Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
 
 

Ca Dao Dân Ca Nam Kỳ Lục Tỉnh từ 501 - 600

 

501. Năm canh luống những ngậm ngùi,
Bâng khuâng nhớ bạn đứng ngồi không an.
502. Đêm khuya ngồi dựa pḥng loan,
Thất t́nh nhớ bạn hai hàng lụy rơi.
503. Phải chi cao đất thấp trời,
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời phương nao.
504. Ví dầu phóng hỏa phi đao,
Giận th́ nói vậy lẽ nào chẳng thương.
505. Muốn chơi chậu cúc tam hường,
Liễu huê hiếm hiệm dọc đường thiếu chi.
506. Trách người nghe tiếng thị phi,
Phụ phàng nhơn ngăi chẳng v́ ái ân.
507. Sống làm tướng, thác làm thần,
Giết người bạc ngăi một lần mà thôi.
508. Phải duyên quán rách cũng ngồi,
Trái duyên nhà ngói dẫu mời cũng không.
509. Tay bưng chậu cúc ba bông,
Thấy em có nghĩa muốn trồng xuống đây.
510. Chỉ điều kim tuyến biếng may,
Hiền thê vắng mặt một ngày khá thương.
 
511 . Đắp bờ th́ phải khai mương,
Đuốc soi hang tối không tường nẻo quanh.
512. Phải chi cải từ hườn (hoàn) sanh,
Mổ gan trao lại mới đành dạ qua.
513. Xin em giữ trọn đạo ba,
Sau dầu có thác cũng là thơm danh.
514. Đem ḷng ngơ ngáo sao đành,
Chẳng duyên tơ tóc cũng t́nh ngăi nhơn.
515. Ham chơi bỗng đứt dây đờn,
Dẫu cho chín giận mười hờn cũng nguôi.
516. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi,
Giận người ở bạc như vôi thế này.
517. Nhạn c̣n chích bạn lạc bầy.
Người đời sao khỏi đổi rày hai phang (phương).
518. Tới đây phân rẽ đôi đàng,
Của anh anh gánh, của nàng nàng bưng.
519. Tiếc thay con thỏ nằng nằng,
Núp lùm chờ đợi bóng trăng bấy chầy.
520. Nàng như chim nọ đương bay,
Anh như con cá mắc rày lưới giăng.
 
521 . Khuyên đừng phụ chốn khó khăn,
Khó mà biết ngăi cũng bằng giàu sang.
522. Muốn văng lai sợ nàng mang tiếng,
Giả khách qua đàng sớm viếng tối thăm.
523. Đũa tre một chiếc khó cầm,
Nằm đêm nghĩ lại thương thầm bạn xưa.
534. Chờ em anh cũng muốn chờ,
Bao giờ rau muống lên bờ trổ bông.
525. Nón treo quai găy thinh không,
Can chi bậu sợ phập phồng lá gan.
526. Cả kêu ớ Tiết Đinh San,
Chớ mê Kim Đính phụ Phàn Lê Huê.
527. Gần sông cội mới ngă kề,
Tiếng tăm anh chịu, em về tay ai?
528. Đá dầu nát, vàng dầu phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
529. Anh em cốt nhục đồng bào,
Vợ chồng là đạo lẽ nào chẳng thương.
530. Mặc ai tham quế phụ hương,
Quế già quế rụi, hương c̣n thơm lâu.
 
531 . Đại giả vương, tiểu giả hầu,
Hai nơi cùng muốn bắc cầu ḥa hai.
532. Tay cầm chiếc chiếu trải dài,
Miệng chào ông Đội miền ngoài mới vô.
533. Lên yên khó nỗi lên yên,
Tiền căn báo hậu nhăn tiền thấy chưa.
534. Một lần cho tởn đến già,
Chớ đi nước mặn mà hà ăn chơn (chân).
535. Phải chi lên đặng Ngọc Hoàng,
Lên coi sổ bộ duyên nàng về đâu.
536. Nh́n nhau lụy ứa thấm bâu,
Nỗi thương chưa hết nỗi sầu lại vương.
537. Nghĩ thôi đă giận lại thương,
Trách thay dạ đó, không tường ḷng đây.
538. Dùng dằng tay lại bắt tay,
Đó đây là ngăi ngày ngày chớ quên.
539. Lên non bẻ 1á họa h́nh,
Họa cho thấy mặt kẻo t́nh nhớ thương.
540. Nhứt ngôn trúng, vạn sự thành,
Mấy lời anh nói có dành hay không.
 
