Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

   

Giải Thích Ca Dao và Tục Ngữ

Để độc giả có đủ tài liệu để giảng giải cho con cháu chúng tôi cố gắng sưu tầm những bài giải thích những ẩn dụ của Ca Dao và Tục Ngữ. Chúng tôi mong mỏi quư vị giúp chúng tôi những bài viết của quư vị hoặc trích từ các mạng lưới mà quư vị t́m thấy chúng tôi hết ḷng cảm tạ Audemars Piguet Replica Watches

Hiện chúng tôi có các trang sau đây:

 1. Ăn cháo đái bát
 2. Ăn chay niệm phật nói lời từ bi
 3. Ăn ốc nói ṃ
 4. Ăn vóc học hay
 5. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
 6. Áo gấm đi đêm
 7. Áo vải cờ đào
 8. Ăn Sung
 9. Ba ch́m bảy nổi
 10. Ba hồn bảy vía,
 11. Ba hồn chín vía
 12. Bá Nha Tử Kỳ
 13. Ba Que Xỏ Lá (gt 4)
 14. Ba voi không được bát nước xáo
 15. Bách niên giai lăo
 16. Bách phát bách trúng
 17. Bán cá mũi thuyền
 18. Bán trời không văn tự
 19. Bạch Diện Thư Sinh (gt 4)
 20. Băi bể nương dâu
 21. Bao Giờ Nước Ngọt
 22. Bao Giờ Sen Mọc
 23. Bao Giờ Trúc Mọc Trên Ch́
 24. Bắt Cá Hai Tay (gt 3)
 25. Bát Trân (gt 4)
 26. Bạt sơn cử đỉnh
 27. Bầu Dục Chấm Mắm Cáy
 28. Bệnh nhà giàu
 29. B́nh cũ rượu mới
 30. Bóc ngắn cắn dài
 31. Bọ ngựa chống xe
 32. Bóng chim tăm cá
 33. Bới lông t́m vết
 34. Bợm già mắc bẫy c̣ ke
 35. Buôn Tảo Bán Tần (gt 4)
 36. Bụt Nam Sang c̣n chê oản chiêm
 37. Cá nhảy giường thờ
 38. Cả Vú Lấp Miệng Em (gt
 39. Cà cuống chết đến đít c̣n cay
 40. Cái giá cắn đôi
 41. Cái khó bó cái khôn
 42. Cái khó ló cái khôn
 43. Cái tổ con chuồn chuồn
 44. Cạn tàu ráo máng
 45. Cành vàng lá ngọc
 46. Cao Biền
 47. Cáo Mượn Oai Hùm (gt2)
 48. Cây Cải Về Trời
 49. Chạy Như Cờ Lông Công (gt 2)
 50. Chân nam đá chân chiêu
 51. Chết đứng Như Từ Hải
 52. Chim sa cá lăn
 53. Chờ được mạ, má đă sưng
 54. Chơi Chim
 55. Chùa bà Ngô
 56. Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim (gt 4)
 57. Con cà con kê
 58. Con Cóc là Cậu Ông Trời
 59. Con số 4 (gt 4)
 60. Cơng rắn cắn gà nhà
 61. Công Tử Bạc Liêu (gt 4)
 62. Công Tử Bột (gt 4)
 63. Cỡi Ngựa Xem Hoa
 64. Cú kêu cho ma ăn
 65. Đa Nghi Như Tào Tháo (gt)
 66. Đàn gảy tai trâu
 67. Đánh Trống Bỏ Dùi (gt 3)
 68. Đất Bụt
 69. Đèo heo hút gió
 70. Đồ cha hồ chú nhẫn
 71. Được voi đ̣i tiên
 72. Dây Tơ Hồng (gt 4)
 73. Dở Dở Ương Ương (gt
 74. Ếch ngồi đáy giếng

 

 
 1. Gái Quạt Mồ
 2. Gái thương chồng đương đông buổi chợ
 3. Giá Áo Túi Cơm (gt 4)
 4. Già Kén Kẹn Hom (gt 2)
 5. Giàu v́ bạn, sang v́ vợ
 6. Giấc Mộng Nam Kha (gt 4)
 7. Gió Đưa Cây Cải
 8. Há Miệng Chờ Sung (gt
 9. Hai ông một bà
 10. Hoa Quế Giữ Rừng (gt 2)
 11. Hồng Hồng Tuyết Tuyết
 12. Hương Lửa Ba Sinh (gt 4)
 13. Lá lành đùm lá rách
 14. Lá Thắm Chỉ Hồng
 15. Lấp Biển (gt)
 16. Liễu Chương đài
 17. Ḷng lang dạ sói
 18. Ma Chù Bứa
 19. Mài Dao Dạy Vợ (gt 4)
 20. Môn Đăng Hộ Đối (gt
 21. Mười Hai Bến Nước
 22. Tứ Linh (Rồng, Lân, Rùa và Chim Phượng)
 23. Năm Tao Bảy Tiết (gt
 24. Nhạt phấn phai hương
 25. Ông ba phải
 26. Ông Già Ba Tri (gt 4)
 27. Ông Gốc
 28. Ông Táo
 29. Rau muống tháng 9 nhịn cho mẹ chồng
 30. Rước voi giày mả tổ
 31. Sao Hôm
 32. Sao Tua Rua
 33. Sư Tử Hà Đông (gt 2)
 34. Tảo Tần
 35. Thần Tài (gt 4)
 36. Thằng Bờm
 37. Thứ nhất phạm pḥng
 38. Tết Tiết
 39. Tiền Cheo
 40. Tiền Quan Thuở Xưa (Tính Tiền Chơ Tết)
 41. Truông Mây và Chàng Lía
 42. Truông Nhà Hồ, Ngại Phá Tam Giang (gt 4)
 43. Tứ Hỉ (gt 4)
 44. Vàng thau lẫn lộn
 45. Vắng Như Chùa Bà Đanh (gt 4)
 46. Về  Rẫy Ăn C̣ng
 47. Vụng chèo khéo chống
 48. Xỏ Chân Lỗ Mũi
 49. Xôi Hỏng Bỏng Không (gt 3)

