Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
   

ĐINH THÁI SƠN 

Câu Hát Huê T́nh 2

Thuận Ḥa XB. Chợ Lớn, 1966

 

143. Ḷng em không yểm cựu nghinh tân,
Bớ anh ôi,
Em giận anh tham phú, phụ bần mới xa.
144. Con chim quyên nó đậu nhành dâu,
Bớ ḿnh ôi,
Sao ḿnh bỏ thảm bỏ sầu cho tôi.
145. Sầu căn sầu nợ ḿnh ôi,
Anh liều một thác, thây trôi ḍng hà.
146. Sương sa ướt áo dầm ḿnh,
Ngày nay tôi mới rơ ư t́nh quới (quí) nương.
147. Em lén vô nhà vuông ngói, em mở trăng trói cho chàng,
Anh lo phương ẩn mặt, tầm đàng lánh thân.
148. Thuyền em lựa bến cặm sào,
Em chờ phụ mẫu định, nơi nào sẽ hay.
149. Tới đây khác tổng lạ làng,
Bớ t́nh nhân ôi,
Thấy em anh muốn kết dươn (duyên) vàng với em.
150. Trống điểm ba, con trăng đà xế núi,
Vận bất tề may rủi tại anh.
151. Tôi thương ḿnh dạ héo ḷng khô,
Bớ ḿnh ôi,
Tôi liều thân nhảy xuống ao hồ với em.
152. Con chim quyên ăn dựa mé đ́a,
Đôi đứa ta đường xa mới ngộ, đừng ĺa mới hay.
153. Chợ Bến Thành cũ nay đă tan tành,
Căn dươn như sợi chỉ mành,
Sài G̣n anh ở lại, Bắc thành em dời chân:
154. Cây da chợ Đũi,
Nay nó trụi lủi,
Trốc gốc mất tàng.
T́nh xưa c̣n đó,
Ngỡ ngàng nan phân.
155. Trời mưa dầm làm lụt,
Đất hay lở ít bồi.
Bậu với qua duyên măn t́nh hồi,
Uổng công lên xuống đứng ngồi bấy lâu.
156. Biển đông sóng dợn cát đùa,
Bớ ḿnh ôi,
Anh sánh đôi không đặng, lên chùa đi tu.
157. Chữ tích ác có ngày phùng ác,
Hễ mưu thâm ắt họa diệc thâm,
V́ anh không dạ tu tâm,
Anh theo người hoang đăng, anh phải cầm đề lao.
158. Bởi anh không nghe nàng nên nên mang hoạn họa,
Thiện ác đáo đầu, anh không dạ oán thiên.
159. Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc,
Xứ nào dốc cho bằng xứ Nam Vang.
Một tiếng anh than ba bốn đôi vàng em không tiếc,
Anh lấy đặng của rồi, trốn biệt lánh thân.
160. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng,
Tay anh lăng liều nhựa, chạnh ḷng nhớ em.
161. Gặp mặt anh đây em làm rầy cho tệ ,
Anh lén lấy cái áo hàng, anh thế cho ai.
162. Hôm qua tới buổi anh ngáp dài,
Túng tiền mua nhựa, anh thế ngoài má Ba.
163. Làm chi rất tệ hỡi chàng,
Ḿnh trần chẳng có cái áo hàng bận vô.
164. Qua than với bậu qua ghiền,
Thương th́ em kết ngăi, chớ phiền phận qua.
165. Vái trời xuôi (xui) khiến nợ dươn,
Hai đưa tôi vầy hiệp, cám đội ơn ông trời.
166. Chợ Bến Thành mới,
Kẻ lui người tới,
Xem tứ diện rất xinh.
Thấy em tết dạng tết h́nh,
Chẳng hay em có chốn dươn t́nh hay chưa?
167. Anh hỏi em về việc dươn t́nh,
Bớ anh ôi,
Em đà có chốn, gởi ḿnh cho Thanh.
168. Căn nợ đâu xe thấu tới bên Tàu,
Bớ ḿnh ôi,
Hay là ḿnh thấy Chệt giàu ḿnh mê.
