Ca Dao Tục Ngữ
Ca Dao Tục Ngữ
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Ca Dao và Tục Ngữ
 Đóng Góp Ca Dao
 Một số lời ca dao sưu tầm
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Topic
Page: of 2

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 08/11/2007 :  03:35:19  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Một số lời ca dao sưu tầm
TỤC NGỮ - CA DAO VIỆT NAM

Lắng tay nghe tiếng em đàn,
Tiếng êm như nhiễu, nhẹ nhàng như tơ.

-o0o-

Lấy chồng thợ mộc sướng sao,
Mạt cưa rấm bếp, vỏ bào nấu cơm.
Vỏ bào còn nỏ hơn rơm,
Mạt cưa rấm bếp còn thơm hơn trầm.

-o0o-

Lênh đênh chiếc giã ra vời,
Chiếc thuyền mành vô cửa, biết mấy đời gặp nhau.

-o0o-

Lúa chiêm nép ở đầu bờ,
Hễ nghe tiếng sấm mở cờ mà lên.

-o0o-

Mài dừa dưới ánh trăng vàng,
Ép dầu mà chải tóc nàng tóc anh.

-o0o-

Nghé ơi ta bảo nghé này,
Nghé ăn cho béo, nghé cày cho sâu.
Ở đời khôn khéo chi đâu,
Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ cần.

-o0o-

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề,
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng, đá mềm,
Trời an, bể lặng mới yên tấm lòng.

-o0o-

Nhỏ thì thơ dại biết gì,
Lớn rồi đi học, học thì phải siêng.
Theo đòi cũng thể bút nghiên,
Thua em kém chị cũng nên hổ mình.

-o0o-

Nhờ trời mưa gió thuận hòa,
Nào cày, nào cấy, trẻ già đua nhau.
Chim, gà, cá, nhện, cảnh, cau,
Mùa nào thức nấy giữ màu quê hương.

-o0o-

Nhờ trời mưa gió thuận hòa,
Lúa vàng dầy ruộng, lời ca vang đồng.

-o0o-

Những người đi biển làm nghề,
Thấy dòng nước nóng thì về đừng đi.
Sóng lừng, bụng biển ầm ì,
Bão mưa ta tránh chớ hề ra khơi.
Nuôi tầm cần phải có dâu,
Muốn cho dâu tốt phải mau vun trồng.
Vườn thì cuốc rãnh thong dong,
Cách nhau hai thước đặt hông cho đầy.
Giống dâu ưa nước xưa nay,
Nhưng mà ngập hết thì cây cũng già.

-o0o-

Nửa đêm sao sáng mây cao,
Triệu trời nắng gắt nắng gào chẳng sai.
Lúa khô cạn nước ai ơi,
Rủ nhau tát nước chờ trời còn lâu.

-o0o-

Nửa đêm trăng tắt sao tàn,
Láng giềng ngủ hết, em đàn anh nghe.

-o0o-

Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản bao lâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sao cơm vàng

-o0o-

Qua đây mà hát mấy câu,
Được thua, thua được cho nhau bằng lòng.

-o0o-

Quê anh ngày tám, tháng ba,
Quay vào làm rọ, quay ra đan lờ.
Nhờ trời mưa nắng thuận hòa,
Lờ rọ bán được, cảnh nhà thêm vui.

-o0o-

Ra đi anh có dặn dò,
Ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau.
Hễ mà hoa quả được mùa,
Chắc là nước bể, nước mưa đầy trời.
Ai ơi nên nhớ lấy lời,
Trông cơ trời đất, liệu thời làm ăn.

-o0o-

Rủ nhau đi cấy, đi cày,
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.

-o0o-

Tháng chạp là tháng trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, trồng khoai trồng cà.
Tháng ba thì đậu đã già,
Gánh đi ta hái về nhà phơi khô.
Tháng tư đi tậu trâu bò,
Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm.
Sáng ngáy đem lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra.
Gánh đi ta ném ruộng ta,
Đến khi nên mạ thì ta nhổ về.
Xuất tiền mướn kẻ cấy thuê,
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,
Nước ruộng vơi mười còn độ một hai.
Ruộng thấp đóng một gàu dai,
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng.
Chờ cho lúa trổ đòng đòng,
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta,
Gạt hái ta đem về nhà,
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.

