Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
 
 
Ca Dao Dân Ca Nam Kỳ Lục Tỉnh từ 701 - 800

 

 
701 . Chúa xuân c̣n ở vườn đào,
Ong qua bướm lại biết bao nhiêu lần.
702. Nơi xa đây đă biết gần,
Lựa là đó phải ân cần hỏi han.
703. Thiếp trao lông nhím cho chàng,
Chàng trao cho thợ bịt vàng đơm bông.
Đơm bông rồi lại đơm hoa,
Đơm con bướm bạc xinh đà quá xinh.
704. Một mai ai đứng minh sinh,
Ai pḥ giá triệu, ai rinh quan tài.
Minh sinh đă có con trai,
Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu.
705. Đố bây biết biển bao sâu,
Biết sông mấy ngả, biết cầu mấy nơi?
706. Năm tiền một khứa cá buôi,
Cũng mua cho đặng đăi người khách sang.
707. Tay cầm chiếc chiếu trải ngang,
Miệng chào ông đội Nam Vang mới về.
708. Bấy lâu cách trở sơn khê,
Tưởng anh đă được vinh huê với đời.
709. Em đương vút nếp xôi xôi,
Nghe anh có vợ bồi hồi ruột gan.
710. Thiếp như con én lạc đàn,
Thấy cung mà sợ phải phàn mấy cung.
 
711. Rạng đông súng nổ, kiếng đổ, trống thùng,
Ḷng qua thương bậu không cùng bậu ơi.
712. Tai nghe em bậu chóng hồi,
Cũng bằng anh uống một nồi nhơn sâm.
Nhơn sâm mắc lắm anh ôi,
Tiền đâu mà uống một nồi nhơn sâm.
713. Mấy ai ở đặng hảo tâm,
Nắng hanh giúp nón, mưa dầm giúp tơi.
714. Chiều chiều mây phủ ải Vân,
Chim kêu Bàn Thạch muôn phần héo hon. (1)
(1) Ải Vân: hay Hải Vân, một đèo cao giữa Huế và Quảng Nam.
Bàn Thạch: Có lẽ là sông Bàn Thạch ở Phú Khánh, phía nam sông Đà Rằng.
715. Quả đào tiên ruột mất vỏ c̣n,
Buông lời hỏi bạn đường ṃn ai đi.
716. Rèn ḷng vàng đá tri tri,
Một ngày cũng gọi tương tri với chàng.
717. Gió đưa liễu yếu mai oằn,
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
718. Cửa song loan im ỉm c̣n gài,
Mưa sa gió tạt, tạt ngoài mái hiên.
719. Chữ rằng: phú quư tại thiên,
V́ ai nên nỗi bạn hiền gian nan.
720. Rượu lưu ly chơn quỳ tay rót,
Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh.
 
721. Giăng tay đón bạn truông mây,
Thương ai mà bỏ ngồi đây cho đành.
722. Từ rày giă bạn bạn ơi,
Chiếu bạn bạn ngồi, trầu bạn bạn ăn.
723. Thà tôi bận rách bận rưới,
Để cho cha mẹ tôi bận lành,
Cám thương cha mẹ sanh thành tôi ra.
724. Cửa song loan anh khoan mở đă,
Phụ mẫu em rày cẩn khóa niêm phương.
725. Ngó lên hai ngả ngọn nguồn,
Thấy lời bạn thết lụy tuôn hai hàng.
726. Rủi tay xáng bể ve vàng,
Tội đà đáng tội xin chàng thứ dung.
727. Huê sao thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây thơm rễ người trồng cũng thơm.
728. Gối rơm theo phận gối rơm,
Ai cho dưới thấp mà chờm lên cao.
729. Vắn tay với chẳng tới cao,
Tiếc ơi là tiếc bông đào nở tươi.
730. Sáo kêu, công múa, nghê cười,
Vượn đờn thánh thót, rùa bơi, thỏ quỳ.
 
731 . Mưa sa ngọn cỏ li b́,
Đồng hồ nhặt thúc từ quy kêu sầu.
732. Sụt sùi gió Nữ mưa Ngâu,
Nỗi thương chi xiết nỗi sầu lại vương.
733. Tới đây phân rẽ đôi đường,
Đó lui làng hạnh, cố hương đây về.
734. Phụng với loan hai đường phân rẽ,
Anh với nàng chẳng lẽ phân nhau.
735. Bậu với qua như tuyết liễu đông đào,
Sớm chơi vườn hạnh, tối vào pḥng loan.
748. Biểu đừng nghi bảy ngờ ba,
Không tin bậu hỏi kẻ xa người gần.
749. Bậu đừng trách ái hờn ân,
Đạo chồng ngăi vợ chẳng gần th́ thôi.
750. Ví dầu chẳng đặng làm đôi,
Đến sau ta sẽ làm sui một nhà.
 
751 . Có xa tại bậu nên xa,
Anh em cha mẹ ở nhà c̣n thương.
752. Một mai bóng xế cội tùng,
Mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang.
753. C̣n chi vô trướng ra màn,
Ngăi nhơn rày đă hai đàng phân ly.
754. Đi ngang nhà má tay tôi xá chơn tôi quỳ,
Ḷng thương con má sá ǵ thân tôi.
755. Nghĩ sao mà lụy tuôn rơi,
Thắp nhang mà vái ông Trời định phân.
756. Phải gần năm ngoái đă gần,
Năm nay có tưởng mười phần cũng không.
757. Nên th́ một vợ một chồng,
Một niêu cơm tấm, một đùm mắm nêm.
758. Đ̣ đưa một chuyến năm tiền,
cô bán lụa xuống thuyền tôi đưa.
759. Ngăi nhân chi nữa bây chừ,
Có đôi khác thể bùa trừ ngăi nhân.
760. Cửa quyền con bướm lăng xăng,
Biểu đừng dộn dực mà trăng xa đèn.
 
