Home Tm Ca Dao Tm Chợ Qu Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Diễn Đn Gp Nghe Nhạc English

 

 

Diễn Đn Ca Dao d dời đ

Mấy ngy qua Diễn Đn Ca Dao Tục Ngữ bi bọn Hacker nhảy vo chiếm đất cũng như Trung Quốc vo chiếm Hong sa v Trường Sa của ta. Ca Dao ti h hục mi vẫn khng đuổi được qun xm lăng đnh phải tm đường khc. Diễn Đn Ca Dao Tục Ngữ chạy qua đảo bn cạnh chờ ngy ti chiếm lại http://cadaotucngu.com/diendan/ Vạy mời dng địa chỉ mới tại: Phố Rm c nghĩa l xin thay chữ diendan bằng chữ phorum sau cadaotucngu.com/ Chng ti khng muốn ni r ci link nầy v kẻ địch sẽ nhảy vo tấn chiếm nữa

Thnh thật co lỗi

Ca Dao