Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
 
 

Ca Dao Dân Ca Nam Kỳ Lục Tỉnh từ 901 - 952

 

 

901 . Qua than với bậu hết lời,
Đừng tham núi ngọc đổi dời non tiên.
902. Đêm khuya trăng đă nằm nghiêng,
Vẳng nghe chó sủa, trống liền điểm tư.
903. Tiếng anh nho sĩ học tṛ,
Thấy sông th́ lội không ḍ cạn sâu.
904. Nực cười con bướm có râu,
Thấy hoa hăm hở châu đầu bắt hoa.
905. Đói ḷng ăn trái khổ qua,
Nuốt vô th́ đắng nhả ra bạn cười.
906. Ví dầu t́nh bậu muốn thôi,
Bậu phân cho phải đôi lời bậu ra.
907. Một tiếng em than hai hàng lụy nhỏ,
Em có mẹ già biết bỏ cho ai.
908. Kể từ bạn với trúc mai,
Càng sâu nghĩa bể càng dài t́nh sông.
909. Em nói với anh,
Như rựa chặt xuống đất,
Như Phật chất vào ḷng, (1)
Hoạn nạn tương cứu sanh tử bất ly.
Bây giờ em đặng chữ vu quy,
Em đặng nơi quyền quư,
Em nghĩ ǵ tới anh.
(1) Dị bản: Anh nói với em,
Như rựa chém xuống đất
Như mật rót vào ve.
910. Tới đây lạt miệng thèm chanh,
Ở nhà cũng có cam sành chín cây.
 
911. Vái ông Tơ đôi ba chầu hát,
Khấn bà Nguyệt năm bảy đêm kinh,
Xuôi cho đôi lứa tôi thuận một tấm t́nh,
Dầu ăn hột muối, nằm đ́nh cũng ưng.
912. Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sanh thảo hà thảo vô căn,
Không hơn cũng kiếm cho bằng,
Có đâu thua sút bạn hàng cười chê.
913. Tưởng là mai trước lại vầy,
Hay đâu mai trước một ngày một xa.
914. Nước trong xanh chảy quanh hang dế,
Tiếng anh học tṛ, mưu kế anh đâu.
Đố anh nhảy xuống ao sâu,
Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.
915. Đố ai nhảy xuống ao sâu,
Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.
916. Thương thương thay! Sức mạnh chở lừa,
Ngựa xe trâu ruộng đă thừa công phu.
917. Phụ mẫu tồn bất khả viễn du
Tọa mật thất như thông cù,
Cách mặt em một thoáng bằng ba thu,
Ḷng anh mang vịnh chữ: Hà chu hảo cừ.
918. Đă đành cắt tóc đi tu,
Một ngày cửa Phật mười thu cơi trần.
919. Thân em buôn bán tảo tần,
Ḷng anh sao nỡ từ trần xuất gia.
920. Tại mẹ cha dứt t́nh tơ nguyệt,
Khuyên em đừng trực tiết uổng công,
Nơi thương cha mẹ biểu vong,
Nơi chẳng đành ḷng cha mẹ biểu ưng.
 
921. Bần cư náo thị vô nhân đáo,
Phú tại lâm sơn hữu viễn thân,
Bấy lâu nay không biểu, anh cũng lại gần,
Bấy giờ em sa cơ thất vận,
Em biểu mấy lần anh cũng không vô.
922. Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng,
Dầu ai có thêu phụng, vẽ rồng mặc ai.
923. Giả tỉnh say ḍ ḷng thục nữ,
Giả khách qua đàng thử dạ quư nương.
924. Không chồng đi dọc đi ngang,
Có chồng th́ cứ một đàng mà đi.
925. Ḿnh xanh tay đỏ nút ch́,
Cơm lương với muối sống th́ là may.
926. Tích xưa dấu để sờ sờ,
Giữ trâu đọc sách, cắm cờ chăn dê.
927. Bấy lâu cách tựu xa lê,
Biết làm sao đặng trọn bề ái ân.
928. Tới đây khác xă khác làng,
Thói quen anh cũng lạ, xin nàng khá thương.
929. Cơm Phiếu Mẫu, gối Trần Đoàn,
Ngửa nghiêng song phụng, nhẹ nhàng nương luông. (1)
(1)  Phiếu Mẫu: Lúc Hàn Tín c̣n nghèo đói, bà Phiếu Mẫu thường cho cơm ăn; sau khi đă làm quan tướng. Hàn Tín nhớ ơn đền 1.000 thỏi vàng; Trần Đoàn: Người đời Ngũ Đại, tu tiên đắc đạo ở núi Hoa Sơn: đă ngủ 3 năm liền cho khỏe mắt trong đời loạn lạc - Câu ca dao trên là bài thơ "phú đắc" về 4 điều khoái (tứ khoái) của người đời.
930. Chỉ kim tương cha mẹ không thương,
Dứt đạo cang thường, anh cam bụng chịu.
Thôi thôi buông áo anh ra về,
Em bận bịu làm chi.
 
