Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
   

ĐINH THÁI SƠN 

Câu Hát Huê T́nh 

Góp nhặt những câu hát hoặc kim hoặc cổ
để cống hiến cho nam nữ thanh niên lao động
cơn hành sự ngâm nữa đặng quên cả vất vả
và nặng nhọc
Thuận Ḥa XB. Chợ Lớn, 1966
 
 
1. Ông Tổng, ông Xă, ông Cả, ông Chủ đông vầy,
Bớ ḿnh ôi,
Bậu sánh so sang trọng, mấy thầy ai hơn?
2. Ḿnh có thương ḿnh chặt tóc ḿnh thề,
Chỉ trời rạch đất, chớ hề bỏ nhau.
3. Vàng mười vô lửa nào phai,
Bớ anh ôi,
Anh nằm đêm anh nghĩ lại coi ai bạc t́nh?
4. Trời vần vũ mây giăng bốn phía,
Nước biển đông sóng dợn tứ bề .
Biết làm sao cho nên nghĩa phu thê,
Đó chống đây vợ, đi về có đôi.
5. Phừng phừng như hỏa diệm san,
Em nghe lời anh nói ruột gan ră rời.
6. Chuông nhà thờ nghe đổ tiếng mười,
Rạng mai đây phân rẽ, em cười nỗi chi?
7. Bây giờ cầu xây nọ nó thôi xây,
Thời qua với bậu dứt dây can thường.
8. Ba h́nh nay đă đổi dời, (l)
Bớ nhơn t́nh ôi,
Bấy lâu găn chắc, (giờ) ră rời tại đâu.
9. Nhà hát bóng chào rào chộn rộn,
Sở chụp h́nh ngồi đứng chỉnh tề.
Thăm em một chút anh về,
(1) Ba h́nh: Nơi có dựng nhóm tượng đài 3 người.
Chơi khuya lính bắt, khó bề phân qua.
10. Bước lên xe lửa Biên Ḥa,
Tấn Linh anh tới đó, chắc là xa em. (l)
11 . Xứ độc địa người đi ít lại,
Chốn hiểm nguy có văng không lai,
Bớ anh ôi,
Anh đành phụ rẫy trước (trúc) mai,
Bỏ em than vắn, thở dài nhớ thương.
12. Chỉ tơ đứt mối th́nh ĺnh,
Bớ bậu ôi,
V́ nghèo nên phải, xa ḿnh sanh phương.
13. Nh́n anh nước mắt rưng rưng,
Bớ anh ôi,
Xúp lê xe chạy, em ngó chừng theo xe.
14. Lộ bất hành bất đáo,
Chung bất đả bất minh, (2)
Lâu nay tôi chẳng biết ư ḿnh,
Ngày nay minh bạch, nhân t́nh trí tri.
15. Anh đi ngang qua cửa san không vào,
Bớ anh ôi!
Hay là anh có chốn má đào phụ em.
(1) Tấn Linh: Có lẽ Tánh Linh (B́nh Thuận).
(2) Lộ bất hành... bất minh: Đường không đi không đến, khuông không động
không kêu.
16. Góc tư góc tám một nắn đồng xu, anh cũng chẳng màng,
Bớ bảy ôi,
Anh sợ e thằng nhỏ dại, thương hàn khó nuôi.
17. Nhứt ngôn trúng, vạn ngôn dung,
Nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành, (l)
Em không có dạ gạt anh,
Bớ anh ôi,
Nỡ nào em trao thảm, cho đành dạ em.
18. Gái Đàng Mới, xem tường không mới,
Trai Bến Thành, xét lại chẳng thành.
Ngày ngày qua lại em anh,
Bớ bảy ôi,
Có xu có lúi, mới thành gió trăng.
19. Nhà lạc xon chôn rộn,
Mặc t́nh khách văng lai,
Ai ai cũng dụ chữ tiền tài,
Liều thân liễu yếu, bỏ ngoài mái hiên.
20. Một vũng nước trong năm bảy ṿng nước đục,
Một trăm người tục một chục người thanh.
Biết đâu nhơn đạo hiền lành,
Trao thân gởi phận mới đành dạ em.
