Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Ngôn Ngữ
 Đại Cương
 Từ Vựng Học
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Previous Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 3

admin
Forum Admin

USA
135 Posts

Posted - 04/13/2007 :  18:43:09  Show Profile  Visit admin's Homepage  Reply with Quote
Một số tục ngữ, thành ngữ bắt đầu bằng từ "Ăn"


Trang 3: Từ câu 201 đến câu 300
Ăn hết phần chồng phần con
Ăn hiền ở lành
Ăn hơn hờn thiệt
Ăn hơn nói kém
Ăn hương ăn hoa
Ăn ít mau tiêu, ăn nhiều tức bụng
Ăn ít ngon nhiều
Ăn ít ngon nhiều, ăn đều tiêu sòng
Ăn ít no dai
Ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói
Ăn ké ở đậu
Ăn khêu hai, ngồi dai khêu một
Ăn khi đói, nói khi hay
Ăn khi đói, nói khi say
Ăn khoai cả vỏ
Ăn khoai lang trả tiền bánh rán
Ăn khoan ăn thai vừa nhai vừa nghĩ
Ăn không biết chùi mép
Ăn không biết dở đầu đũa
Ăn không biết lo, của kho cũng hết
Ăn không biết no lo chẳng tới
Ăn không biết trở đầu đũa
Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc
Ăn không được, đạp đổ
Ăn không được, phá cho hôi
Ăn không kịp nuốt
Ăn không kịp thở
Ăn không nên đọi, nói không nên lời
Ăn không nên, làm không ra
Ăn không ngon, ngủ không yên
Ăn không ngồi rồi
Ăn không ngồi rồi lở đồi lở núi
Ăn không nói có
Ăn không rau như đau không thuốc
Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc cũng bồng em
Ăn kĩ làm dối
Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
Ăn kiêng nằm cữ
Ăn la ăn liếm
Ăn lãi tuỳ chốn, bán vốn tuỳ nơi
Ăn làm sao nói làm vậy
Ăn lạt mới biết thương mèo
Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền
Ăn lắm hết ngon, nói lắm hết lời khôn
Ăn lắm ỉa nhiều
Ăn lắm thèm nhiều
Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó
Ăn lắm trả nhiều
Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
Ăn lấy đặc, mặc lấy dày
Ăn lấy đời, chơi lấy thì
Ăn lấy hương lấy hoa
Ăn lấy no, mặc lấy ấm
Ăn lấy thơm, lấy tho chứ không lấy no, lấy béo
Ăn lấy vị chứ ai lấy bị mà mang
Ăn lên bắc, chạy giặc xuống nam
Ăn liều tiêu bậy
Ăn lỗ miệng, liệng lỗ trôn
Ăn lỗ miệng, tháo lỗ trôn
Ăn lông ở lỗ
Ăn lời tuỳ vốn bán vốn tuỳ nơi
Ăn lời từng vốn bán vốn từng nơi
Ăn lúa tháng năm, trông trăng rằm tháng tám
Ăn lúc đói, nói lúc hay
Ăn lúc đói, nói lúc say
Ăn lường ăn quỵt, vỗ đít chạy làng
Ăn mày cầm tinh bị gậy
Ăn mày chẳng tày giữ bị
Ăn mày đánh đổ cầu ao
Ăn mày đòi xôi gấc
Ăn mày không tày giữ bị
Ăn mày lại hoàn bị gậy
Ăn mày mà đòi xôi gấc
Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con
Ăn mày quen ngõ
Ăn mắm khát nước
Ăn mắm lắm cơm
Ăn mắm mút dòi
Ăn mắm phải ngắm về sau
Ăn mắm phải nhắm chén cơm
Ăn mặn khát nước
Ăn mặn nói n_, còn hơn ăn chay nói dối
Ăn mận trả đào
Ăn mật trả gừng
Ăn miếng chả, giả miếng nem
Ăn miếng ngon, chồng con trả người
Ăn miếng ngon, nhớ chồng con ở nhà
Ăn miếng ngọt, trả miếng bùi
Ăn miếng trả miếng
Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
Ăn mòn bát mòn đũa
Ăn mòn bát vẹt đũa
Ăn mòn đũa mòn bát
Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng
Ăn một bát, hát một câu
Ăn một, đền mười
Ăn một đọi, nói một lời
Ăn một đời, chơi một thì
Ăn một lại muốn ăn hai
Ăn một mâm, nằm một chiếu
Trang: {1} {2} {3} {4} {5} {6}