169. Quân xử thần tử,
Thần bất tử bất trung,
Phụ xử tử vong,
Tử bất vong bất hiếu,
Phận em liễu yếu vưng (vâng) lịnh nghiêm đàng,
Em kết dươn với khách, ngỡ ngàng nước non.
170. Trách bậu sao không dạ lo âu,
Sao không có phản Trụ đầu Châu cho rồi.
171 . Gái liệt nữ dám đâu hai dạ ,
Đứng thuyền quyên đâu dám hai ḷng,
Nợ duyên em giữ vẹn, khỏi ṿng cười chê.
172. C̣n xuân em chẳng liệu bề,
Mai sau em già yếu, cũng về An Nam.
173. Thân em lấy khách không suy,
Chàng rể kêu cha vợ tao mi anh thấy thường.
174. Sanh nam thổ tử hườ nam thổ,
Người khách Thanh về chốn đại Miêng,
Bậu ḅn tro đăi trấu kiếm tiền,
Nó góp thâu về xứ nó, con vợ hiền màng chi.
175. Ḷng qua cám nghĩa bậu đồng bang,
Bớ bậu ôi,
Bổn căn bậu có phụ phàng th́ thôi.
176. Tóc em dài em cài hoa lư,
Miệng em cười hữu ư anh thương.
177. Làm chi lăng liu hỡi ba!
Bậu tham đồng bạc trắng,
Bậu bán hoa cho Chà.
178. Em liều hoa nọ nhúng bùn,
Bớ anh ôi,
Kiếm tiền em bồi đắp, cho cụm thung vững bền.
179. Bậu liều thân bậu báo ngăi sanh thành,
Đây anh đáng khen cho phận gái, lo rành thảo thân.
180. Anh làm cho em chịu thảm sầu,
Bớ anh ôi,
ăn cơm không đặng ăn trầu giải khuây.
181 . Bữa nay lựu lại gặp đào,
Bớ em ôi,
Cựu t́nh tương hội, lẽ nào chẳng vui.
182. Bấy lâu xa cách mặt chàng,
Em tấm phương lập nghiệp, vắng đàng thăm anh.
183. Ngó lên nguyệt lặn sao dời,
Bớ bạn ôi,
Sống thời gởi nạc, thác thời gởi xương.
184. Huệ xao v́ bởi mất sương,
Em xanh xao v́ bởi nhớ thương nghĩa vàng.
185. Anh có thương em anh phải làm ngơ,
Bớ anh ôi,
Anh đừng sai trẻ đem thơ lậu t́nh.
186. Làm trai bát loạn ra tài,
Anh ra đi lính tập, em không đoái hoài tới qua.
187. Đường hội đồng bừa bữa lân ra,
Vào thăm anh không đặng, ông Ba ông rầy rà.
188. Trách A lơ măn nó lăng xăng làm loạn,
Thiếp đưa chàng lai láng giống châu.
1 89. Vai mang cây súng nặng mấy cân,
Sau lưng anh mang sắc, nợ quân thần anh trả xong.
190. Chàng ngó thiếp rưng rưng hột lụy,
Thiếp nh́n chàng lă chă châu rơi.
Vái cùng thần thánh đất trời,
Giúp chồng tôi thắng trận, đắc thời vinh qui.
191. Dứt t́nh em trở lại gia đàng,
Anh bền quân thắng trận, lo đàng ban sư.
192. Nh́n theo bủn rủn gan vàng,
Tây phang tàu lướt dặm, đoạn tràng phân tay.
193. Làm sao bậu vào cửa má Ba,
Bạc tiền bậu thiếu, má tính là bao nhiêu.
194. Thấy anh nước mắt chảy sang hàng,
Bớ anh ôi,
Thân em lưu lạc, mắt đàng tào kê.
195. Ngày mai qua nói với má Ba,
Tới ông c̣ ổng xé giấy, em ra khỏi ṿng.
196. Cám ơn anh thương tường cựu t́nh,
ơn lâm ương anh cứu vẹn,
Nghĩa t́nh em ǵn thiên thu.