541. Gươm linh treo trước bàn ông,
Dầu ai ở bạc máu hồng tuôn rơi.
542. Chim khôn bay nửa lưng trời,
Nực cười đứa dại nghe lời thị phi.
543. Bao giờ thiếp có xa chàng,
Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin.
544. Trăm năm ḷng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi ch́ mặc ai.
545. Như vầy mới gọi là trai,
Trên lo nghĩa chúa dưới mài thảo thân.
546. Cửa quyền bướm liệng lăng xăng,
Muốn chơi tứ hữu lỗi ngần tam cang.
547. Xéo xanh đi đâu đứng đó,
Nghiêng tai dưới gió,
Thiếp kể công khó chàng nghe,
Nam nhi chi chi,
Hải hà chi lượng,
Vượn ĺa cây có ngày vượn rũ,
Anh xa nàng mặt ủ mày chau.
548. Đôi ta cách trở Hớn Ngô,
Cũng như rau nhút thả hồ không tươi.
549. Xừ xang là xừ xang người,
Trăm năm nhẫn nhịu đừng cười anh quê .
550. Bấy lâu cách lựu xa lê,
Nhộn nhàng ong bướm có hề chi không.
 
551 . Bấy lâu chịu tiết loan pḥng,
Để cho bạn ngọc thủy chung cạn lời.
552. Tỏ trăng chi bấy hỡi trời,
Để cho bạn ngọc phân lời thỉ chung.
553. Bụi dâu khum cây chùm gởi đóng,
Lúc sang giàu dù vơng thiếu chi.
Trách nàng cạn dạ hẹp suy,
Chẳng toan kết tóc kịp th́ làm ăn.
554. Trồng tre th́ chớ bẻ măng,
Để cho măng lớn kết bè đưa dâu.
- Đưa dâu th́ đưa bằng ghe,
Chớ đưa bằng bè ướt áo dâu đi.
555. áo ai đứt nút c̣n khuy,
Gái kia quá lứa lỡ th́ hết duyên.
556. Đứng xa coi thể là tiên,
Lại gần nứt niểng như niền cối xay.
557. Cùng nhau vả tiếng một ngày,
Ngăi nhơn thẳm thẳm cũng tày ba thu.
558. Ham giàu mà lấy đứa ngu,
Của ăn hay hết, đứa ngu hăy c̣n.
559. Vợ ba con anh c̣n để bỏ,
Huống chi nàng ngọn cỏ phất phơ.
Ngọn cỏ phất phơ ngọn cờ phơ phất,
Cơ hội này trời đất có hay.
560. Khen ai sao khéo đặt bày,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
 
561. Ào ào gió giục mây Tần,
Một xe trong cơi hồng trần bước ra.
Rủ nhau lên viếng mả cha,
Tảo lăng mồ mẹ lụy đà tuôn rơi.
Công cha trượng lắm cha ôi,
Ngăi mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
562. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ,
Trời hỡi trời duyên nợ về đâu?
563. Chăng lo chi thiếp kiều cư,
Lo chàng chánh xă danh hư để đời.
564. Qua cầu than thở cùng cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu.
565. Trồng trầu thả lộn dây tiêu,
Con theo hát bội mẹ liều con hư.
566. Rượu kia nào có say người,
Ớ người say rượu chớ cười rượu say.
567. Say là say ngăi say nhơn,
Say câu Lư Bạch, say đờn Bá Nha. (1)
(1) Bạch: Quê ở đất Thục, hiệu là Thanh Liên cư sĩ, có thiên tài đặc biệt về thơ. Bá Nha: người đời Tống, làm quan Thượng Đại Phu, đánh đàn rất giỏi.
568. Người đời khác thể là hoa,
Sớm c̣n tối mất nở rá lại tàn.
569. Dốc ḷng trồng cúc ngay hàng,
Hay đâu cúc mọc một đàng một cây.
570. Muốn cho có đó cùng đây,
Sơn lâm há dễ một cây nên rừng.
 