-o0o-

Thân anh khó nhọc trăm phần,
Sáng đi ruộng lúa, tối nằm ruộng dưa,
Vội đi quên cả cơm trưa,
Vội về quên cả trời mưa ướt đầu.

-o0o-

Thân em vất vả trăm bề,
Sớm đi ruộng lúa, tối về ruộng dâu.
Có lược chẳng kịp chải đầu,
Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn.

-o0o-

Thú quê rau, cá đã từng,
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tấm xoan.
Việc nhà em liệu lo toan,
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà.

-o0o-

Tiếc công xuống thác lên ghềnh,
Tay chèo, tay chống một mình nhờ ai?
Bây giờ thở vắng than dài,
Ngỡ là hò hẹn, ai hay hẹn hò.

-o0o-

Tin nhau buôn bán cùng nhau,
Thiệt hơn, hơn thiệt trước sau như lời.
Hay là lừa đảo kiếm lời,
Một nhà ăn uống tội trời riêng mang.
Theo chi những thói gian tham,
Pha phôi thực giả, tìm đường dối nhau.
Của phi nghĩa có giàu đâu,
Ở cho n_ thật, giàu sang mới bền.

-o0o-

Tua rua thì mặc tua rua,
Mạ già ruộng ngấu, không thua bạn điền.

-o0o-

Trắng da là bởi phấn dồi,
Da đen là bởi em ngồi chợ trưa.

-o0o-

Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.
Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy ai mà quản công,
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

-o0o-

Tre già anh để pha nan,
Lớn đan nong né, bé đan giần sàng.
Gốc thì anh để kê giường,
Ngọn ngành anh để cắm giàn trầu, dưa.

-o0o-

Trời hè lắm trận mưa rào,
Gặt sớm lúa liệu sao cho vừa.
Khuyên em chớ ngại nắng mưa,
Của chồng công vợ bao giờ quên nhau.

-o0o-

Trời mưa lác đác ruộng dâu,
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay.
Bước chân xuống hái dâu này,
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.
Thương em chút phận ngây thơ,
Lâm than đã trải, nắng mưa đã từng.
Xa xôi ai có tỏ chừng,
Gian nan tận khổ, ta đừng quên nhau.
Hôm qua dệt cửi thoi vàng,
Sựt nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi.
Cửi rầu, cửi tủi chàng ơi,
Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa.


-o0o-


Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.

-o0o-

Ai ơi nhớ lấy lời này,
Tầm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm.
Nhờ trời hòa cốc phong đăng,
Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi.
Được thua dù có tại trời,
Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.

-o0o-

Ai về nhắn chị em nhà,
Muốn cho hoa tốt liệu mà bón phân.

-o0o-

Ai về Thọ Lão hát chèo,
Có thương lấy phận nàng Kiều thì thương.

-o0o-

Ai về xóm Mí mà coi,
Bắt niêu lên bếp xách roi ra đồng.
Đất nghèo chạy bữa ăn đong.
Mà câu hát ghẹo thì không mô bằng.

-o0o-

Anh đây lên thác xuống ghềnh,
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơi.
Đi cho khắp bốn phương trời,
Cho trần biết mặt cho đời biết tên.

-o0o-

Ra đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi gió dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

-o0o-

Anh làm thợ mộc Thanh Hoa,
Làm cầu, làm quán, làm nhà khéo thay.
Lựa cột anh dựng đòn tay,
Bào trơn đóng bén nó n_ một bề.
Bốn cửa anh chạm bốn dê,
Bốn con dê đực chầu về tổ tông.
Bốn cửa anh chạm bốn rồng,
Trên thì rồng ấp dưới thì rồng leo.
Bốn cửa anh chạm bốn mèo,
Con thì bắt chuột, con leo xà nhà.
Bốn cửa anh chạm bốn gà,
Đêm thì nó gáy, ngày ra làm vườn.
Bốn cửa anh chạm bốn lươn,
Con thì thắt khúc, con trườn ra xa.
Bốn cửa anh chạm bốn hoa,
Trên là hoa sói, dưới là hoa sen.
Bốn cửa anh chạm bốn đèn,
Một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ.
Một đèn đọc sách ngâm thơ,
Một đèn anh để đợi chờ nàng đây.