21. Tiếng anh nho nhă đủ tài,
Cửa huyền em đóng chặt,
Đó Sanh luận bài mở ra.
(1) Nhứt ngôn... bất thành: Một lời hay chứa cả vạn lời: một lời nói bậy th́
vạn sự đều hỏng.
Ghe anh lui về Gia Định,
Em thọ bịnh đau liền,
Không tin anh hỏi lại xóm giềng có không.
23. Ḱa mă phùng bá lạc,
Nọ bàng điểu ngộ phong,
Qua muốn tường đó dạ dục trong,
Cho hay ḷng bưởi dạ ḅng thuyền quyên.
24. Một cẳng bước tới, mười cẳng bước lui,
Bớ anh ôi,
Theo anh rất dễ phận tôi vô ngh́.
25. Thắp hương vái với ông bà,
Đôi ta kết ngăi, đến già an cư.
26. Nào khi núp bóng trăng tờ,
Bớ ḿnh ôi,
Đôi ta lận đận, bây giờ bậu bỏ qua.
27. Tiền tài như phấn thổ,
Nhơn ngăi tợ thiên kim, (l)
Bớ anh ôi,
Bởi anh nghinh tân yểm cựu, sau t́m đặng đâu.
28. Mấy thu qua bậu ra vào,
Bớ ḿnh ôi,
Nay ḿnh về Văng, chừng nào ḿnh lên. (2)
(1) Tiền tài... thiên kim: Tiền bạc như đất bột, Nhân nghĩa đáng ngàn vàng.
(2) Văng (Vĩnh): chi xứ Vĩnh Long.
29. Năm canh qua lăn lộn pḥng loan,
Bớ em ôi,
Bậu về Vĩnh Long nọ dặm đàng xa xôi.
30. Em về anh kính gởi chút t́nh,
Bớ em ôi!
Anh gởi lời kính lạy, bái h́nh song thân.
31 . Đất Châu Thành anh ở,
Xứ Cần Thơ nọ em về,
Bấy lâu sông cận biển kề,
Bớ anh ôi,
Phân tay mai trước (trúc), dầm dề hột châu.
32. Đêm năm canh thổn thức,
Ngày sáu khắc ra vào,
Bớ ai ôi,
Tôi buồn riêng về phận pḥng đào lẻ đôi.
33. Chiếc tàu lặn chạy mau dường gió,
Cái xe hơi chạy lẹ như dông.
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng,
Thương nhau cũng vội, dứt. ḷng cũng mau.
34. Nghiêng tai tôi hỏi nhỏ con bạn vàng,
Bớ bạn ôi,
C̣n thương nghĩa cũ, hay nàng hết thương/
35. Ngọc cầm ai biểu anh buông,
Bớ anh ôi,
Con cá về biển Bắc luông tuồng khó trông.
36. Nước ṛng bỏ băi bảy gánh;
Bớ bậu ôi,
Bậu đem duyên đi bán, đất Châu Thành đều hay. (l)
37.  Em hỏi, anh xin nói lại thật thà,
Ai đồn danh xấu thiếp, em lên ṭa biện danh.
38. Kia ḱa tam ṭa đó,
Nọ nọ khám thất đây.
Thôi thôi xin bậu chớ rầy,
Miệng lằn lưỡi mối, nhiều ngày biết ai.
39. Ḿnh tham nơi sô tố lụa hàng,
Bớ ḿnh ôi,
Bậu đi trưa tối, ṃn đàng xuống lên.
40. Đất Châu Thành nam thanh nữ tú,
Trong vườn thú đủ các thứ chim.
Em trách ai mọn dạ kiếm t́m,
Đem lời huyễn hoặc, lỗi niềm tóc tơ.
41 . Bạc lê vẽ sứa em giận đứa măn tơ, (2)
Làm sao mà nghi ngại bá vơ,
Châu hinh em dạo cảnh,
Nó nghi ngờ bán duyên.
42. Tiếc công anh vun quén cây tùng,
Bớ nhơn t́nh ôi,
(1) Dị bản: Bậu ôm duyên đi bán.
Khắp kinh thành đều hay.
