Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
   

ĐINH THÁI SƠN 

Câu Hát Huê T́nh 3

Thuận Ḥa XB. Chợ Lớn, 1966

 

274. ơn cha rộng thinh thinh như biển,
Nghĩa mẹ dài vặc vặc bằng sông.
Thương em phận gái chưa chồng,
Bớ em ôi,
Dầm sương quản ngại, nên ḷng anh khen.
275. Công sanh dục bằng công tạo hóa,
Có cha mẹ mới có chồng,
Em nhớ khi d́u dắt ẵm bồng,
Bớ anh ôi,
Nay em mà lao khổ, năo nồng không than.
276. Nam th́ mộ trinh tiết, ,
Nữ th́ mộ tài lương.
Đôi ta nay trọn cang thường,
Bớ em ôi,
Khuyên em giữ nết tho bường (bằng) Mạnh Quang. (l)
277. Anh hùng hưu nịch sắc,
Chí sĩ mạc tham tài.
Ngày sau dẫu trọn duyên hài,
Bớ anh ôi,
Xin anh chớ học theo ngài Thái Ung. (2)
278. Nước có khi trong khi đục,
Người có kẻ tục kẻ thanh.
Hễ con cá khôn lựa vịnh,
Con chim phải lựa nhành.
Mặc ai nay dỗ mai dành.
Bớ nàng ôi,
Bền ḷng quân tử, tánh lành chẳng xiêu.
279. Đất có chỗ bồi chỗ lở,
Ngựa có con dở con hay,
Coi theo mà ở, chọn theo cỡ mà xài.
Dẫu cho ai ỷ thế cậy tài,
Bớ quân tử ôi,
Em ǵn ḷng thục nữ, giồi mài gương trong.
(1) Mạnh Quang: Người đời Hậu Hán, nổi tiếng là liệt nữ đoan chính. 30 tuổi
vẫn c̣n kén chồng và chỉ nguyện lấy được Lương Hồng - nghèo và nổi
tiếng hiếu hạnh - làm chồng. Khi đă kết hôn với Lương Hồng, Mạnh
Quang thật sự là một người vợ tốt. Họ sống rất hạnh phúc.
(2) Anh hùng... tham tài: Anh hùng ch́m đắm sắc dục và kẻ sĩ chớ tham tiền
tài Thái Ung: Đang ngồi tiếp khách, nghe Vương Xán đến, vội vàng ra
đón tiếp đến nỗi đi ngược cả giày. ở đây dùng điển tích này có ư nói đến
sự vội vàng, bộp chộp.
280. Đêm quạnh gịng khơi, nghe lời bạn hát,
Anh suy ra chẳng khác như mă phùng bàn lạc, Bàng ngộ
làm phong,
Mấy khi thinh ứng khi đồng,
Bớ nàng ôi.
Đối chơi cho vui dạ, phỉ ḷng ước mơ.
281. Anh thạo văn thơ, em đây nhờ thử sức,
Nầy ông không Giựt sao kêu Giựt Dục,
Ông rất Miêng sao gọi ông Không Miêng?
Truyện xưa Tam Quốc di truyền,
Bớ anh ôi,
Đố anh đối đặng, bạn hiền ngợi khen?
282. Bậu muốn rơ hơn thua, đây anh đánh đạp trả,
Như thầy ai xô mà kêu thầy Tế Ngả,
Thầy ai kéo mà nói Phàn Tŕ?
Hiền xưa sách thanh c̣n ghi,
Bớ em ôi,
Đây anh đáp thử, em th́ đẹp chăng?
283. Chẳng thà em chịu đói chịu rách,
Học theo cách bà Mạnh bà Khương,
Chẳng thèm như chị Vơ Hậu đời Đường,
Anh ôi, làm cho bại hoại cang thường hư danh.
284. Anh tỷ như cái phận anh,
Chẳng thà ở lều tranh như thầy Tăng, thầy Lộ.
Cũng không ham mộ như Vương Khải với Thạch Sùng,
Em ôi,
Đạo người giữ vẹn, bần cùng sá bao.
285. Thân em mỏng mảnh, quê cảnh lạ lùng,
Thuyền quyên mong sánh anh hùng,
Bớ anh ôi,
Lại e như nàng Kiều nọ, bạn cùng Thúc Sanh (Sinh).