-o0o-

Bán hàng thì bán sớm mai,
Chợ trưa người vãn còn nài làm chi.

-o0o-

Bao giờ cho đến tháng giêng,
Cho làng vào đám cho ai xem chèo.
Bao giờ cho đến tháng hai,
Con gái làm cỏ, con trai be bờ.
Gái thì kể phú ngâm thơ,
Trai thì be bờ kể chuyện bài bây.

-o0o-

Bao giờ mang hiện đến ngày,
Cày bừa cho chín, mạ này đem gieo.

-o0o-

Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày,
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!

-o0o-

Chớ thấy bể rộng mà lo,
Bể rộng mặc bể chèo cho có ngần.

-o0o-

Chưa chồng chơi đám chơi đu,
Chồng rồi chẳng dám ngao du chốn nào.

-o0o-

Của phi nghĩa có giàu đâu,
Ở cho n_ thật giàu sau mới bền.
Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng hay chữ như soi gương vàng.

-o0o-

Cuối thu trồng cải trồng cần,
Ăn đong sáu tháng, cuối xuân thì tàn.
Bây giờ rau muống đã lan,
Lại ăn cho đến thu tàn thì thôi.
Mùa nào thức nấy lần hồi,
Lọ là phải chuốc của người đâu xa.
Quanh năm cấy hái cày bừa.
Vụ chiêm thì hạ, vụ mùa thì đông.
Ai về nhắn chị em cùng,
Muốn cho sung sướng nghề nông phải cần.

-o0o-

Dưa gang một, chạp thì trồng,
Chiêm cấy trước Tết thì lòng đỡ lo.
Tháng hai đi tậu trâu bò,
Cày đất cho ãi, mạ mùa ta gieo.

-o0o-

Đã đi đến đám thì chơi,
Đã đi đến đám tiếc lời làm chi.

-o0o-

Đêm hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài.
Nhất thương là cái hoa lài,
Nhì thương ai đó áo dài ấm thân.
Gặp người sao có một lần,
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm.

-o0o-

Đêm hè gió mát trăng thanh.
Em ngồi chẻ lạt cho chàng chấp thưng.

-o0o-

Đi mô cũng nhớ về quê,
Nhớ câu hát ghẹo (nóc) thuyền kề bên nhau.

-o0o-

Đi qua nghe tiếng anh đàn,
Lá vàng xanh lại, sen tàn trổ hoa.
Đói thì ăn ráy, ăn khoai,
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.

-o0o-

Đôi ta cùng bạn chăn trâu,
Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng.
Bao giờ cho gạo bèn sàng,
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh.

-o0o-

Ao to ta thả cá chơi,
Hồ rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà.
Quanh năm khách khứa trong nhà.
Ao vườn sẵn có lọ là tìm đâu.

-o0o-

Được mùa chớ phụ ngô khoai,
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng.

-o0o-

Em ơi đừng khóc chị yêu,
Nín đi chị kể chuyện Kiều cho nghe.
Em ôm bó mạ xuống đồng,
Miệng ca, tay cấy mà lòng nhớ ai.

-o0o-

Em về dệt cửi trên khung,
Để anh đọc sách cùng chung một đèn.
Vải em, em bán lấy tiền,
Em mua lụa may áo liền cho anh.
Trong thì lót tím lót xanh,
Ngoài thêu đôi bướm lựn cành phù dung.
Em về dọn quán bán hàng,
Để anh là khách đi đàng trú chân.
Khôn ngoan chẳng lọ thực thà,
Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.