197. Bậu có chồng sao bậu không tu bị,
Bớ bậu ơi,
Mỗi buổi chiều, bậu dạo thủy dạo sơn.
198. Anh đừng có đem dạ nghi nan,
Bớ anh ôi,
Em dạo chơi giải muộn, ḷng vàng tri tri.
199. Anh thấy em dạo kiểng bán buôn đào,
Bậu vào ra lầu các, do nào bậu nói không?
200. Một anh nghi nan,
Hai anh cũng nghi nan,
Thấy ai anh đề quyết,
Anh xét nỗi oan em nhờ.
201 . Tưởng là tôi đậy ḿnh che,
Bớ anh ôi,
Anh nghi nan nhiều việc, éo le hổ t́nh.
202. Sách có chữ họa b́ nan họa cốt,
Cho hay tri diện bất tri tâm, (l)
Mảng tin ḷng đó đây lầm,
Bây giờ anh rơ thiệt vàng cầm cũng buông.
202. Giă từ em anh lại cố hương,
Bớ em ôi,
Thôi thôi đừng có nhớ thương làm ǵ.
204. ông Thái Công ẩn chốn thạch bàn,
Chờ cho tới vận bảng vàng danh bêu.
205. Trách ai làm cho bực lở bờ bằng,
Bớ anh ôi,
Tùng xiêu cúc ngă, mai oằn liễu rơi.
206. Ở sao cho trung hiếu vẹn toàn,
Câu sanh thành ơn trọng, nghĩa đá vàng chớ vong.
207. Chỉ tơ đang rối cấm trong cuồn,
Cách xa em phải chịu ḷng buồn thiết tha.
208. Miễu linh đá rách c̣n thờ,
Phải dươn xa cách, cũng chờ ngăi xưa.
209. Huệ tàn nên con ong bướm chẳng văng lai,
T́nh xưa anh đă phụ, trước (trúc) mai kể ǵ.
210. Ngày nay tôi nói thiệt với ḿnh,
Anh đă phụ em, em kiếm chốn, gởi ḿnh liễu mai.
211 . Buồn chơi trăng trăng đă khuyết rồi,
Xa nhau nhớ lại, những hồi giao tay.
(1) vẽ dáng khó vẽ xương, biết mặt khó biết ḷng.
212. Trăng c̣n có khi tṛn khi khuyết,
Nước gịng sông khi kém khi đầy.
Anh xuống tàu vượt biển cơi tây,
Bớ em ôi,
Dầu có thương em cách mấy hội này cũng xa.
213. Tàu lui chàng thiếp phân hai,
Ḷng như dao cắt, ai ai cũng phiền.
214. Làm tôi việc nước phải tùy,
Cầm thương lên ngựa giúp th́ an bang.
215. Đâu vui bằng xứ châu thành,
Trai xinh gái lịch, rành rành sắt son.
216. Liễn tàn vụng chấm tèm lem,
Bớ anh ôi,
Bởi anh chậm bước nên em lấy chồng.
217. Dế kêu sầu thảm oan ương,
Bậu có chồng xa cách, t́nh thương cũng c̣n.
218. Bước lên xe lửa anh ngồi tựa bên nàng,
Tới ga Thủ Đức thiếp chàng rẽ phân.
219. Gặp em anh nhắc lại cho em tàng (tường),
Hôm qua tṛ chuyện tại đàng Ô ma. (l)
220. Hôm qua gặp gỡ giữa đàng,
ông Tơ bà Nguyệt, khiến thiếp chàng gặp nhau.
(1) Ô ma: Địa danh nay thuộc quận 1, tp Hồ Chi Minh; gốc từ tiếng Pháp
"Eaux des Mares": chỗ có nhiều ao vũng.
221 . Tôi với ḿnh nguyền thệ giữa trời,
Khó hèn gắn dạ, ở đời với nhau.
222. Bữa nay tơ nguyệt vấn vương,
Bớ ḿnh ôi,
Em dầu ra khỏi chốn nhà thương em kết t́nh.
