiếm chữ " Thành đô" nhưng tôi không cho spacebar sau  chữ "đô" th́ tôi được kết quả như sau:

Ước ǵ bướm được gần hoa Ước ǵ ḿnh sánh với ta hỡi ḿnh Ước ǵ tính sánh với t́nh Ước ǵ nhánh bích cành quỳnh thành đôi. Ước ǵ lan huệ đâm chồi Ước ǵ quân tử sánh người thuyền quyên Ước ǵ nguyện được như nguyền Ước ǵ chỉ thắm xe duyên tơ đào. =>Ghi Chú: * (câu số 7139 )  

Câu trên chỉ có chữ " thành đôi" trong "Ước ǵ nhánh bích cành quỳnh thành đôi" V́ vậy ta nên chú trọng đến điểm nầy

c. Ta cũng có thể kiếm toàn bộ Ca Dao, Tục Ngữ của một vần bằng cách đánh chữ đầu tiên của một câu nào đó Thí du: muốn kiếm vần A ta đánh chữ A (không spacebar trước cũng như sau) hoặc Ă hay  v.v. (Phần nầy chúng tôi c̣n lúng túng chưa định đượ phương pháp chỉ lôi ra các câu của một vần chỉ định, vị nào biết phương pháp mách giúp Database dùng dạng &#Unicode 1252)

2. Áp dụng nhiều chữ liền nhau mà ta biết được trong câu ca dao sẽ giúp ta có kết quả truy t́m chính xác hơn. Thí dụ:

Ta đánh chữ "Cóc" th́ nhiều kết quả hơn là "Con cóc" trong "Con cóc là cậu ông Trời" hay "Cóc ngồi" như trong "Cóc ngồi đáy giếng". Nhất là t́m những chữ bắt đầu bằng nguyên âm như thí du trên với chữ "ăn" Thí dụ ta kiếm chữ "ăn bát" trong các câu tục ngữ: "Ngồi mát ăn bát vàng"

3. Đôi khi ta phải áp dụng nhiều cách với nhiều chữ khác nhau để có được kết quả như ư muốn (Xem thêm bài Diệu Dụng)

4. Nhiều câu chỉ khác nhau đôi chữ th́ một hay hai chữ khác đó được đưa vào trong dấu ngoặc thí dụ: Ai khảo mà khai (xưng) hoặc Anh đi đằng anh (đông), em đi đằng em (tây).

Một thí dụ khác: Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa (ruộng) (đất) câu nầy do 3 câu
Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt ruộng
Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt đất

5. Chữ Hoa hay không hoa đều có kết quả như nhau (Case non-sensitive).

6. Có vài chữ thay đổi tùy địa phương thí du như câu: "Mẹ già như chuối ba hương" có bản th́ là "Mẹ già như chuối già hương". Vậy khi truy t́m ta không nên đánh vào ô truy t́m trọn câu mà chỉ nên lấy vài ba chữ chính mà thôi thí dụ như chữ mẹ già v́ khi đánh chữ mẹ già các câu liên quan đến mẹ già đều xuất hiện. Điều nầy bổ khuyết cho câu 1. (b) khi ta t́m một câu ca dao mà ta áp dụng đúng văn phạm hay không với chấm (.) phết (,) th́ kết quả cũng không như ư muốn cho không nên chọn những chữ có đi kèm với dấu chấm phết.

7. Khi gặp một câu quá dài có tiếp theo, th́ copy câu đầu của bài đó rồi t́m lại sẽ có toàn bộ bài ca dao.(Nhất là trong các bài Dân ca phổ nhạc, v́ có nhiều đoạn cho nên chúng tôi phải chua thêm một cột nữa là tựa bài hát, mỗi đọan được đánh số 1,2,3 v.v. Thí dụ: Chanh chua 1, Chanh chua 2 và Chanh Chua 3)

8. Để tránh t́nh trạng Database quá nặng nề, popup quá lâu, chúng tôi chia ra làm 3 thể loại:

  • "Ca Dao" bao gồm "Dân Ca", "Phong Dao" và "Đồng Dao Tục Ngữ" bao gồm "Thành Ngữ", "Châm Ngôn", "Ngạn Ngữ", "Cách Ngôn" và "Phương Ngôn"
  • "Dân Ca đă phổ nhạc vi bài hát có thể không hoàn toàn là ca dao mà chỉ có một phần nào đó là ca dao mà thôi)
  • Câu đố

9. Có những câu Ca Dao, Dân Ca dài hơn 22 hàng (câu) th́ câu thứ 22 có chữ (Con tiep). Trong trường hợp nầy (thắp sáng) highlight câu đầu tiên của câu đó để kiếm lai. Nhất là những bài Dân Ca, có bài có đến 5 hay 6 đoạn, ta áp dung phương pháp nầy sẽ thấy được ṭan bộ bài Dân Ca

10. Ta cần chú đến sự khác biệt trong vài từ ngữ đă biến dạng v́ húy hoặc v́ thổ ngữ thí dụ như: biển - bể; Má hồng - Má hường; Cương thường - Cang Thường; Long đinh - Long đanh; vô duyên - vô dang; chân mày - chơn mày. Ngoài ra cũng có sự khác biệt về lỗi chính tả (chánh tả!) cũng là một trở ngại làm ta không đạt được mục đích thí dụ như: d - gi; ? - ~; t - c; i - y (li hay ly); tr - ch;  v.v. V́ vậy khi kiếm một yếu tố nào mà ta nghĩ sẽ có sự khác biệt v́ thổ ngữ hay phạm húy hay lỗ chính tả th́ ta phải t́m với cả hai yếu tố như cương thường và cang thường; Truyện và Chuyện; Biển - Bể; Lănh - Lĩnh, Duyên - Dang v.v.

11. Xin vào trang Diệu Dụng để có khái niệm thực thi một dự án/bài viết

12. Chúng tôi áp dụng Font (NCR) Western European (Windows) cho toàn bộ e-cadao.o Nếu quư vị không đọc được chữ Việt xin áp dụng phương pháp sau: Nhấn chuột phải (Right click)  bất cứ chỗ nào trên trang web, chọn Encoding rồi chọn Western European (Windows) như h́nh vẽ dưới đây

 

Chúng tôi cầu mong quư vị cho biết những sai sót họặc đề nghị những điểm thiết yếu để cải thiện trang Web và Bộ Tự Điển Ca Dao nầy

Đa tạ

Hà Phương Hoài Nguyễn Đức Trọng (4/2004)

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/14/19