-o0o-

Giã nay rồi lại giã mai,
Đôi chân tê mỏi dó ơi vì mầy.
Seo đêm rồi lại seo ngày,
Đôi tay nhức mỏi vì mầy giấy ơi.

-o0o-

Mật ngọt càng tổ chết ruồi,
Những nơi cay đắng là nơi thật thà.

-o0o-

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

-o0o-

Một ngày ở với người khôn,
Cũng như con cá vượt môn hóa rồng.
Muốn may thì phảicó kim,
Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa.

-o0o-

Muốn no thì phải chăm làm,
Một hột thóc vàng, chín giọt mồ hôi

-o0o-

Nâu sồng nào quản khen chê,
Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.
Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo,
Nghèo tiền, nghèo bạc chả cho là nghèo.


-o0o-

Nghèo thì dễ ở dễ ăn,
Giàu thì cửa ngáng, cửa ngăn khó vào.

-o0o-

Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.

-o0o-

Người sinh hữu tử, hữu sanh,
Sống cho xứng phận, thác danh tiếng thơm.

-o0o-

Người xấu duyên lặn vào trong,
Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài.

-o0o-

Nhân nghĩa là chúa muôn đời,
Bạc tiền là khách qua chơi bấy giờ.

-o0o-

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

-o0o-

Những người con mắt lá răm,
Lông mày lá liễu dáng trăm quan tiền.

-o0o-

Những người lêu lổng chơi bời,
Cùng là lười biếng ta thời tránh xa.

-o0o-

Những người lúa đụn tiền kho,
Ruột bằng chạc chỉn (sợi chỉ), miệng to bằng trời.
Những người thắt đáy lưng ong,
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con.
Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

-o0o-

Nói chín thì nên làm mười,
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.

-o0o-

Nói lời phải giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi bay đi.

-o0o-

Nói người phải ngẫm đến ta,
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần.
Nói người phải ngẫm đến thân,
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa.

-o0o-

Non cao ai đắp mà cao,
Sông sâu ai bới ai đào mà sâu?

-o0o-

Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

-o0o-

Nước lã mà vã nên hồ,
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

-o0o-

Nước trong ai chẳng rửa chân,
Hoa thơm ai chẳng tới gần gốc cây.

-o0o-

Ở sao cho vẹn cho toàn,
Giao ngôn chớ phụ, nghĩa vàng chớ vong.

-o0o-

Ở sao cho vừa lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.

-o0o-

Rủ nhau xuống biển bắt cua,
Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi.

-o0o-

Rừng có mạch, vách có tai,
Kẻ trong chưa tỏ, người ngoài đã hay.
Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.

-o0o-

Rượi ngon bất luận ve sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụn may.

-o0o-

Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

-o0o-

Sông sâu nước chảy đá mòn,
Của kia ăn hết, nghĩa còn ghi xương.

-o0o-

Sự đời nước mắt soi gương,
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.

-o0o-

Thà rằng ăn bát cơm rau,
Còn hơn cá thịt nóinhau nặng lời.
Thàm vàng bỏ đống gạch dầy,
Vàng thì ăn hết, gạch xây nên thành.

-o0o-

Tham vàng phụ ngãi ai ơi,
Vàng thời đã hết, nghĩa tôi vẫn còn.

-o0o-

Thắm nhiều thì lại mau phai,
Thoang thoảng hoa lài mà lại thơm lâu.

-o0o-

Thế gian còn dại chưa khôn,
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.

-o0o-

Thế gian giàu bởi chữ cần,
Có mà lười biếng thì thân chẳng còn,

-o0o-

Thói thời hay chuộng bề ngoài,
Nào ai, ai đã biết ai hơn nào.
Thới thường gần mực thì đen,
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.
Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang,

-o0o-

Thứ nhất thì tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.

-o0o-

Thức lâu mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết ai ngườicó nhân.

-o0o-

Thương nhau củ áu cũng tròn,
Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.

-o0o-

Thương nhau nước đục cũng trong,
Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ.

-o0o-

Thương thay con cuốc giữa trời,
Dẫu kêu ra máu có người nào hay.