223. Chữ nhứt ngôn thiết quá câu tứ mă nan truy,
Bậu nói ra bậu phải gắn ghi,
Anh vào ra thăm viếng, cho trọn ngh́ nợ duyên.
224. Đây tôi thương ḿnh dạ luống sầu bi,
Bớ bậu ôi,
Biết ngày nào bậu thuyên bịnh, hồi quy gia đ́nh.
225. Em ở chốn nhà thương,
Đêm trường sầu ṿ vơ,
Bớ anh ôi,
Biết ngày nào đây đó giao tay.
226. Giă quới nường anh hồi hương cách trở,
Anh vắng mặt một tuần em đừng thở chớ than.
227. Hát mấy trăm câu giải sầu chư vị,
Việc hát ḥ, có ư cầu vui.
228. Đời phải đời thạnh trị,
Cuộc phải cuộc văn minh,
Kia là gió mát trăng thanh,
Nầy bớ anh nó ôi, -
Biết đâu nhơn đạo, bày t́nh cho vui.
229. Chữ đồng thinh tương ứng,
Câu đồng khí tương cầu.
Tắm mưa chải gió mặc dầu.
Nầy bớ bậu ôi,
Anh kiếm nơi phải nghĩa, anh dầu kết dươn.
230: Thấy đó nói ra đây em đà hiểu ư,
Muốn cho đào lư hiệp với trước mai,
Quản chi biển rộng sông dài,
Bớ anh ôi,
ôm duyên em đợi khách, chương đài bấy lâu.
231. Thùng thùng! Đó nói một câu, đây anh chầu nữa chục,
Hễ là gan đục, th́ hăy ḷng trong,
E cho miệng chẳng có in ḷng,
Bớ em ôi,
Chớ thuyền quyên sánh với yên hùng mới xuê.
232. Cuộc ở đời nói chơi anh đừng giận,
Anh ôi,
Hỏi đó một lời cho tận nhơn tâm.
233. Hễ gặp tri ân dẫu nói cả năm anh không mỏi,
Bớ em ôi,
Vậy chớ con bạn ḿnh muốn hỏi sự chi.
234. Hỏi anh một chuyện, em nguyện học đ̣i,
Anh ôi, vậy chớ người Tây sao sướng hẳn ḥi,
Annam ḿnh lại chịu, thiệt tḥi nắng mưa.
235. Người có vinh có nhục, cũng như nước có đục có trong,
Bởi v́ ḿnh ít có đồng ḷng,
Bớ em ôi,
Không lo học giỏi cho ṛng như Tây.
236. À há? Thật họ hay, nên làm thầy ḿnh chịu dở,
Bớ anh ôi,
Ḿnh chẳng lo ḿnh, mấy thuở được nên.
237. Phận em là gái c̣n phải trái xét nhằm,
Huống ǵ nam tử cam tâm,
Bớ em ôi,
Nếu không lo học tập, hổ thầm phận trai.
238. Thuyền anh đă nhẹ chèo lẹ khôn theo,
Bớ anh ôi,
Khuyên anh bớt mái, khoan chèo đợi em.
239. Đây đă chèo lơ đặng chờ người tri kỷ,
Em ôi,
Giáp mặt chuyện tṛ, cho phỉ ước mơ.
240. Đêm thanh gió mát,
Nghe đó hát cũng thỏa tấm t́nh.
Gặp mặt anh đây là bán lộ tŕnh,
Bớ quân tử ôi,
Hỏi thăm quân tử, gia đ́nh ở đâu.
241. Nước biếc non xanh,
Người bạn lành thật là khó kiếm,
Anh dạo chơi cũng hiếm,
Chưa lựa được chỗ nào,
Em ôi!
Mảng lo buôn bán ra vào Cần Thơ.
242. Đó ở dưới thuyền buôn. .
Thả luông tuồng theo dịp.
Có phải là: Ngũ hồ kư tính Đào Công nghiệp,
Tứ hải giao du Yến Tử pḥng,
Linh đinh nay lớn mai ṛng,
Quân tử ôi,
Vậy đà có chốn loan pḥng hay chưa?
