Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Khu di tích Mai Hắc Đế


M
ai Thúc Loan vốn gốc quê ở Mai Phụ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Do cuộc sống khó khăn nên mẹ ông dời lên làm nhà dưới gốc cây Mai tại núi Giẻ, làng Ngọc Trừng, thuộc xă Nam Thái, huyện Nam Đàn ngày nay và sinh ra ông. Mai Thúc Loan mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, phải làm nghề kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu. Ông có nước da đen, thông minh và rất khoẻ, giỏi vật nổi tiếng cả một vùng.
 


Mộ mẹ Mai Hắc Đế


T
hủa ấy vùng núi Nậy (núi Đại Huệ) có thứ vải ngon nổi tiếng, viên quan nhà Đường đô hộ Hoan Châu biết rơ vua quan nhà Đường rất ham thích, đặc biệt là ái khanh của Vua là Dương Quư Phi. Cho nên, chúng bắt nhân dân địa phương hàng năm phải cống nạp đặc sản quư hiếm này.
M
ai Thúc Loan là một trong những dân phu cống vải, không cam chịu cảnh tượng đó nên đă tổ chức, kêu gọi nhân dân khởi nghĩa vào mùa hè năm Nhâm Tuất (722).
M
ai Thúc Loan được nhân dân suy tôn lên làm vua năm Nhân Tuất (722). Ngài lấy Vệ Sơn làm đại bản doanh của nghĩa quân. Dọc bờ sông Lam, nghĩa quân đắp một chiến luỹ dài hơn 1.000 mét. Đây chính là thành Vạn An nổi tiếng. Ông lấy Hùng Sơn làm bản địa. Bao quanh khu trung tâm Vệ Sơn, nghĩa quân xây dựng một hệ thống đồn trại nương tựa và bảo vệ lẫn nhau, biểu tượng h́nh quả bầu bảo vệ cánh tả, Liêu Sơn bảo vệ mặt trước, Ngọc Đái Sơn (h́nh đai ngọc) là đồn tổng chỉ huy thống lĩnh cả hai đạo quân thuỷ, bộ. Đến nay nhiều địa danh vẫn c̣n ghi dấu: Đồng Bắn, Cồn Ngự, Cồn Trận, đồi Dương Cung, Ḷi Voi, Ḷi Ngự, Đan Nhiệm (nơi nhuộm quần áo màu đỏ cho nghĩa quân). Gần thành Vạn An hiện nay c̣n có một băi rộng toàn gỉ sắt, thứ phế liệu của xưởng đúc vũ khí thủ công hồi ấy.

 


Đền thờ Mai Hắc Đế


T
oàn bộ khu di tích Mai Hắc Đế ở Nam Đàn hiện nay có 3 hạng mục công tŕnh tiêu biểu thu hút  khách du lịch: đền thờ Mai Hắc Đế, lăng mộ Mai Hắc Đế, mộ mẹ vua Mai.

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/12/18