-o0o-

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

-o0o-

Trai khôn tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.

-o0o-

Trăm năm ai nỡ bỏ ai,
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

-o0o-

Trăm năm bia ssá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.
Trăm năm lòng dạ gắn ghi,
Dẫu ai đem bạc đổi chì mặc ai.

-o0o-

Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

-o0o-

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng,
Nhụy vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

-o0o-

Trọng người người lại trọng than,
Khinh đi khinh lại như lần trôn quang.

-o0o-

Trông mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

-o0o-

Trời mưa bong bóng phập phồng,
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.
Chẳng thà ăn sắn, ăn khoai,
Không ở dượng ghẻ, om tai láng giềng.

-o0o-

Vay chín thì phải trả mười,
Phòng khi túng lỡ có người cho vay.

-o0o-

Vàng thì thử lửa thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

-o0o-

Yêu nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

-o0o-

Yêu nhau vạn sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa.

-o0o-


Ai ơi chớ vội cười nhau,
Gẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.
Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành.
Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

-o0o-

Ai ơi cứ ở cho lành,
Tu nhân tích đức để dành ngày sau.

-o0o-

Ai ơi đừng chóng chớ chầy.
Có công mài sắt có ngày nên kim.

-o0o-

Ai ơi đừng phụ mụt măng,
Mụt măng có nhỏ cũng bằng cây tre.

-o0o-

Ai ơi giữ trí cho bền,
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

-o0o-

Ai ơi gương bể khó hàn,
Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm.

-o0o-

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xây, giần, sàng.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

-o0o-

Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên,

-o0o-

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

-o0o-

Cá trong lờ đỏ hoe con mắt,
Cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô.

-o0o-

Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào.
Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn,
Đừng cậy có của, đa ngôn quá lời.
Của thì mặc của ai ơi,
Đừng cậy có của coi người như rơm.

-o0o-

Chẳng lo bán ế chợ ròng,
Khách năng qua lại, đói lòng phải mua.

-o0o-

Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà bịt miệng người thế gian.
Thế gian chẳng ít thì nhiều,
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.

-o0o-

Chì khoe chì nặng hơn đồng,
Sao chì chẳng đúc nên cồng, nên chiêng?

-o0o-

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

-o0o-

Chớ thấy áo rách mà cười,
Cái giống gà nòi, lông nó lơ thơ.

-o0o-

Chớ thấy sóng cả mà lo,
Sóng cả mặc sóng chèo cho có chừng.

-o0o-

Có bột mới khuấy nên hồ,
Có vôi, có gạch mới tô nên nhà.
Có cây mới có dây leo,
Có cột, có kèo mới có đòn tay.

-o0o-

Có tiền thì hậu mới hay,
Có trồng cây đức mới dày nên thân.

-o0o-

Con chim ham ăn còn mắc cái tròng,
Người mà ham của mắc vòng gian nan.

-o0o-

Của thời cha mẹ để cho,
Làm không, ăn có của kho cũng rồi.

-o0o-

Dù ai nói đông nói tây,
Lòng ta cứ vững như cây giữa rừng.

-o0o-

Đàn ông nông nổi giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.

-o0o-

Đất có bồi có lở,
Người có dở có hay.
Coi theo thời mà ở,
Chọn theo cỡ mà xài.
Dầu ai ỷ thế cậy tài,
Giữ lòng thục nữ dùi mài gương trong.

-o0o-

Đem chuông đi đấm xứ người,
Chẳng kêu cũng đánh ba hồi lấy danh.
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió được chăng hỡi đền?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?

-o0o-

Đi buôn không lỗ thì lời,
Đi ra cho biết mặt trời, mặt trăng.

-o0o-

Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây?
Thủng thẳng như chúng anh đây,
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.

-o0o-

Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

-o0o-

Đò dọc phải tránh đò ngang,
Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.

-o0o-

Đói thì đầu gối phải bò,
Cái chân hay chạy, cái giò hay đi.

-o0o-

Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.