286. Cái ḷng của qua chắc thật, không phải bậc phong lưu,
Dốc cho tṛn chữ hạp cừu,
Tỷ như chàng Kim Trọng, không phải đồ Sở Khanh.
287. Quân vi thần cang,
Phụ vi tử cang,
Cố viết Tam cang.
Bớ anh ôi,
Ḷng em giữ trọn, như nàng Nguyệt Nga.
288. Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín,
Thị vị ngũ thường,
Em ôi,
Đây anh cũng dốc, sánh bương Vân Tiên.
289. Chị Hạnh Ngươn thủ tiết,
Ai có biết chăng là?
Bớ anh ôi,
Sống nhơ đâu muốn, chẳng thà thác thơm.
290. Chàng Xuân Sanh hiếu hạnh,
Dẫu hiu quạnh chi sờn.
Bớ anh ôi,
Trước sao sau vậy, như đờn lên dây.
291. Tam tùng tứ đức,
Tùng nhứt nhi chung.
Dẫu cho mạng chịu bần cùng,
Bớ anh ôi,
Em tỷ như Tào thị, thờ chồng chung thân.
292. Tam cang thường ngũ giữ đủ vẹn toàn,
Dẫu cho sang cả anh không màng,
Em ôi,
Anh tỷ như Kim Trọng bạn vàng chẳng quên.
293. Tửu năng hồng nhơn diện,
Tài năng động nhơn tâm.
Thế gian họ nói không lầm,
Bớ anh ôi,
Lụa tuy vóc trắng, vụng cầm phải đen.
294. Nhơn tham tài tắc tử,
Cũng như điểu tham thực tắc vong,
Ban sơ ai dễ rơ ḷng,
Bớ em ôi,
Lửa kia dầu nóng, vàng ṛng chẳng nao.
295. Anh chẳng nhớ hay sao?
Hễ phụ việc giao, quí giá việc thê.
Cậy em đă thấy thường lề,
Bớ anh ôi.
Như người Ngô Khởi, quên thề thỉ chung.
296. Tào khang chi thê bất khả hạ đường,
Bần tiện chi giao mạo khả vong,
Trối ai ăn ở hai ḷng,
Em ôi,
Tống Hoằng chuyện cũ, anh học ṛng chẳng quên.
297. Nữ với tử nó là chữ hỏa,
Hỏa với thảo nó là chữ hoa.
Hỏa hoa em ǵn giữ trong nhà,
Anh ôi,
Đón ngăn ong bướm để mà đợi anh.
298. Vương chấm vai nó là chữ ngọc,
Cộng với mộc nó là chữ ṭng,
Ngọc ṭng để kín bên song,
Bớ em ôi,
Hỏa hoa vầy bạn một pḥng mới vui.
299. Tử Cầm, Tử Cống, Tử Hạ, Tứ Du,
Bốn ông hiền giỏi đạo nhu,
Bớ anh ôi,
Đố anh đối đặng, hảo cừu với em.
300. Trương Lương, Anh Bố, Hàn Tín, Tiêu Hà,
Bốn ông giúp Hớn nên nhà,
Em ôi,
Văn hay vơ giỏi, em đà hiểu chưa?
301 . Con cá đối để trên cối đá,
Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Bớ anh ôi,
Anh mà đối đặng, dẫu nghèo cũng ưng.
302. Con mỏ kiến đậu trong miếng cỏ,
Chim vàng lông đáp giữa vồng lang,
Bớ em ôi,
Đây anh đối đặng e nàng chẳng ưng.
303. Bánh nhiều quá cũng kêu bánh ít,
Chuối non nớt cũng gọi chuối già?
Trượng phu ôi,
Trượng phu đối được, mới là đáng khen.
304. Canh chua lét sao kêu canh ngọt,
Cây cao nghệu cũng nói cây lùn?
Bớ bạn ôi,
Đối chơi với bạn anh hùng há thua.
305. Nước không chưn sao kêu nước đứng,
Cá không gị sao nói cá leo?
Bớ anh ôi,
Anh đối sao trúng, em thả chèo đợi anh.
