Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

Bảng Thống Kê Độc Giả Thăm Trang e-Cadao

từ

Từ:     19 January 2006  /  23:00
 Đến:     11 May 2007  /  23:19
Quốc Gia Unique Visitors
  Vietnam            68765     62.15%  
  United States            23973     21.67%  
  France            2679     2.42%  
  Canada            2458     2.22%  
  Germany            2263     2.05%  
  Australia            1999     1.81%  
  Korea, Republic of            1562     1.41%  
  Japan            694     0.63%  
  Russian Federation            516     0.47%  
  Norway            505     0.46%  
  Anonymous Proxy            461     0.42%  
  Netherlands            416     0.38%  
  United Kingdom            386     0.35%  
  Czech Republic            334     0.30%  
  Switzerland            333     0.30%  
  Taiwan            305     0.28%  
  Poland            272     0.25%  
  China            265     0.24%  
  Sweden            230     0.21%  
  Belgium            222     0.20%  
  Denmark            186     0.17%  
  Ukraine            180     0.16%  
  Singapore            178     0.16%  
  Finland            164     0.15%  
  Malaysia            126     0.11%  
  Morocco            119     0.11%  
  Hong Kong            93     0.08%  
  Hungary            92     0.08%  
  India            86     0.08%  
  Thailand            64     0.06%  
  Italy            54     0.05%  
  Austria            50     0.05%  
  Philippines            42     0.04%  
  New Zealand            38     0.03%  
  Romania            36     0.03%  
  Bulgaria            34     0.03%  
  Saudi Arabia            33     0.03%  
  Slovakia            28     0.03%  
  Ireland            25     0.02%  
  Turkey            25     0.02%  
  Belarus            19     0.02%  
  Israel            17     0.02%  
  Brazil            17     0.02%  
  Costa Rica            14     0.01%  
  United Arab Emirates            13     0.01%  
  Mexico            13     0.01%  
  Pakistan            13     0.01%  
  Argentina            12     0.01%  
  Lithuania            12     0.01%  
  New Caledonia            12     0.01%  
  Satellite Provider            11     0.01%  
  Lao People's Democratic Republic            11     0.01%  
  Iran, Islamic Republic of            10     0.01%  
  Spain            9     0.01%  
  Europe            9     0.01%  
  Greece            9     0.01%  
  Cambodia            8     0.01%  
  Angola            8     0.01%  
  Unknown            7     0.01%  
  South Africa            7     0.01%  
  Asia/Pacific Region            7     0.01%  
  Sri Lanka            7     0.01%  
  Kuwait            6     0.01%  
  Portugal            5     0.00%  
  Algeria            5     0.00%  
  Luxembourg            5     0.00%  
  Indonesia            5     0.00%  
  Colombia            4     0.00%  
  Yemen            4     0.00%  
  Venezuela            4     0.00%  
  Honduras            4     0.00%  
  Northern Mariana Islands            4     0.00%  
  Egypt            3     0.00%  
  Palestinian Territory, Occupied            3     0.00%  
  Kenya            3     0.00%  
  Iceland            3     0.00%  
  Estonia            3     0.00%  
  Jordan            3     0.00%  
  Cuba            3     0.00%  
  Bhutan            2     0.00%  
  Lebanon            2     0.00%  
  Vatican City State            2     0.00%  
  Macao            2     0.00%  
  Myanmar            2     0.00%  
  Senegal            2     0.00%  
  Chile            2     0.00%  
  Tunisia            1     0.00%  
  Cayman Islands            1     0.00%  
  Brunei Darussalam            1     0.00%  
  Dominican Republic            1     0.00%  
  Serbia and Montenegro            1     0.00%  
  Libyan Arab Jamahiriya            1     0.00%  
  Mali            1     0.00%  
  Antigua and Barbuda            1     0.00%  
  Puerto Rico            1     0.00%  
  Peru            1     0.00%  
  Moldova, Republic of            1     0.00%  
  Qatar            1     0.00%  
  Netherlands Antilles            1     0.00%  
  Azerbaijan            1     0.00%  
  Burkina Faso            1     0.00%  
  Croatia            1     0.00%  
  Guinea-Bissau            1     0.00%  
  Cyprus            1     0.00%  
  Oman            1     0.00%  
  Sudan            1     0.00%  
  Nigeria            1     0.00%  
  Slovenia            1     0.00%  

 

Lục Địa Unique Visitors
  Asia     72875     65.87%  
  North America     26444     23.90%  
  Europe     8569     7.75%  
  Oceania     2053     1.86%  
  Unknown     479     0.43%  
  Africa     153     0.14%  
  South America     40     0.04%  
  Central America     26     0.02%  
 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/14/19