-o0o-

Đố ai lượm đá quăng trời,
Đan gàu tát biển ghẹo người cung trăng.
Đừng thấy miếu rách mà khinh,
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn.
Được mùa chê gạo vô hơi,
Mất mùa ăm cám, trời ơi, hỡi trời.

-o0o-

Em ơi anh dặn em này,
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.

-o0o-

Giàu cha, giàu mẹ thì mừng,
Giàu cô, giàu bác thì đừng có trông.

-o0o-

Giàu đâu những kẻ ngủ trưa,
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày?

-o0o-

Gió day thì mặc gió day,
Xin cho cây cứng lá dày thì thôi.

-o0o-

Giúp nhau khi đói mới hay,
Nói chi bù cặp những ngày ấm no.
Gừng già, gừng rụi, gừng cay,
Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân.

-o0o-

Hạt tiêu nó bé nó cay,
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền.

-o0o-

Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng kính yêu một bề.

-o0o-

Khế với chanh một lòng chua xót,
Mật với gừng một ngọt một cay.
Khó mà biết lẽ biết lời,
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.

-o0o-

Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều,
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn.
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

-o0o-

Khôn thì trong trí lượng ra,
Dại thì học lóm người ta bề ngoài.

-o0o-

Không cha có chú ai ơi,
Thay mặt đổi lời chú cũng như cha.

-o0o-

Không ham bịch lúa anh đầy,
Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian.

-o0o-

Khúc sông bên lở bên bồi,
Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.

-o0o-

Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.

-o0o-

Người khôn ăn miếng thịt gà,
Tuy rằng miếng ít nhưng mà no lâu.
Người dại ăn trái bồ nâu,
Ăn nói bĩnh bầu chẳng biết mùi ngon.

-o0o-

Làm người phải đắn phải đo,
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

-o0o-

Làm người suy chín xét xa,
Cho tường gốc ngọn, cho ra vắn dài.

-o0o-

Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống đông, đông tỉnh, lên đoài, đoài tan.

-o0o-

Làm trai đi biển, đi sông,
Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn.

-o0o-

Làm trai đứng ở trên đời,
Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta.
Ghé vai gánh vác sơn hà,
Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu.

-o0o-

Lên non cho biết non cao,
Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu.

-o0o-

Lên non mới biết non cao,
Lội sông mới biết sông nào cạn sâu.

-o0o-

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.


Ca Dao Nói Về Đấu Tranh Chống áp Bức Phong Kiến & Đế Quốc Xâm Lược


Ai ơi! Đi lính cho Tây,
Con dại cả bầy, bỏ lại ai nuôi.

-o0o-

Ăn cơm với cá mòi he,
Lấy chồng Cẩm Phả, đun xe suốt đời.

-o0o-

Bể Đông có lúc vơi đầy,
Mối thù đế quốc có ngày nào quên.

-o0o-

Cao su đi dễ khó về,
Khi đi trai tráng, khi về bủng beo.
Cao su đi về khó về,
Khi đi mất vợ, khi về mất con.
Cao su xanh tốt lạ đời,
Mỗi cây bón một xác người công nhân.

-o0o-

Cây khô uống nước cũng khô,
Phận nghèo đi tới chỗ mô cho giàu.
Nhớ chàng tình trước nghĩa sau,
Bỏ thây xứ lạ làm giàu cho ai.

-o0o-

Con cò mà đậu cành tre,
Thằng Tây bắn súng, cò què một chân.
Hôm sau ra chợ Đồng Xuân,
Chú khách mới hỏi sao chân cò què?
Còn rằng cò đậu cành tre,
Thằng Tây bắn súng, cò què một chân.

-o0o-

Chém cha những đứa sang giàu,
Cậy thần, cậy thế cúi đầu nịnh Tây.

-o0o-

Chớ tham đồng bạc con cò,
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò thằng Tây.
Chuyện đâu có chuyện lạ đời,
Quan đi theo giặc bắt người lành n_.
Nghìn năm nhớ mãi nhục này,
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù.
Dậm chân đấm ngực kêu trời,
Vợ chồng chưa mấy năm trời đã xa.
Ngàn trùng xứ lạ xót xa,
Cái đời lính mộ khổ là biết bao.