(2) Bạc lê: (tiếng Pháp Parler): nói; vẽ, sửa (mentir): nói dối - (menteur):
đứa nới dối.
Anh săm soi trên ngọn, dưới gốc sùng không hay.
43. Vật bạc t́nh bất thủ, nhơn phi ngăi bất giao,
Anh nguyền thưởng bậu một dao, răn người ḷng mận dạ
đào líu lăng.
44. Nhẫn nhẫn nhứt thời chi khi,
Miễn miễn bá nhứt chi ưu,
Anh chớ nghe người ghen ghét đồ mưu,
Anh cố thù gây oán, gây cừu hại em.
45. Con chim khôn thỏ thẻ trên nhành,
Bớ em ôi,
Anh nghe em than thở bao đàng dứt ân.
46. Trăng c̣n có khi tṛn khi khuyết,
Người ở đời khi thạnh khi suy.
Anh nghe chi lời luận ngu si,
Anh đem ḷng kết án, chẳng v́ ngỡi xưa.
47. Dầu em có thác xuống suối vàng,
Oan hồn em cũng theo chàng báo oan.
48. Ngựa hay nào sợ đàng dài,
Bớ anh ôi,
Em không học thói bất tài bội phu.
49. Ngày sầu tơ, đêm lại sầu t́nh,
Anh trách ai gièm xiểm đôi đứa ḿnh lôi thôi.
50. Anh đừng đem dạ đổi dời,
Chớ nghe lời thế sự, ră rời gia cang.
51. Nỡ nào dứt nghĩa ĺa t́nh,
Bớ bạn ôi,
Đây c̣n thương tưởng sao ḿnh khiến xa.
52. Lại qua đàng mới thấy nàng,
Bớ cựu t́nh ôi,
Bậu lang vân chi lắm, bậu vào hàng lầu xanh. (l)
53. Tai em nghe anh hỏi mấy lời,
Bớ anh ôi,
Làm người vinh nhục, cuộc đời xưa ni.
54. Trai văn chương kinh sử,
Gái ǵn giữ vá may,
Bán buôn nuôi miệng qua ngày,
Bậu tham khăn tua nọ, dơn giày bậu liều thân. (2)
55. Trăng lên khỏi núi sáng ngời,
Bớ em ôi,
Em về em nhớ, những lời qua phân.
56. Ḷng tôi thương thiệt ḿnh ôi,
Ḿnh đừng nói chuyện, lôi thôi qua đàng.
57. Căn dươn (duyên) gặp gỡ giữa vời,
ông Tơ d́u dắt, tại trời khiến nên.
58. Anh giơ tay hứng hột sương trời,
Bớ bạn ôi,
Rồi đây xa cách, ră rời đôi phang (phương).
59. Trời ôi sao chẳng xét suy,
Đôi đứa tôi mới ngộ, khiến chi ră rời.
Lang vân: Trắc nết, lăng loàn.
(1)Dơn (giày): Giày phụ nữ, mũi nhọn và thon dài.
60. Hoa hương thơm ong bướm đang mê,
Bớ nhơn t́nh ôi,
Thương chưa phỉ dạ ḿnh về bỏ đây.
61 . Mù sương sa đượm li b́,
Em giữ ḷng trinh tiết, trọng ngh́ với anh.
62. Trời vân vũ mây phủ tối tăm,
Bấy lâu thổn thức ngă tâm,
Làm sao chung gối, ngồi nằm với nhau.
63. Bây giờ cực khổ bậu than,
Bớ bậu ôi,
Lầu xanh kia ai xúi bậu, dẫn đàng bậu đi.
64. Chốn rẫy quê em an bề hèn khó,
Bớ bạn ôi,
Em chưa có từng, điều đỏ trắng đen.
65. Chỉ tơ dứt mối th́nh ĺnh,
Bớ bạn ôi,
Bạn về Sa Đéc, lộ tŕnh khó thăm.
66. Anh muốn làm sao gặp mặt liền liền.
Dầu anh có thác, xuống huỳnh tuyền cũng vui.
67. Tôi thương ḿnh lời nói rất lanh,
Bậu ra về, qua nước mắt, chảy quanh theo tṛng.
