Home Tm Ca Dao Tm Chợ Qu Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Diễn Đn Gp Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Diu Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Qu
Chữ Nm
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Lin Mạng Thnh Vin
HPH
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
 

Download Unicode Windows 98

Tm Bi Trong Ton Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

Unicode - Chữ Việt Trn Mạng Lưới

Mời qu vị chọn bn g tiếng Việt dưới đy.

Chỉ cần 2 softwares sau đy l đủ để đọc v viết tiếng Việt với UNICODE

VietUni (tc giả: Trần Anh Tuấn)
Trang căn bản  (Chuyển đổi từ nhiều dạng chữ Việt) (download)

UniKey (tc giả: Phạm Kim Long)
Bộ g nhỏ gọn để dng với MS Word, webpages....

Ngoa`i ra co`n 2 Softwares nầy

MViet (tc giả: Phạm Sơn)
Trang Chnh

VietJie (tc giả: u Địch Xương)
Version 1.0

Vi nối kết về Unicode:

Bộ chữ Việt Nam Unicode Freeware (từ Microsoft) | Commercial

Cch g tiếng Việt [1] [2]

Tự điển on-line: KSVN | Tinh Vn | Saigon

Cc ứng dụng Unicode trong việc email, word processor, webpages...
Non Sng | Vovisoft | PCL Hon | dng VPSKeys

Hon chuyển cc dạng chữ Việt ngay trong MS Word với VNMacros

VLID Co: gồm nhiều softwares nhỏ hữu dụng như VLConversion, VLView, VLCalendar..

VietDev: Quickbuid-Script ứng dụng RTE v bộ g tiếng Việt

Vietnamese Unicode FAQs

VNDOCR, nhu liệu chuyển hnh ra chữ

Font hệ thống v cc font tiếng Việt cho Pocket PC

 

4 fonts căn bản Unicode cho Win98 , phải download cả 4
(double click từng Font một)
 

**************

 

ADOBE READER va WIZIP

Ngoi ra chng ti cn dng phương php pdf của Adobe, với lối nầy qu vị cần phải download Adobe Reader mới đọc được  download the Adobe Acrobat Reader
dowload the Adobe Acrobat Reader. Trước khi download Adobe Reader qu vị cũng cần download Winzip File để mở file Adobe Reader. Hai files nầy l utilities tối cần thiết cho việc xử dụng internet

VNI

 

VPS

Download VPS

Ti Liệu Tham Khảo 

 1. http://www.amnesty.org.au
 2. http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=214
 3. http://vietnamconghoa.com/
 4. http://www.lenduong.net
 5. http://trungtamdukien.org
 6. http://tudotgvn.org/
 7. http://www.hdvnbtdt.org/
 8. http://www.saigonbao.com/
 9. Unicode Converter

___________________________________________________________

Trch từ Vietbao Online

Cch bỏ dấu tiếng Việt

Hỏi: Lm sao đnh tiếng Việt trong Diễn đn?

Đp: Trong VietBao Online Diễn đn đ c gắn sẵn bộ g tiếng Việt (VietUni), được viết bởi Trần Anh Tuấn (PhD.)

Cch xử dụng kh đơn giản. Bạn lm theo cc bước sau:

 

 • Cc chữ ci đặc biệt của tiếng Việt được g qua bn phm bằng cch g chữ ci latin tương ứng rồi g liền đ một phm thứ hai.
   
 • Cc từ c dấu thanh của tiếng Việt được g qua bn phm bằng cch g từ khng dấu v liền đ g 1 phm nhất định khc (xem bảng cch đnh dưới đy).
   