 

Giải Thích Ca Dao Tục Ngữ qua Cuốn Ca Dao Ngụ Ngôn Người Việt (Trích Từ Ca Dao Ngụ Ngôn Người Việt - Triều Nguyên - Nhà XB Thuận Hóa) Replica Watches

 • Ca Dao Ngụ Ngôn 1  (Gồm các giải thích sau đây)

  * Anh Chồng Dễ Tính
  * BA BÀ CHIA BỐN QUẢ DỪA
  * BÀ GIÀ KÉN VỢ CHO CON
  * BÀ GIÀ XEM QUẺ LẤY CHỒNG
  * BÀ THỨC NHƯ CHONG
  * BÁN B̉, MUA DÊ VỀ CÀY
  * BÁN B̉, MUA ỄNH ƯƠNG
  * BẮT CHƯỚC THÚC SINH, HỌC Đ̉I HOẠN THƯ
  * BÈO NƯỚC LỤT, SEN RĂ CÁNH
  * BẾ BỤT ĐI CHƠI
   

 • Ca Dao Ngụ Ngôn 2 (Gồm các giải thích sau đây)
   
  * BỢM VẬT VÀ BỢM H̉ NGHE ĐÁNH TIẾNG
  * BỤNG MẸ HĂY C̉N THÈM
  * BUỒN NGỦ GẶP CHIẾU MANH
  * CÁ RÔ GIƯƠNG VẨY
  * CÁCH SÔNG PHẢI LỤY Đ̉
  * CÁI BỐNG LÀM THƠ
  * CAM SÀNH CHÊ ĐẮNG, CHÁO BỔI KHEN NGON
  * CÂY SẬY VÀ DÂY LEO
  * CHÀNG LÀNG CHÈO CHẸT
  * CHÀNG VỀ, ĐỤC CŨNG VỀ
 • Ca Dao Ngụ Ngôn 3 (Gồm các giải thích sau đây)
   
  * CHÊ NHAU
  * CH̀ VÀ ĐỒNG
  * CHIẾC ÁO ÔNG CHỒNG VÀ NHỮNG BÀ VỢ THỢ MAY
  * CHIM, CÁ MẮC CẠN V̀ THAM MỒI
  * CHIM CHÍCH GHẸO BỒ NÔNG
  * CHIM CHÍCH VE PHƯỢNG HOÀNG
  * CHIM KHÔN, CÁ KHÔN
  * CHÓ NÊU CÔNG
  * CHỒNG EM NGỒI VƠNG ĐIỀU
  * CHỒNG SAO, VỢ VẬY
   

   

 • Ca Dao Ngụ Ngôn 4 (Gồm các giải thích sau đây)

  * CHÙA RÁCH CÓ BỤT VÀNG
  * CHUỒN CHUỒN, VE VÀ C̉NG
  * CHUÔNG KHÁNH VÀ MẢNH CHĨNH
  * CHUỘT CHÊ XÓ BẾP, KHÔNG ĂN
  * CHUỘT CHÙ Đ̉I SOI GƯƠNG TÀU
  * C̉ BỊ NGHI NGỜ LÀ KẺ PHÁ RUỘNG LÚA
  * C̉ ĐI M̉ CÁI ĂN
  * C̉ GẶP NẠN
  * C̉ QUĂM ĐÁNH VỢ
  * CÓ VÀ KHÔNG CÓ

 •  
  Ca Dao Ngụ Ngôn 5 (Gồm các giải thích sau đây)
   
  * CÓC LĂM LE ĐỚP SAO
  * CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI Hay CẬU CỦA THẦY NHO?


   

   


   

   

   

   

  Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

    Hà Phương Hoài

  Kỹ Thuật Truy Tầm

  Hoàng Vân

  Sưu tầm Nhạc Dân Ca

  Julia Nguyễn
  Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
  Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
  Last modified: 03/14/19