243. Thùng thùng! Nghe nói tốt tươi,
Thiệt như người biết học.
Như qua là: Xuyên san yến mách Côn Can ngọc,
Việc hải lao tầm lệ thủy kim,
Lôi thôi nay nổi mai ch́m,
Bớ bạn ôi,
Chọn nơi gá nghĩa, ngặt t́m chưa ra.
244. Nước dưới sông lững đững,
Mây đưa gió dật dờ.
Tơ duyên đă buộc sậm sờ;
Bớ bậu ôi,
Qua đây bậu đó, c̣n ngờ đâu xa.
245. Trăng trên trời rành rạnh,
Đêm thanh tạnh tiêu diêu.
Lá hay tại mối chỉ diều,
Bớ anh ôi,
Thương th́ nói vậy, chớ c̣n nhiều chỗ lo.
246. Lo chi cho lắm, rối lắm ḷng buồn,
Đó thạo nghề buôn, đây thông việc bán.
Đôi ta khai sáng, mở một ngôi hàng.
Phước nhờ được chút giàu sang,
Anh sắm cho em vài cặp hột, ít lượng vàng.
Em ôi,
Nhiễu nho vận xuyến lụa hàng thiếu chi.
247. Mới gặp nhau đây, anh đà gài sự quấy,
Tiền tài không trọng mấy, nhơn nghĩa mới lâu dài.
Em khi nhiễu cũ vàng phai,
Anh ôi,
Sắc suy ngỡi tuyệt, anh bỏ ra ngoài không thương.
248. Ấy sự ước mơ, em ngờ nói thiệt,
Đây cũng biết trọng nghĩa khinh tài.
Em ôi,
Quyết t́nh gá .tiếng, lâu dài với em.
249. Phụ mẫu sở sinh em để cho phụ mẫu định,
Bớ anh ôi,
Trong việc vợ chồng chờ lịnh mẹ cha.
250. Đợi tin song thân em là phải vậy,
Em ôi,
Song quyết một lời rồi, anh hăy cậy mai dong.
251. Thông kinh sử ấy phần nam tử,
Giữ nết na là phận thơ nhi.
Xử sao vẹn chữ xướng tùy,
Bớ anh ôi,
Tiếng ừ th́ dễ, em lo ǵ ngày sau.
252. Miệng bậu đành ừ,
Qua chẳng từ lao khổ,
Dẫu đăng sơn cầm hổ,
Dầu nhập hải tróc long.
Trước sau giữ trọn một ḷng,
Bớ em ôi,
Vào ḷn ra cúi, anh đánh ṣng theo em.
253. Em ừ bây chừ,
Cha mẹ từ chẳng khứng.
Có phải hại anh,
Đau ngồi đau đứng,
Bảo anh lo ngược lo xuôi.
Trước sau lại không vui,
Bớ anh ôi,
Chi bằng anh cậy mối nói hồi ban sơ.
254. Đó quyết cậy mai đây phân hoài chẳng khứng,
Bớ em ôi,
Cha chả: có một tiếng ừ, vàng xứng mấy cân.
255. Một tiếng phải doan, ngàn vàng không đổi,
Anh ôi,
Huống việc vợ chồng biết nỗi mấy cân.
256. Trách nghĩa trách nhân,
Đây muốn gần cao nhân nghĩa phụ.
Muốn cho đoàn tụ, phụ rẫy bao đành,
Lương dươn do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành,
Đây anh liều một mớ tóc xanh.
Bớ em ôi,
Với em mà không gặp, anh đành đi tu.
257. Chớ vội hờn doan,
Hăy khoan giận nợ.
Muốn nên chồng vợ,
Phải tính lâu dài.
Này anh ôi?
Vô mai phi tú giả,
Bất cáo thú hổ tai?
Đi tu cho uổng hỡi anh?
Bớ anh ôi,
Khoan khoan tính việc lâu dài với em.
258. Hữu duyên thiên lư giai tương ngộ,
C̣n vô duyên, đối diện bất tương phùng,
Đến xứ sở lạ lùng,
Em ôi,
Thuyền quyên em nỡ phụ anh hùng sao nên.