68. Em dầu có thác xuống suối vàng,
Hồn em cũng bận bịu, theo chàng sánh đôi.
69. Sống dương trần ḿnh nổi tôi trôi,
Bớ em ôi,
âm cung biết có sánh đôi chăng là.
70. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường,
Ai xuôi nên nỗi, đôi đường rẽ phân.
71 . Đũa tre một chiếc khó cầm,
Thương nhau phải tính, âm thầm sao nên.
72. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương,
Bớ em ôi,
Cá ao hồ trông nguyệt, đêm trường trông em.
73. Bấy lâu phân cách mặt ḿnh,
Đêm nay phân hết, sự t́nh em nghe.
74. Cũng v́ chỉ vấn tơ vương,
Cho nên lỗi với thung đường mẹ cha.
75. Một ngày cũng đạo phu thê,
Xa anh em cũng nhớ, lời thề nào sai.
76. Đường đi cát nhỏ cỏ ṃn,
Bớ anh ôi,
Mấy lời anh nói, em c̣n ghi xương.
77. V́ anh nên phụ mẫu hoành hành,
Đói no em chịu vậy, rách lành cam tâm.
78. Nhiều nơi phú quới em không màng,
Em quyết chờ cho đặng nghĩa vàng sánh đôi.
79. Thân em nghèo khó quần áo rách tan tành,
Kết dươn (duyên) không xứng, đă đành lui ra.
80. Nguyệt Lăo ôi sao ông đành dạ đành ḷng,
Đôi đứa tôi như sợi chỉ lộn ṿng,
Ông không xe lại kẻo ḷng nhớ thương.
81 . Trâm vàng giắt chặt c̣n rung,
Bớ em ôi,
Em thương anh em kề mặt cho anh hun thỏa ḷng.
82. Qua không bỏ bậu luông tuồng,
Bớ bậu ôi,
Làm sao qua xem bậu, mặt buồn không vui.
83. Bông thơm con bướm lăng xăng,
Bớ ḿnh ôi,
Thấy ḿnh có nghĩa, mấy trăng cũng chờ.
84. Rạng mai đôi ngả phân chia,
Sài G̣n anh ở lại, em về Cà Mau.
85. Để anh trở lại gia đàng,
Anh lạy cha mẹ lo đàng giáo dư ơn.
86. Ví dầu cách núi xa sông,
Bớ bạn ôi,
Khuyên em dằn dạ, gắng công đợi chờ.
87. Bậu có chồng rồi như con cá vô tờ,
Bớ ḿnh ôi,
Tôi tương tư nhớ bạn dật dờ đêm thanh.
88. Củi đậu nấu đậu ra dầu,
Bớ ḿnh ôi,
Lấy ḿnh không đặng đây qua cạo đầu đi tu.
89. Khó giữa chợ không màng tới,
Giàu lâm san nhiều kẻ văng lai.
90. Nhơn tham tài tắc tử,
Điểu tham thực tắc vong. (l)
Làm người lánh đục tầm trong,
Anh không có dạ bưởi ḅng gạt em.
91 .Thôi thôi anh chớ có nhiều lời,
Vàng đôi anh lột ráo,
Anh chơi bời nhiều phen.
92. Nói hổ ngươi anh đừng cười em dại,
Bởi thương ḿnh nên phải trần ai.
93. Qua tham vui thua lỡ của nàng,
Bớ ḿnh ôi,
Ḿnh ráng chờ đầu tháng, qua chuộc vàng lại cho.
94. Hiền thần phải trạch quân chi sự,
Lương cầm trạch mộc như thê, (2)
Phận em là gái vụng về ,
Bớ anh ôi,
T́nh dươn dầu dứt em chẳng hề nhớ thương.
95. Trai có tài nào lo ế vợ,
Gái có sắc nào sợ ế chồng.  
Khuyên em giữ phận cho đồng,
Bớ ḿnh ôi,
Anh lựa nơi nhơn đạo, chỉ hồng anh gắn xe.
(1) Nhơn tham tài... vong: Người tham tiền th́ tất phải hại đến thân, chim
tham ăn ắt có ngày bỏ mạng.