306. Ghe không tay sao kêu ghe vạch,
Bánh không cẳng sao nói bánh ḅ?
Em ôi,
Đây anh đối thử đặng ḍ ư em.
307. Phận em c̣n nhỏ,
Em đi chiếc thuyền nhỏ,
Gặp một người nho nhỏ.
Dè đâu chỉ đỏ,
Ai buộc ai xỏ,
Cho hai đứa nhỏ,
Cái căn không bỏ, cái nợ không rời,
Chẳng qua số hệ ông trời,
Bớ anh ôi,
Khiến đây với đó thương đời với nhau.
308. Tác qua đà trộng,
Qua đi chiếc thuyền trộng,
Gặp một nàng trộng trộng...
Bởi duyên thần mộng,
Xuôi (xui) thương xuôi động,
Cho đôi ta trọng,
Chữ t́nh càng rộng, chữ nghĩa càng dài,
Cũng v́ mạng vận an bày,
Bớ em ôi,
Gây nên gặp gỡ thương hoài chẳng xa.
309. Thấy trăng em luống hổ với đèn,
Anh ôi,
Ai cho sang cả khó hèn khác nhau.
31 0. Muốn cho chim phụng ṇ gặp hoàng.
Em ôi,
Tiết trinh được vẹn, đâu màng thấp cao.
31 1 . Đó có nghĩ t́nh đây,
Th́ rượu say đừng uống,
Chớ muốn bài cào.
Chớ mê vào á phiện,
Khuyên anh bốn chuyện anh khá ghi ḷng,
Anh ôi,
Ráng lo buôn bán, em sợ pḥng dặn anh. '
312. Bậu có tưởng qua,
Khăn bà ba đừng đội.
Phường hát bội đừng mê,
Bài cạc tê đừng mắc.
Giống tứ sắc đừng ham .
Cứ chuyên nghề nghiệp em làm,
Bớ em ôi,
Dẫu lâm cơ thất vận, anh dùm làm với em.
313. ~ Em thấy
Người ta sa mê tửu sắc,
Sờ sờ trước mắt nghèo ngắc nghèo khô.
Em nghĩ câu vạn lư trường đồ, Ô hô hưu hỷ!
Bớ anh ôi,
Nên em mới phân trần cho anh tỷ thân anh.
31 4. Mấy tiếng em khuyên,
Anh biên vào dạ,
Đời nay kỳ lạ,
Thiên hạ đổi dời
Nhiều kẻ chơi bời
Cho vong hương biệt tỉnh,
Nan bỉnh nghiệp hằng!
Bớ em ôi,
Khôn hư đâu sánh, sao bằng dại nên.
31 5. Canh hăy c̣n khuya,
Đàng về thăm thẳm,
Đôi ta xứng đôi, như kép gặp đào,
Anh ôi,
Hát chơi cho giải muộn, lẽ nào làm ngơ.
316. Gió lặng trăng trong,
Anh ngắm ḍng nước bích.
Ghe em chèo khít, mà anh chẳng được gần,
Em ôi,
Cũng như kẻ Tấn, người Tần nhớ trông.
317. Mây tạnh sao thưa,
Em xem trời chưa có sáng.
Nghe anh thán oán không được lại gần,
Bớ anh ôi,
Phải duyên Tần Tấn, Châu Trần chẳng xa.
318. Gió thổi hiu hiu,
Chín ch́u ruột thắt.
Nh́n sao biển Bắc,
Nước mắt chảy nên Đông.
Ai xui cho vợ vợ chồng chồng,
Em ôi,
Không biết đây với đó, dây tơ hồng có xe.
319. Nước chảy linh đinh,
Tấm t́nh khô héo.
Ngó lên con trăng méo,
Ai kéo cho tṛn.
Đôi ta duyên nợ ḷn x̣n,
Bớ anh ôi,
Mặt tuy giáp mặt dạ c̣n ước ao.
320. Ḱa sao Vua lăng xăng một nhóm,
Nọ ba đóm tỏ rạng sao Cày.
Sao ôi soi thấu ḷng này,
Bớ em ôi,
Thương mây nhớ móng, biết rày cậy ai.
321. Vẻ ngân hà dọi khơi mặt nước,
Biết em vô phước hay được hữu phần.