259. Nhứt điệp phù b́nh qui đại hải,
Nhơn sanh hà xứ bất tương phùng, (l)
Bốn phương chi thiếu anh hùng,
Bớ anh ôi,
Liễu mai em chọn lựa, bá tùng, sánh duyên.
260. Nhập sơn cầm hổ dị,
Khai khẩu cốc nhơn nan, (2)
Đến đây mở miệng ngỡ ngàng,
Em ôi,
Lạ người, lạ mặt, lạ lùng khó phân.
(1)Nhứt... phùng: Một cụm bèo trôi về biển cả, người đời đây đó không thể
gặp nhau.
(2) Nhập sơn... nhơn nan: Vào rừng bắt cọp dễ, c̣n mở miệng để giao kết
t́nh thân với người th́ khó.
261. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa. (l)
Miễn cho anh nói thiệt thà,
Anh ôi,
Dẫu cho Hồ Việt một nhà lạ chi.
262. Đó với đây như rồng mây gặp hội,
Em ôi,
Em khá nghĩ chút t́nh kẻo tội bớ em.
263. Đây với đó như gió gặp buồn,
Anh ôi,
Xin anh xét lại, thương dùm phận em.
264. Thân anh tỷ như cánh buồm treo trước gió,
Rày đây mai đó ,
Thiệt khó định chừng,
Bớ em ôi,
Biết đâu nhơn đạo, anh mừng dạ anh
265. Thân em giao thể tai bèo,
Rội theo mặt nước,
Ch́u theo xuôi ngược,
Chưa được yên nơi.
Gặp anh đây em hỏi thử một lời,
Bớ anh ôi,
Tơ duyên ướm kết, trọn đời được chăng?
(1) Tửu phùng... cú đa: Gặp người tri kỷ th́ rượu uống ngàn chén c̣n là ít,
câu nói hay chỉ cần nửa câu là đă thấy hay.
266. Nghe bậu than thân bậu,
Mà tệ lậu bề qua.
Linh đinh chưa có cửa nhà ,
Bớ bạn ôi,
Thương nhau anh cũng ráng, cho hiệp ḥa lứa đôi.
267. E đó nói ngoài môi, ừ rồi bay theo gió,
Anh ôi,
Sự thể em thấy thường được đó bỏ đăng.
268. Anh cũng biết, họa hổ họa b́ nan họa cốt,
Tri nhơn tri diện bất tri tâm, (l)
Bậu nghi như vậy mới lầm,
Bớ em ôi,
Chớ ḷng anh như sắt đá, thâm trầm chẳng sai.
269. Em chỉ ngại: Thủy đề ngư, thiên biên nhạn;
Cao khả xạ bề đề khả điếu.
Chỉ xích nhơn tâm bất khả pḥng, (2)
E sau ḷng lại đổi ḷng,
Bớ anh ôi,
Nhiều tay tham bưởi, chê ḅng lắm anh.
270. Trên trăng dưới nước, anh giao ước một lời,
Em ôi,
Họa hổ. .. tâm. Vẽ cọp khó vẽ xương cốt của cọp; biết người chỉ biết mặt
mà không rơ ḷng.
(2) Thủy đề ngư... tâm bất khả pḥng. Cá dưới đáy nước, chim ở chân trời;
cao có thể bắn, sâu có thể câu; chỉ có ḷng người tí tẹo là không thể biết
thế nào mà pḥng hờ.
252
Dầu trăng lờ nước cạn, mấy đời phụ em.
271 . Trời can đất rộng, em vọng lời nguyền,
Anh ôi,
Đất trời c̣n đó, em giữ tuyền thỉ chung.
272. Cửa các pḥng huê, anh cảm bề liễu yếu,
Em ôi,
Đêm tuyết sương lồng, ai biểu phui pha.
273. Xuân huyên tóc bạc da mồi, em bồi đền chưa phỉ,
Bớ anh ôi,
Nên giải hèn, kim chỉ nuôi thân.

Xem tiếp: Cadaonamkyluctinhhathuetinh3.htm

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15