 • Bộ dấu đang lưu hnh trong vi tnh
  Hiện tại phần mềm dựa trn 3 bộ dấu. Mỗi bộ c 9 dấu theo thứ tự cho: sắc | huyền | hỏi | ng | nặng | nn | mc ư ơ | trăng | gạch đ:
  VNI = 1|2|3|4|5|6|7|8|9,
  Vietnet = '|`|?|~|.|^|+|(|d
  v Telex = s|f|r|x|j|aeo|w|w|d
  VietNet cn gọi l VIQR v c vi khc biệt như * thay cho +

  VNI: dng cc phm số để đnh dấu
  V dụ: Ti l người Việt Nam = To6i la2 ngu7o76i Vie65t Nam

  VIQR: dng cc phm c hnh dạng giống như cc dấu
  V dụ: Ti l người Việt Nam = To^i la` ngu+o+`i Vie^.t Nam

  Telex:
  V dụ: Ti l người Việt Nam = Tooi laf nguwowfi Vieejt Nam

  Tự động: c thể dng cả 3 kiểu g trn, thuận đu g đấy.

  Ghi ch: trong kiểu VIQR: dấu chấm cu (.) v dấu chấm hỏi (?) được đnh như sau: \. hoặc \?

  kiểu g VNI l kiểu g t bị lỗi nhất khi xi chung với tiếng Anh. Ring kiểu g "Tự động" l kiểu g tổng hợp cc kiểu g, bạn c thể bỏ dấu theo kiểu VNI, Telex hay VIQR đều được. VIQR l kiểu g m nhiều người xử dụng Internet thường dng.

   
 • Bộ g trn c ưu v khuyết tuỳ theo c tnh của n:
  - VietNet dng tượng hnh nn dễ nhớ nhưng lại c đụng chạm giữa cc dấu. Th dụ: ' c nghĩa l dấu sắc hoặc ngoặc đơn (single quote), ? l dấu hỏi v cũng l dấu dnh cho cu hỏi, . vừa l dấu nặng v vừa l dấu chấm cu.
  - Dng số như VNI trnh được những đụng độ trong VietNet v chữ hiếm khi c số đi km. Tuy nhin cc số kh nhớ theo thứ tự v khng thuận tiện cho 10 ngn tay lc g. Mỗi lần ti thực tập kiểu ny l ti phải lầm bầm thứ tự sắc, huyền, hỏi, ng,... để tm ra con số tương ứng.
  - Dng Telex th rất thuận tiện cho ngn tay nhưng nhớ cũng kh khăn v phức tạp khi đnh chữ ngoại quốc như English. Luật khử dấu gip đỡ phần no sự kh khăn ny như s l dấu sắc th ss l s.

  VietBao đ chọn sẵn cho bạn khiểu đnh "loạn" hay "Tự động" c nghĩa l bạn c thể đnh theo kiểu VNI, TELEX hay VIQR đều được cả

  Lưu :
   
 • Dấu của một từ c thể được g vo ngay sau nguyn m mang dấu, nhưng để trnh điền dấu sai nn đnh sau từ, dấu sẽ được tự động đnh vo vị tr ph hợp.
   
 • Trong trường hợp g nhầm dấu, c thể sửa lại bằng cch chuyển con trỏ tới cuối từ đ v g lun vo phm dấu đng m khng cần phải xo cả từ đi g lại.
   
 • Để g vo những chữ ci hoặc chữ số đ được dng lm phm đnh dấu th g phm đ liền 2 lần, v dụ: aw tạo ă, nhưng aww tạo aw, hoặc aaa tạo aa...
   
 • Để viết nhanh nn dng cch g Telex, v cc phm dấu được chọn 1 cch khoa học, ph hợp với sự phn bố cc dấu v cc tổ hợp thường gặp.

  Xin coi thm cc hướng dẫn rất tỉ mỉ của chnh tc giả VietUni.

  Rất mong cc bạn g dấu tiếng Việt khi post bi trong đy.
 • Fonts VNI

  1/ Downloal Font VNIThufap


  2/ Downloal Font VNI-Trung Kien  3/ Downloal Font VNI-HLThuphap  4/ Downloal Font VNI-Baybuom  5/ Downloal Font VNI-Thufap2  6/ Downloal Font VNI-Thufap3  7/ Downloal Font VNI-TThufapfan  8/ Downloal Font VNI-Viettay   

  Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

    H Phương Hoi

  Kỹ Thuật Truy Tầm

  Hong Vn

  Sưu tầm Nhạc Dn Ca

  Julia Nguyễn
  Xin vui lng lin lạc với  Trang Chủ về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
  Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
  Last modified: 03/11/07