Ca Dao Tục Ngữ
Ca Dao Tục Ngữ
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Ca Dao và Tục Ngữ
 Đóng Góp Ca Dao
 Ca dao về thời tiết
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Topic  

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 09/10/2008 :  07:13:46  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ca dao về thời tiết


Sấm động, gió tan

Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.
Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật.

Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ.

Lạy ông nắng lên
Cho trẻ nó chơi,
Cho già bắt rận,
Cho tôi đi cày.

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

Mồng chín tháng chín có mưa,
Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.
Mồng chín tháng chín không mưa,
Thì con bán cả cày bừa đi buôn.

Đêm trời tang, trăng sao không tỏ,
Ấy là điềm mưa gió tới nơi.

Đêm nào sao sáng xanh trời,
Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày.
Những ai chăm việc cấy cầy,
Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.
Nhiều chống càng tốt, nhiều cột càng bền


Kiến đen tha trứng lên cao,
Thế nào cũng có mưa rào rất to.


Mồng bốn cá đi ăn thề,
Mồng tám cá về cá vượt vũ môn.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
  Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Ca Dao Tục Ngữ © Hà Phương Hoài Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06