-o0o-

Gáo vàng đem múc giếng Tây,
Khôn ngoan cho lắm tớ thầy người ta.

-o0o-

Giàu từ trong trứng giàu ra,
Khó từ ngã bảy, ngã ba khó về.

-o0o-

Khi đi cửa Hội còn không,
Khi về cửa Hội đồn trong, điếm ngoài.

-o0o-

Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần ngài coi.

-o0o-

Làm gì chẳng kém đàn ông,
Thế mà kém gạo, kém công, kém tiền.

-o0o-

Lầm than khổ cực thế này,
Xúc than, cuốc đất suốt ngày lọ lem.

-o0o-

Lính vua, lính chúa, lính làng,
Nhà vua bắt lính cho chàng phải ra.
Giá vua bắt lính đàn bà,
Để em đi đỡ anh vài bốn năm.
Bởi vua bắt lính đàn ông,
Tiền lưng gạo bị, sắm trong nhà này.

-o0o-

Một ngày hai sáu đồng xu,
Đi sương về mù, khổ lắm ai ơi!

-o0o-

Một nhà sinh đặng ba vua,
Vua sống, vua chết, vua thua chạy dài.

-o0o-

Ngày ngày nghe tiếng còi tầm,
Như nghe tiếng vọng từ âm phủ về.
Tiếng còi não nuột tái tê,
Bước vào hầm mỏ như lê vào tù.

-o0o-

Nghỉ việc không gạo bỏ nồi,
Ốm no bò dậy, không người chăm nom.
Nhà thương vô có, ra không,
Chị đi kiếm chồng, ra bãi tha ma.

-o0o-

Nói ra chẳng bỏ tủi thân,
Mỗi tháng một lần một bữa cơm no.

-o0o-

Oằn lưng đội thúng than đầy,
Nửa lon cơm hẩm suốt ngày đội than.

-o0o-

Trời cao thăm thẳm đất dầy,
Bao giờ lính mộ sang Tây được về.
Vợ con thương nhớ ủ ê,
Biết rằng sang đấy có về được không!

-o0o-

Vạn Niên là Vạn Niên nào,
Thành xây xương lính, hào đào máu dân.

Ca Dao Về Quê Hương, Đất Nước và Lịch Sử

Ai lên Biên Thượng, Lam Sơn,
Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.

-o0o-

Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu,
Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm.
Nào ai đi chợ Thanh Lâm,
Mua anh một áo vải thâm hạt dền.

-o0o-

Ai lên nhắn chị hàng bông,
Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên.
Nguyệt Viên lắm thóc nhiều tiền,
Lại có sông liền tắm mát nghỉ ngơi.
Chiều chiều ba dãy cá tươi,
Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài.

-o0o-

Ai về Bình Định mà nghe,
Nói thơ chàng Lía, hát vè Quảng Nam.
Ai về đến huyện Đông Anh,
Ghé thăm phong cảnh Loa thành Thục Vương.

-o0o-

Ai về Hà Tỉnh thì về,
Mặc lụa chợ Hạ, uống chè Hương Sơn.

-o0o-

Ai về Hậu Lộc Phú Điền,
Nhớ đây bà Triệu trận tiền xung phong.

-o0o-

Ai về Phú Thọ cùng ta,
Vui ngày giỗ Tổ tháng ba mùng mười.
Dù ai đi ngựợc về xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.

- o0o -

Bạch Đằng giang là sông cửa ải,
Tống Hà Nam là bãi chiến trường.

-o0o-

Chiều chiều én lượn truông Mây,
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

-o0o-

Chiều chiều trước bến Vân Lâu,
Ai ngồi, ai câu.
Ai sầu, ai thảm,
Ai thương, ai cảm.
Ai nhớ, ai trông.
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Nhớ câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

-o0o-

Dịu dàng nết đất An Dương,
Xưa nay là chốn văn chương nổi tài.

-o0o-

Dù ai buôn đâu bán đâu,
Mồng mười tháng chín chọi trâu thì về.