Ch? th?y ta du?c nn khn
Tnh em hi?u nghi?m hon hu?n thu?c tin
Go to Top of Page

admin
Forum Admin

USA
135 Posts

Posted - 04/13/2007 :  18:44:33  Show Profile  Visit admin's Homepage  Reply with Quote
Một số tục ngữ, thành ngữ bắt đầu bằng từ "Ăn"


Trang 4: Từ câu 301 đến câu 400
Ăn một mâm, nằm một giường
Ăn một miếng, tiếng cả đời
Ăn một miếng, tiếng để đời
Ăn một miếng, tiếng một đời
Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân
Ăn một mình thì tức, làm một mình thì bực
Ăn một nơi, ấp một nơi
Ăn một nơi, nằm một chốn
Ăn một nơi, ngủ một nẻo
Ăn một thời, chơi một thì
Ăn muối còn hơn ăn chuối chết
Ăn mướp bỏ xơ
Ăn nạc bỏ cùi
Ăn nay lo mai
Ăn năn thì sự đã rồi
Ăn nên đọi nói nên lời
Ăn nên làm ra
Ăn nên nợ, đỡ nên ơn
Ăn n_ nói thẳng, chẳng sợ mất lòng
Ăn n_ nói thật, mọi tật mọi lành
Ăn n_ ở lành
Ăn n_ ở thật
Ăn ngập mặt ngập mũi
Ăn ngon mặc đẹp
Ăn ngon ngủ kĩ
Ăn ngọn nói hớt
Ăn ngọt trả bùi
Ăn ngồi tựa bức vách, có khạch bảo ngụ cư
Ăn ngược nói ngạo
Ăn ngược nói xuôi
Ăn nhà chú, ngủ nhà cô
Ăn nhà diệc, việc nhà cò
Ăn nhai không kịp
Ăn nhạt mới biết thương mèo
Ăn nhiều ăn ít Ăn bằng quả quýt cho nó cam
Ăn nhiều nuốt không trôi
Ăn nhiều ở chẳng bao nhiêu
Ăn nhịn để dành
Ăn nhịn để dè
Ăn nhồm nhoàm như voi ngốn cỏ
Ăn nhờ ở đậu
Ăn nhờ ở đợ
Ăn nhờ ở trọ
Ăn nhờ sống gởi
Ăn như bò ngốn cỏ
Ăn như cũ ngủ như xưa
Ăn như gấu ăn trăng
Ăn như hà bá đánh vực
Ăn như hộ pháp cắn trắt
Ăn như hủi ăn thịt mỡ
Ăn như hùm như hổ
Ăn như kễnh đổ đó
Ăn như mèo
Ăn như mõ khoét
Ăn như Nam Hạ vác đất
Ăn như quỷ phá nhà chay
Ăn như rồng cuốn, làm như cà cuống lội ngược
Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa
Ăn như tằm ăn dâu
Ăn như tằm ăn lẽn
Ăn như tằm ăn rỗi
Ăn như thần trùng đổ đó
Ăn như thúng lủng khu
Ăn như thuỷ tề đánh vực
Ăn như thuyền chở mã như ả chơi trăng
Ăn như tráng làm như lão
Ăn như vạc
Ăn như xáng xúc làm như lục bình trôi
Ăn no béo mỡ
Ăn no cho tiếc
Ăn no dửng mỡ
Ăn no đến cổ còn thèm
Ăn no giậm chuồng
Ăn no hôm trước lo được hôm sau
Ăn no lại ngồi mười đời không khá
Ăn no lấp mề
Ăn no lo đặng
Ăn no lo được
Ăn no lòng, đói mất lòng
Ăn no mặc ấm, ngẫm kẻ cơ hàn
Ăn no ngủ kĩ
Ăn no ngủ kĩ, chẳng nghĩ điều gì
Ăn no ngủ kĩ, chổng tĩ lên trời
Ăn no phè phỡn
Ăn no quầng mỡ
Ăn no vác nặng
Ăn nói chết cây gẫy cành
Ăn nồi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào
Ăn nơi nằm chốn
Ăn oản của chùa phải quét lá đa
Ăn ốc nói mò
Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cò nói bay
Ăn ở có giời
Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó
Ăn ở như bát nước đầy
Ăn ở như chó với mèo
Ăn ở trần, mần mặc áo
Ăn ở với nhau như bát nước đầy
Ăn ớt nói càn
Ăn phải bùa mê cháo lú
Trang: {1} {2} {3} {4} {5} {6}