761. Tiếc thay nước đánh phèn,
Mà cho bùn lại nhuốm lên mấy lần.
762. Đó với đây như cây tạo hóa,
Đó ra về đây khá ḷng thương.
763. Đêm khuya chong ngọn đèn ngôi,
Bâng khuâng nhớ bạn bồi hồi lá gan.
764. Nắng lên cho héo lá lang,
Cho đáng kiếp chàng phụ rẫy ân xưa.
765. Bảo đừng sầu muộn tương tư,
Để về thưa lại mẫu từ sẽ hay.
Em về thưa lại mẹ hay,
Cho đành rồi sẽ sinh bày lễ nghi.
766. Việc chi mà bắt em thề,
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai.
767. Con cá không ăn câu thiệt là cá dại,
Câu anh cầm câu ngăi câu nhân.
768. chim kêu ải Bắc non Tần,
Nửa thương cha mẹ nửa phần thương em.
769. Khi Cày th́ Chẳng thấy chim,
Đến khi lúa chín chim t́m tới ăn.
770. Phải duyên Ngô Việt cũng gần
Trái duyên Tần Tấn dầu gần cũng xa.
 
771 . Muối mặn ba năm c̣n mặn,
Gừng cay chín tháng c̣n cay.
Bậu với qua ai nấy đều hay
Đèn treo giữa gió biết day đàng nào.
772. Chữ rằng: họa phước vô môn,
T́m giàu th́ dễ t́m khôn khó t́m.
773. Tưởng khi dông liễu tây đào,
Khi ra vườn hạnh khi vào pḥng loan.
Bây giờ đôi ngả sâm thương,
Chiếu chăn chích mác, thiếp chàng xa nhau.
774. Quản bao Tô Vơ chăn trừu,
Ba năm oán để tiền cừu chi nguôi.
775. Cực ḷng thiếp lắm chàng ơi!
Biết rằng lên ngược xuống xuôi đàng nào.
776. Thương em tam tứ núi cũng theo,
Thất bát giang anh cũng lội,
Thập nhị đèo anh cũng sang.
777. V́ ai cho thiếp vơ vàng,
V́ ai tự là hoa tàn nhụy phai.
778. Thân em như thể hoa lài,
Hỡi người quân tử thương ai mà gầy.
779. Thôi tưởng gió lại nhớ mây,
Phụng hoàng bao thuở ấp cây ngô đồng.
780. Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng trôi không tiếc, tiếc chồng thuở xưa.
 
781. Tới đây thủ phận đưa đ̣,
Trước đưa quan khách sau ḍ ư nhau.
782. Bước ra cho khỏi sân lầu,
Không ham phú quư không cầu giàu sang.
783. Thuở đêm thanh chạnh ḷng nhớ bạn,
Cám thương người hoạn nạn xiết bao.
784. Ra về lụy ứa thấm bầu,
Nỗi thương chưa xiết nỗi sầu lại vương.
785. Ví dầu xa cách đôi phương,
Trăm năm cũng nhớ lời vàng tỏ phân.
786. Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm,
Anh phải ḷng thầm ba bốn tháng nay.
Chừng nào cho được bắt tay,
Gối luôn một gối dạ này mới ưng.
787. Trời ôi ai đánh trời gầm,
Mây mưa dứt đoạn tư bề âm can.
Cơ trời dâu bể đa đoan,
Tơ duyên vắn vỏi thiếp chàng xa nhau.
788. Hộ hôn điền thổ,
Vạn cổ thi thù , ớ bậu ơi ,
Vui sướng chi bậu ḥng hớn hở,
Cơ hội này ngàn thuở không nguôi.
789. Sóng xao mặc sóng dưới thoàn (thuyền),
Một ngày vắng bạn ăn vàng không ngon.
790. Đường đi cát nhỏ cỏ ṃn,
Mấy lời hứa cựu, bậu c̣n nhớ quen.
 
791 . Thà anh thọ tử ông Lưu Huyền,
Chẳng thà thụ nhục con Điêu Thuyền thất danh.
792 Nghiêng tai xéo đỏ bỏ nhỏ xéo xanh,
Bậu nghe ai dỗ ai giành bậu xiêu.
793. Đêm khuya ôm lấy cây.cọc chèo,
Sương sa gió lạnh vận nghèo anh phải đi. ~
Để em bay nhảy cho kịp th́,
Đây anh khác thể bông quỳ hứng sương.
794. Anh buồn cỡi ngựa buông cương,
Thấy con bạn cũ t́nh thương cạn rồi.
795. Giậm chơn ba tiếng kêu trời,
Cớ sao con bạn ngọc đổi đời hai phang (phương).
796. Đờn kêu tính tịch t́nh tang,
Ai đem công chúa lên hang mà về.
797. Đàng xa mượn ngựa mà di,
Xin cho tết tuổi, luận chi xa đàng.
798. Mưa sa lác đác chảy xuống cát đằm đằm,
Thấy em lao khổ anh mủi lông nhớ thương.
799. Thảm thiết thương tiếc ghe lườn mui ống,
Phải chi gần đậu vốn buôn chung.
800. Đàng đi biết mấy dặm trường,
Hỏi em đă kết cang thường đâu chưa.
 

Chấm vào các ô dưới đây để xem thêm phần kế tiếp

  1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-952

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15