Gặp mặt nhau đây, em phải phân trần,
Bớ anh ôi,
E em tuổi Hợi, anh Dần khắc xung.
322. Dẫu có khắc xung,
Là mang chung xung khắc.
Em ôi,
Xin hai đứa ḿnh ở chắc th́ thôi.
323. Giáp, ất, Bính là tam bất hạp,
Dần, Thân, Tị, Hợi tứ hành xung.
Khuyên anh hăy xét lại cùng,
Bớ anh ôi,
Hiệp hôn giá thú em sợ trùng không nên.
324. Cọp mà rượt mấy anh thầy địa,
Yêu mà nhai mấy chú chọn ngày.
Trớ trêu họ khéo đặt bày,
Em ôi,
Ḿnh thương nhau thiệt ông trời định đôi.
325. Theo cuộc đời nay đă đổi thay phong há,
Ḷng người khi trá, không chất, không văn
Em đây cũng tỷ như nước Đằng,
Bớ anh ôi,
Hai bên Tề Sở họ hàng lấn chen.
326. ăn theo tùy phải tùy theo thuở,
Dẫu cho Tề Sở ngăn trở nước Đằng.
Em ôi,
Cơi bờ ḿnh giữ chặt, có ngằn th́ thôi.
327. Cái thân em nom kỷ (l) cũng tỷ như đồng bạc đầu h́nh,
Người người ai cũng muốn nh́n,
Bớ anh ôi,
Lăng xăng đương buổi chợ, gởi ḿnh vào đâu.
328. Thân em xét chắc như tủ sắt để hờ,
Góp thêm tiền bạc giấy tờ,
Em ôi,
Đồng bạc nào phải nghĩa anh được nhờ cất vô.
329. Cái thân em mỏng dánh cũng như bánh sáp mềm,
Anh ôi,
Họ nắn hơ theo thế, c̣n hề giả chơn.
330. Thân qua như chú thợ xe đèn,
Dầu tết dầu hèn anh dùng quen phải được,
Bớ anh ôi,
Miễn tim thẳng ḿnh tṛn, láng mướt th́ thôi.
331. Mặt kiếng trong em giữ ṛng nước thủy,
Lau chùi cho kỹ, không đóng bụi trần.
Mặc ai sớm Sở tối Tấn.
Bớ anh ôi,
Em chờ trang tri kỷ, Châu Trần sánh đôi.
332. Hột ngọc thủy tinh, đây anh ǵn sáng rỡ,
Để dành chờ thuở, làm nhẫn đeo tay.
Dẫu ai năn nỉ hỏi nài,
(1) Kỷ: kỹ
Bớ em ôi,
ánh đợi người biết đạo, của nầy anh trao.
333. Thân em giả tỷ thoàn (thuyền) t́nh,
Mười hai bến nước linh đinh,
Anh ôi,
Biết đâu trong đục, mà ḿnh gởi thân.
334. Thân qua như thể tàu buôn,
Năm hổ bốn biển phao tuôn.
Bớ em ôi,
Thoàn t́nh anh vớt, lại nguồn nước trong.
335. Thân em như thể mặt trăng rằm,
Bớ anh ôi,
Tuy mây đen che phủ, khôn lầm giá trong.
336. Thân qua như thỏ ẩn vườn xuân,
Em ôi,
Thấy trăng tỏ rạng, ra mần giỡn trăng.
337. Thân em như bánh lái chiếc thuyền,
Bớ anh ôi,
Quanh co mặc thế, giữ kềm thẳng ngay.
338. Thân qua như tay lái khác ǵ,
Em ôi,
Dẫu cho bát cạy cũng tùy theo anh.
339. Thân em ngay thẳng như cái cột buồm,
Bớ anh ôi,
Hai bên chằng néo, sợ luồng gió đông.
340. Thân qua khác thể sợi dây lèo,
Em ôi,
Cột buồm vững chắc, anh coi dèo khỏi lo.
341 . Thân em như chiếc thuyền bè,
Em ôi,
Chỉn e gió ngược, lại dè sóng xao.
342. Qua đây vượt biển đă từng,
Em ôi,
Thuyền be anh kềm vững em đừng có lo.