571 . Vườn hoang con sóc nhảy tưng bừng,
Con ong qua nếm nhụy, con cá trừng giỡn sao.
572. Muốn đi buôn giải buồn với bậu,
Để bậu ở lại nhà sợ bậu tiếng ra.
573. Thua th́ thua mẹ thua cha,
Cá sinh một lứa ai mà thua ai.
574. Sắc. kia nào có mê ai,
ớ người mê sắc chớ cười sắc mê .
575. Anh tham ba chốn bốn quê,
Anh phụ lời thề anh cực tấm thân.
576. Cách nhau v́ bởi xích thằng,
Xa nhau v́ bởi chị Hằng khiến xa.
577. Cùng nhau cho trọn đạo ba,
Thà là ĺa thác, chẳng thà ĺa sinh.
578. Dốc ḷng t́m chốn tiền đ́nh,
ấn vương nương Phật lánh ḿnh đi tu.
579. Như vầy ta chẳng kết bầu,
Kết bầu một thuở đoạn sầu trăm năm.
580. Ví dầu quư hữu t́nh thâm,
Nắng dun lá lựu, mưa bầm đọt lê .
 
581. Rủ nhau lên miễu mà thề,
Bỏ quên hương khói lộn về tay không.
582. Thương ai cho bằng thương chồng,
Bởi chồng ở bạc, nên ḷng hết thương.
583. Nhạn kêu sương, c̣ đương ngóng cổ,
Phụng giao đầu, hạc đỗ nhành mai.
Làm trai cho đáng sức trai,
áo vải bận ngoài áo vải bận trong.
584. Trông chồng mà chẳng thấy chồng,
Đă đành một nỗi má hồng vô duyên.
585. Tới đây duyên đă bén duyên,
Trăng thanh gió mát c̣n t́m nọ kia.
586. Khen ai khéo tạc đá bia,
Khéo tô vôi trắng khéo đề chữ son.
587. Công anh làm rể, làm con,
áo rách quần ṃn vợ lại về ai.
588. Gió đưa mười tám lá xoài,
Bên văn bên vơ có tài hát thi.
589. Chiều chiều mây phủ Đá Bia,
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng. (1)
(1) Đá Bia: núi Đá Bia ở đèo Cả, giữa Phú Yên và Khánh Ḥa.
590. Sá chi bả mía trôi sông?
Lội theo mà vớt bè bông hoa lài.
 
591 . Thương em những thuở đánh bài,
Em phi bát vạn anh nài cửu văn.
592. Anh ơi vợ cũ anh chớ vong,
Đàng cũ anh chớ lấp, để pḥng văng lai.
593. Mèo lành ai dễ cắt tai,
Gái hư chồng để, khoe tài vào đâu.
594. Chồng chài vợ lưới con câu,
Lân la khúc vịnh mặc dấu nổi trôi.
595. Nghĩa nào sợ nợ anh ôi,
C̣n da lông mọc, c̣n chồi nên cây.
596. Đôi ta chẳng được sum vầy,
Khác nào chích nhạn lạc bầy kêu sương.
597. Song song đôi ngọn gươm trường,
Chết anh anh chịu, buông nàng anh không buông.
598. Nước giữa ḍng c̣n chê nước đục,
Vũng trâu đằm hục hục khen ngon.
599. Kiến leo cột sắt chi ṃn,
Ṭ ṿ xây ổ sao tṛn mà xây.
600. Những là thương gió nhớ mây,
Một ngày cách bạn cũng tày ba đông.

 

 

Chấm vào các ô dưới đây để xem thêm phần kế tiếp

  1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-952

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15