--------------------------------------------------------------------------------

Ch? th?y ta du?c nn khn
Tnh em hi?u nghi?m hon hu?n thu?c tin
Go to Top of Page

admin
Forum Admin

USA
135 Posts

Posted - 04/13/2007 :  18:45:50  Show Profile  Visit admin's Homepage  Reply with Quote
Một số tục ngữ, thành ngữ bắt đầu bằng từ "Ăn"


Trang 5: Từ câu 401 đến câu 500
Ăn phải bùa mê thuốc dấu
Ăn phải bùa mê thuốc lú
Ăn phải bùa mê thuốc ngái
Ăn phải bùa phải bả
Ăn phải bùa phải thuốc
Ăn phải dành, có phải kiệm
Ăn phải đũa
Ăn phải mùi, chùi phải sạch
Ăn phải nhai, nói phải nghĩ
Ăn phàm, nói tục
Ăn phàm, uống tục
Ăn quà như mõ khoét
Ăn quả cây táo, rào cây thầu dầu
Ăn quả, nhả hạt
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn quả phải vun cây
Ăn quả, trả vàng
Ăn quả vả, trả quả sung
Ăn quán, ngủ đình
Ăn quen bén mùi
Ăn quen, chầy ngày phải mắc
Ăn quen, chồn đèn mắc bẫy
Ăn quen, nhịn không quen
Ăn ra làm nên
Ăn ráy ngứa miệng
Ăn rồi quẹt môi
Ăn sạch bát, sạch đĩa
Ăn sao đền vậy
Ăn sạt nghiệp
Ăn sau là đầu quét dọn
Ăn sâu ngập cánh
Ăn se sẻ đẻ ông voi
Ăn sóng nói gió
Ăn sổi ở thì
Ăn sống nuốt tươi
Ăn sung mặc sướng
Ăn sung trả ngái
Ăn sứt đũa mẻ bát
Ăn tái ăn tam
Ăn tại phủ, ngủ tại công đường
Ăn tám lạng, trả nửa cân
Ăn tàn phá hại
Ăn táo trả hột
Ăn tay ăn túi
Ăn tham chắc, mặc tham bền
Ăn thanh nói lịch
Ăn thất nghiệp trả quan viên
Ăn thật, làm bỡn
Ăn thật, làm dối
Ăn thật, làm giả
Ăn thèm, vác nặng
Ăn theo thuở ở theo thì
Ăn thì có, mó thì không
Ăn thì cúi trốc, đẩy nốc thì van làng
Ăn thì dùa, thua thì chịu
Ăn thì ha hả, trả thì hu hu
Ăn thì mau chân, việc cần thì đủng đỉnh
Ăn thì nhanh chân, khó đến thân thì chạy
Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu
Ăn thì no, cho thì tiếc
Ăn thì no, cho thì tiếc, để dành thì thiu
Ăn thịt người không biết tanh
Ăn thịt thì thối, ăn đầu gối thì trơ
Ăn thịt trâu không tỏi, ăn gỏi không có lá mơ
Ăn thóc tìm giống
Ăn thô, nói tục
Ăn thùng bất chi thình
Ăn thủng nồi trôi chõ
Ăn thủng nồi trôi rế
Ăn thúng trả đấu
Ăn thuốc bán trâu, ăn trầu bán ruộng
Ăn thừa, nói thiếu
Ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi
Ăn to, nói lớn
Ăn to, uống đậm
Ăn tối lo mai
Ăn tôm bỏ râu, ăn bầu bỏ ruột
Ăn tôm cắn đầu ăn trầu nhả bã
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Ăn trắng mặc trơn
Ăn trầu không rễ, làm rể không công
Ăn trầu không vôi
Ăn trầu không vôi, làm tôi quên chúa
Ăn trầu một cơi
Ăn treo hai, ngồi dai treo một
Ăn trên, ngồi trốc
Ăn trên ngồi trốc hưởng lộc dài dài
Ăn trộm chiêng không dám đánh
Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
Ăn trông xuống, uống trông lên
Ăn trứng thì đừng ăn con
Ăn trước bước mau, ăn sau bước thưa
Ăn trước mắt, nói trước mặt
Ăn trước sạch bát
Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn
Ăn tục nói khoác
Ăn tục nói phét
Ăn tuỳ chốn, bán vốn tuỳ nơi
Ăn tuỳ chủ, ngủ tuỳ nơi
Trang: {1} {2} {3} {4} {5} {6}