343. Thân em như giọt nước giữa ḍng,
Bớ anh ôi,
Tuy là thấy mặt, biết ḷng cạn sâu.
344. Qua đây cũng như sợi dây dài,
Em ôi,
Ḷng sông sâu cạn, ḍ hoài phải thông.
345. Thân em như con cá lội tránh mồi,
Bớ anh ôi,
T́m nơi sông lớn vịnh bồi ẩn thân.
346. Qua đây giả tỷ như lăo chài,
Em ôi,
Vực sâu anh thả dưới, băi lài trủ bao.
347. Nghĩ con cá Lư ngư cũng như thân thiếp,
Chờ cho măn kiếp tu được hóa rồng.
Thôi anh đừng mong việc vợ chồng,
Bớ anh ôi,
Để cho em xa lánh bụi hồng gió trăng.
348. Anh như cá vơ môn,
Cao không xiết kể.
Ngăn ngoài cửa bể,
Mà đợi cá Lư ngư về.
Em ôi,
Nên kiếp tu c̣n vụng, khôn bề thoát qua.
349. Em xét cái thân này,
Khó vầy loan phụng.
Bớ anh ôi,
Khuyên anh có ra về,
Để bụng tưởng em.
350. Duyên phải duyên kim cải,
Ngăi phải ngăi giao ḥa.
Rồi đây con bạn có về nhà,
Em ôi,
Anh kính lời thăm hết ông bà, mẹ cha.
351 . Thiếp dám hỏi thăm chàng, vậy chớ cao đàng c̣n sức
khỏe,
Bớ chàng ôi,
Đường đệ mấy nhành, lan huệ mấy bông?
352. Qua phân lại cho em tường; cao đàng đà già yếu,
Em ôi,
Anh chị có đôi rồi, mà qua thiếu chữ trung.
353. Nghe anh phân hản, em cũng mảng ước lần,
Chớ chi trời khiến em ở gần,
Bớ anh ôi,
Sớm trưa hái táo, bẻ tần em kính dưng.
354. Sợ đó không ưng, đây anh mừng biết mấy,
Em ôi,
Hễ anh thấy thương rồi cha mẹ thấy cũng thương.
355. Em vái ông Tơ vài ve rượu thiệt,
Cầu bà Nguyệt năm bảy con gà.
Xuôi cho đôi lứa hiệp ḥa,
Bớ anh ôi,
Rồi sau em trả lễ, đặng mà đáp ơn.
356. Anh sắm trước một con heo bỏ cũi,
Vài lượng chuỗi đeo tay.
Xin cho xum hiệp mặt mày.
Bớ em ôi,
Dẫu cho tiền tháng bạc ngày cũng lo.
357. Xuân noăn nhứt gia đào lư hạnh,
Tuế hàn tam hữu trước trúc ṭng mai.
Sử kinh anh ráng giồi mài,
Bớ anh ôi,
Ḷng em chí quyết, đợi hoài duyên anh.
358. Diệc viết càn khôn định hí,
Thi vân cảm sắc vỉ chi.
Xuân xanh được có một th́,
Bớ em ôi,
Đào yêu em không sớm vịnh, e kỳ biệu (l) mai.
(1) Biệu (biểu): phơi bày ra, ở đây biện mai hiểu là bẹo mai.
359. Tôi đă nói với anh.
Mái tóc xanh c̣n đó,
Dây tơ đỏ buộc dây.
Biết nhau chẳng phải một ngày,
Bớ anh ôi,
Em e cho bất cáo, tội này tội ai.
360. Qua đă than cùng bậu:
Nhà qua hàn lậu, ~
Ḷng qua giữ tín thành.
Xin em một tiếng cho rành,
Em ôi,
Sau dưng sáu lễ, mới đành dạ qua.
361 . Tại thiên nguyện tác bỉ dực điểu,
Tại địa nguyện tác liên lư chi, (l)
E là đó đa nghi,
Bớ anh ôi,
Đây em quyết giữ trọn ngh́ sắt son.
(1) Tại thiên... liên lư chi. Trên trời nguyện chắp cánh chim, dưới đất ngtjyộll
liền cành lư.

Trở Về: Cadaonamkyluctinhhathuetinh.htm

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15