Home T?m Ca Dao Trợ Gi?p T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

  Lời Phi Lộ
i
"Tục Ngữ v? Ca dao"

Văn chương b?nh d?n qua "Tục Ngữ v? Ca Dao" xuất ph?t từ c?i l?ng ch?n thật v? b?nh dị của d?n gian, qua nhận thức v? cảm x?c của con tim rung động với ngoại cảnh.

Văn chương b?nh d?n qua ca dao lu?n lu?n phản ảnh được đức t?nh, ng?n ngữ c?ng phong tục tập qu?n của địa phương hay thời điểm n?o đ?. Th? dụ c?u:

- Tội chưa tề, tội chưa tề, Anh đi nghĩa địa em về lấy d?n!
Trong c?u nầy ta t?m thấy 2 yếu tố.
swiss replica watches
1. Địa phương: Miền Trung, m? chắc chắn l? Thừa thi?n v? Quảng trị: tề, d?n
2. ?m thanh: "Tội chưa tề" kh?ng chừng l? m? phỏng từ tiếng k?n đồng : "t? t? te, t? t? te" ?m thanh k?o d?i, n?o nề của qu?n đội khi thổi b?i chi?u ni?m?

Dường như Ca Dao l? sản phảm ri?ng chỉ thấy ở d?n tộc Việt Nam. Do đ? ta bảo tồn v? tự h?o với kho t?ng văn chương b?nh d?n l? tự h?o với d?n tộc.

Trong kho t?ng tục ngữ v? ca dao n?y, ch?ng t?i cố gắng thu thập c?ng nhiều c?ng tốt những c?u Tục ngữ v? Ca Dao t?m thấy ở bất cứ xuất xứ n?o. Nhiều c?u ch?ng t?i thấy kh?ng hợp l? hoăc nghi ngờ bị tam sao thất bổn m? vẫn phải đưa l?n mạng lưới. Mong được qu? vị cao minh bổ khuyết v? chỉ gi?o cho.
Trang E-Cadao được h?nh th?nh do nỗ lực của Trang Chủ Sưu Tầm v? tuyển chọn. Tất cả đều cho v?o Database
 
Bộ N?o Script Database cho bộ Tự Điển Ca Dao l? của Chị Ho?ng V?n
 
Anh Kenny Đỗ giải quyết script cho vấn nạn truy t?m Ca Dao bằng Unicode
 
Đặc biệt ch?ng t?i ch?n th?nh biết ơn anh Trần Anh Tuấn (Germany) đ? rộng luợng đại ch?ng h?a  Javascript m? ch?ng t?i đ? ?p dụng v?o c?ng việc nầy

haphuonghoai (3/2004)

Tiến tr?nh Thực Hiện

 

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Kỹ Thuật Truy Tầm

Ho?ng V?n

Sưu tầm Nhạc D?n Ca

Julia Nguyễn
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 03/14/19
breitling replica watches rolex replica watches rolex cellini replica watches rolex day date replica rolex submariner replica