Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Ca Dao và Tục Ngữ
 Nhờ Giúp
 Hỏi về tục ngữ tính Liêm khiết
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

dorasoft
Starting Member

1 Posts

Posted - 08/30/2006 :  03:48:14  Show Profile  Reply with Quote
Cho em xin vài câu tục ngữ, ca dao về tie1nh Liêm khiết

HU1B
Moderator

USA
119 Posts

Posted - 08/30/2006 :  07:12:49  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by dorasoft

Cho em xin vài câu tục ngữ, ca dao về tie1nh Liêm khiếtDorasoft ơi

Kiếm không được ca dao thanh liêm mà chi có ca dao không thanh liem hay xấu mà thôi

Ăn hối lộ
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 8196 )
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần mần như ma
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 722 )
Cấm chợ ngăn sông
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 9462 )
Cầm cân nảy mực
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 9460 )
Cậu cai nón dấu lông gà
Ngón tay đeo nhẫn, mặn mà dương oai (*)
Ba năm được một chuyến sai
Áo ngắn đi mượn áo dài đi thuê!
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 1106 )
Chơi với Quan Thanh Lâm
Như giáo đâm vào ruột
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 1676 )
Chơi với quan viên Kẻ Vẽ
Không còn có bát mẻ mà ăn
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 1677 )
Công bộc
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Làm tôi cho dân (Câu số 10779 )
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve
- Trăm lạy ông Nghè, em đã có con !
- Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn, mà lấy chồng quan
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 2663 )
Một đời làm hại (làm lại) bại hoại ba đời
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 14848 )
Tướng chuộng nhiều quan
Dân chuộng nhiều người
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 18997 )
Thứ nhất Ba Gia Thứ hai Tú Xuất
Tráo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy
Khéo miệng mà chả khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Hai người đứng đầu về châm biếm chuyên trêu chọc giới quan quyền và người đời (Câu số 7332 )
Tham quan ô lại
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 17690 )
Tham quyền cố vị
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Câu số 17691 )

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam © cadaotucngu.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.03 seconds. Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05