Ch? th?y ta du?c nn khn
Tnh em hi?u nghi?m hon hu?n thu?c tin
Go to Top of Page

admin
Forum Admin

USA
135 Posts

Posted - 04/13/2007 :  18:47:18  Show Profile  Visit admin's Homepage  Reply with Quote
Một số tục ngữ, thành ngữ bắt đầu bằng từ "Ăn"


Trang 6: Từ câu 501 đến câu 535
Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn
Ăn tuyết, nằm sương
Ăn tuyết, uống sương
Ăn từ dần chí dậu
Ăn từ đầu bữa tới cuối bữa
Ăn từ đầu dần tới cuối dậu
Ăn từ trong bếp ăn ra
Ăn tươi nuốt sống
Ăn vãi đầu vãi đuôi
Ăn vay từng bữa, không cửa không nhà
Ăn váy trốc còn hơn ăn ốc tháng tư
Ăn văng đổ vãi
Ăn vặt quen miệng, làm biếng quen thân
Ăn vi chủ, ngủ vi tiên
Ăn vỏ khoai lang, trả tiền bánh rán
Ăn vóc học hay
Ăn vùa, thu chịu
Ăn vung, bỏ vãi
Ăn vụng không biết chùi mép
Ăn vụng như chớp
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt
Ăn vụng xó bếp
Ăn vừa ở phải
Ăn vương xó bếp
Ăn xó bếp, chết gầm chạn
Ăn xó bếp, ngủ gầm chạn
Ăn xó mó niêu
Ăn xong hạch sách, vỗ đách ra đi
Ăn xong quẹt mỏ
Ăn xôi chùa ngọng miệng
Ăn xôi nghe kèn
Ăn xổi ở thì
Ăn xuôi nói ngược
Ăn xứ Bắc, mặc xứ Kinh
Ăn xưa chừa sau
Trang: {1} {2} {3} {4} {5} {6}

Ch? th?y ta du?c nn khn
Tnh em hi?u nghi?m hon hu?n thu?c tin
Go to Top of Page
Page: of 3 Previous Topic Topic Next Topic  
Previous Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam © cadaotucngu.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05