(2) Hiền thần... như thê: Tôi hiền phải chọn Chúa. Muốn làm đàn tốt phải
chọn gỗ kỹ.
96. Giă quới nương đôi phương thiên các,
Dứt vẹn nhơn t́nh, ai thác mặc ai. (l)
97. Đưa em cho tới xứ B́nh Tây,
Bớ ḿnh ôi,
Giao cho phụ mẫu, ḷng nầy mới an.
98. Ô rơ voa đây giă bạn ra về, (2)
Bớ ai ôi,
Căn dươn chưa bén, mựa hề phát sê.
99. Nước trong con cá giỡn sao,
Bớ ḿnh ôi,
Đôi ta lịu địu, ngày nào hiệp dươn.
100. Giương cung anh bắn con chim huỳnh ,
Nó sè lông đỡ đạn, nụ ḿnh chẳng bay.
101 . Thấy em dồi phấn anh phải ḷng,
Bớ em ôi,
Biết làm sao gá ngỡi (nghĩa) bá ṭng với em.
102. Đeo giây chuyền đôi sợi hột vàng thả xuê xang,
Anh liếc xem thục nữ đoan trang,
Bớ Ba Tư ôi,
Anh hỏi em có chốn dươn (duyên) vàng hay chưa.
103. Anh mải mê cờ bạc nên phải lạc nhơn t́nh,
Bớ bậu ôi,
Thiên các: gốc từ câu: "Thiên các nhất phương" (dưới trời mỗi người một
nơi)
(1) Ô rơ vua tiếng Pháp (Au revoir): chào tạm biệt.
Dầu anh thua cách mấy không bỏ ḿnh tả tơi.
104. Tôi với ḿnh nguyền thệ giữa trời,
Bớ ḿnh ôi,
Giữ đồng sanh tử, ghi lời chớ quên.
105. Ngọc lành c̣n đợi giá cao,
Bớ bậu ôi,
Đây em chờ người quân tử, em giao nghĩa t́nh.
106. Anh gắng công.nối sợi chỉ mành.
Bớ ḿnh ôi,
Bao giờ trời khiến, tan tành sẽ hay.
107. Nắm tay con bạn cựu anh khóc ṛng,
Bớ ḿnh ôi,
Cũng v́ ông chủ đổi, anh dứt ḷng nợ duyên.
1 08 . Sống dương trần anh Hớn em Hồ ,
Bớ anh ôi,
Em muốn làm sao đặng, chung mồ với nhau.
109. Căn dươn đây đó dật dờ,
Bớ bạn ôi,
Có thương bậu phải đợi chờ một đôi thu.
110. Anh đâu ly biệt  chớ chàng,
Bớ anh ôi,
đây hẩm hút, em bán vàng nuôi anh.
111 . Anh đứng yên hùng anh không thực lộc chi thê ,
Em khéo xuôi khéo khiến, người chê bạn cười.
112. Người quân tử vận cùng cũng có ,
Đứng (đấng) anh hùng lúc khó phải tùy.
Lầm cơ quờn (quyền) giả nhứt nh́, (l)
Nhục vinh thường thế, luận ǵ cười chê
113. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, (21
sống mang tiếng đục, sao bằng thác đặng tiếng trong.
Anh kiến nguy trí mạng, xử ḷng bạch minh.
114. Nh́n anh lụy ứa đôi hàng.
Tàu lui ốc thổi, thiếp chàng rẽ phân.
115. Ngày nay loan phụng lẻ bảy,
Bớ anh ôi,
Nam Vang kia xa xứ, khó vầy én anh.
116. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố lư, (a)
Em tường bạn nhơn t́nh hột lụy chứa chan.
117. Áo dài năm nút hở bâu,
Bớ anh ôi,
Thung huyên em hiện tại, em dám đâu tư t́nh. (4)
118. Chim c̣n mến cội mến nhành,
Bớ anh ôi,
Anh đây cũng biết nghĩa, sanh thành công cao.
119. Trượng phu anh xử nghĩa vuông tṛn,
Bớ anh ôi,
Ngàn năm lưu lạc dạ c̣n thương anh.