931. Dạo chơi bàn thạch thanh nhàn,
Họa may có gặp con bạn vàng thuở xưa.
932. Bến đ̣ xưa con bóng đương trưa,
Buông lời hỏi bạn kén lừa nữa thôi.
933. Thang cao nhiều nấc khó trèo,
Đem nhau tới chốn hiểm nghèo bỏ nhau.
934. Đèn ai leo lét trên lầu,
Hay là đèn bà Quốc Mụ, tụng kinh cầu cho Mă Đăng
Luồng. (2)
(2) Mă Đăng Luông (Long): Nhân vật của vở tuồng cùng tên là một tướng giỏi đă bênh vực kẻ tốt, cô thế để trừ bọn xấu là cha con Thừa tướng Đặng Vạn Bộ. Sau nhờ giúp vua đánh thắng giặc nên được phong làm Thừa tướng.
935. Yếm em bốn dải ḷng tḥng,
Dải xanh, dải đỏ, dải trắng, dải vàng.
Cái số của chàng một trăm ba mươi sáu đoạn,
Một đoạn bên này, một đoạn bên kia,
Ví dầu trời đất phân chia,
Đôi ta như khóa với ch́a đừng rơi.
936. áo vải quao lựa sào mà vắt,
Tuy xấu mặc ḷng lựa mặt.gởi thân.
937. Mục bất kiến, nhĩ anh cũng tằng văn, (1)
Thấy em có nghĩa mấy trăng anh cũng chờ.
(1) Mắt không thấy, nhưng tai anh đă từng nghe.
938. Tấm giấy vàng đề hàng chữ thọ,
Rước em về hai họ chứng minh.
939. Dốc một ḷng lấy chồng hay chữ,
Để ra vào kinh sử mà nghe.
940. Muốn cho ông cống ông nghè ,
Thiếu chi nhiêu học kết bè mà chơi.
 
941 . Từ khi rẽ một phang trời,
Dạ hằng khấn khấn nhớ lời minh sơn.
942. Trăm năm nhơn nghĩa vẹn tṛn,
Tử sinh tạc dạ đá vàng nào phai.
943. Bao giờ sum hiệp trước mai,
Ḷng nguyền kết tóc lâu dài trăm năm.
944. Đạo hằng t́nh ngỡi chí thân,
Làm sao cho đặng ngọc cầm liền tay.
945. Bao giờ thuyền trả lái day,
Cờ về tay phất đẹp mày nở gan.
946. Một ḿnh đă luận lại bàn,
Chạnh ḷng thương nhớ bạn vàng cố tri.
947. Bao giờ tử biệt sanh ly,
Ven trời góc biển thị phi không tường.
948. Ai làm cách trở Sâm Thương,
Ai làm rời ră oan ương dường này.
949. Buồn trông ngọn gió vời mây,
Tương tư ai giải cho khuây buổi nào.
950. Đua chen thu cúc xuân đào,
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông.
951. Chữ rằng: vấn tổ tầm tông,
Cháu con nỡ bỏ, cha ông chẳng màng.
952. Đánh cờ nước bí khôn toan,
Dầu anh khéo lượng trăm bàn cũng thua.

 

 

Chấm vào các ô dưới đây để xem thêm phần kế tiếp

  1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-952

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15