(1) Lâm cơn... th́: Gặp lúc quyền biến:
(2) Ninh thọ... nhục: Cam chịu chết chứ không chịu nhục.
(3) Đại mộc... lư: cây gỗ trôi sông không thể quay về chốn cũ .
(4) Thung huyên: cha mẹ.
120. Thử chuông .cho biết tiếng ngân,
Bớ bạn ôi,
Lọc lừa anh ḍ dạ, t́nh nhân nghĩa vàng.
121 . Chợ Bến Thành dời đổi,
Người sao khỏi hiệp tan,
Xa gần giữ nghĩa tào khang, (l)
Chớ tham nơi quờn quới, phụ phàng bạn xưa.
122. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh,
Bớ ḿnh ôi,
Ḿnh với tôi kết ngăi, có thành hay không.
123. Khi nào thanh vắng một ḿnh,
Bớ bạn ôi,
Tôi phân sạ (sự) dĩ, dươn (duyên) t́nh trước mai.
124. Ngày nào tôi kêu ḿnh đặng bằng mầy,
Gối luôn chung gối dạ nầy mới vui.
125. Em hỏi anh có quyết dạ tào khương,
Bớ anh ôi,
Đây em gắn bó, không vấn vương nơi nào.
126. Ḿnh thương tôi, tôi cũng cám ơn ḿnh,
Bớ ḿnh ôi,
Không tường phụ mẫu, ư t́nh làm sao?
127. Ḿnh có thương tôi đừng vội tới lui,
Thung đường hay đặng, khó tui gần ḿnh.
Tào khang: chỉ việc vợ chồng.
128. Cửa ngoài có gặp thạch lân,
Bớ bạn ôi,
Nói chơi th́ có, nằm gần đây không.
129. Rượu không say, trà tàu say mới lạ,
Quân tử hản t́nh, ai chạ mặt ai.
130. Sống gởi nạc thác gởi xương,
T́nh thương em nhớ lại,
Bớ em ôi,
Em nuôi anh khỏi chốn lao tù, anh xử phải ngăi ân.
131 . Thấy anh vận bỉ lâm nàn,
Em nuôi cho trọn ngỡi nỏ màng trả ơn.
132. Sách có chữ kiến nguy vô dơng,
Câu lâm ương bất cứu mạc yên hùng.
Em thấy anh thời bỉ vận cùng,
Lầm nơi lao khổ, em nuôi giùm lúc suy.
133 Từ đây anh ôm chịu thất t́nh,
Dựa mai mai găy, dựa huỳnh huỳnh xiêu.
134. Cây cao bị gió khó trèo,
Bớ ḿnh ôi,
Ḿnh thấy đây vận bỉ lâm nghèo ḿnh xa.
135. Trời cao lồng lộng,
Đất rộng thinh thinh.
Tôi không có dạ phụ ḿnh,
Bởi anh trước bạc, phụ t́nh ngỡi xưa.
136. Bữa nay tôi thiệt ḷng ḿnh.
C̣n thương nghĩa cũ hay t́nh lăng xao.
137. Bao đành bậu dứt nghĩa phụ t́nh,
Nỡ quên lúc khó, vợ chồng ḿnh đói no.
138. Chẳng nói ra, nói ra chết nửa thân ḿnh.
Bầm nửa lá gan, anh tham nơi tài sắc, anh phụ phàng
ngỡi xưa.
139. Thỏ giỡn trăng con thỏ phải mắc ṿng,
Bớ em ôi,
Anh tham vui một thuở mích ḷng t́nh nhân.
140. Ngồi nhân nhân ngỡi mau ĺa,
Thất ngôn lời nói, bậu d́a (về) tay ai.
141. Ngồi đây tôi chịu lỗi với nàng,
Bớ ḿnh ôi,
Ghen tương ḿnh bỏ, nghĩa vàng chớ xa.
142. Đêm thanh nguyệt xế sao tà,
Anh nguyện thề tu bị ở nhà với em.

Xem tiếp:  Cadaonamkyluctinhhathuetinh2.htm Cadaonamkyluctinhhathuetinh3.htm

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15