-o0o-

Dù ai xấu xí như ma,
Tắm nước Đồng Lãm cũng ra con người.

-o0o-

Đất Châu Thành anh ở,
Xứ Cần Thơ (nọ) em về
Bấy lâu sông cận biển kề,
Phân tay mai trúc dầm dề hột châu.

-o0o-

Đi bộ thì khiếp Hải Vân,
Đi thuyền thì sợ sóng thần Hang Dơi.

-o0o-

Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá,
Đò từ Vĩ Dạ, thẳng ngã Ba Sình.
Lờ đờ bóng ngã trăng chênh,
Tiếng hò xa vọng, nhắn tình nước non.

-o0o-

Đông Ba, Gia Hội hai cầu,
Ngó lên Diệu Đế bốn lầu hai chuông.

-o0o-

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có đền Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mãi vui quên hết lời em dặn dò.

-o0o-

Đức Thọ gạo trắng nước trong,
Ai về Dức Thọ thong dong con người.

-o0o-

Đường vô xứ Nghệ loanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Thương em anh những muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
Phá Tam Giang ngày rày đã cạn,
Truông nhà Hồ, Nội tán cấm nghiêm.

-o0o-

Gà nào hay bằng gà Cao lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu.
Anh thương em chẳng ngại sang giàu,
Mứt hồng đôi lạng, trà tàu đôi cân.

-o0o-

Gió đưa cành trúc la đà,
Hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa ngàn sương.
Nhịp chày Yên Thế, mặt gương Tây Hồ.

-o0o-

Hết gạo thì có Đồng Nai,
Hết củi thì có Tần Sài chở vô.

-o0o-

Học trò xứ Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế chân đi không đành.

-o0o-

Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Vạn Phúc với anh thì về.
Vạn Phúc có cội cây đề,
Có sông uốn khúc, có nghề quay tơ.
Kẻ Dầu có quán Đình Thành,
Kẻ Hạc ta có Ba Đình, Ba Voi.
Mười tám cất thuyền xuống bơi,
Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.

-o0o-

Làm trai cho đáng nên trai,
Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng.

-o0o-

Mồng bảy hội Khâm, mồng tám hội Dâu,
Mồng chín đâu đâu trở về hội Gióng.

-o0o-

Muốn ăn bánh ít lá gai,
Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi.


-o0o-

Muốn ăn bông súng mắm kho,
Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm.

-o0o-

Muốn ăn cơm tấm, canh cần,
Thì về Trinh Tiết chăn tầm với anh.
Ngó vô Linh Đống mây mờ,
Nhớ ông nguyên soái dựng cờ dánh Tây.
Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.

-o0o-

Nhất đẹp là gái làng Cầu,
Khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha.
Nhất cao là núi Tản Viên,
Nhất sâu là vũng Thủy Tiên cửa Vừng.

-o0o-

Núi Truồi ai đắp mà cao,
Sông Gianh ai bới ai đào mà sâu.
Nong tằm, ao cá, nường dâu,
Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò.

-o0o-

Ru con, con ngủ cho lành,
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi bành vàng.

-o0o-

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên, tháp Bút chưa mòn,
Hỏi ai xây dựng nên non nước này.

-o0o-

Sông Lam một dãy nông sờ,
Nhớ người công tử bơ vơ nỗi chìm.

-o0o-

Sông Thao nước đục người đen,
Ai lên phố Én cũng quên đường về.

-o0o-

Vĩnh Long có cặp rồng vàng,
Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần.

-o0o-

Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm,
Cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 11/17/2008 :  02:43:15  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Hùm giết người rồi hùm nằm ngủ
Người giết người thức đủ năm canh
Gặp thời thì cứ hoang huyênh
Hết thời thì chỉ lênh đênh như bèo

Kéo quân qua cửa Hùng Quan
Chim muôn tiếng hát, hoa ngàn hương đưa
Kể từ sông Vệ chợ Gò
Ngó vô Thi Phổ thấy đò Dắt Dây
Chợ ĐồngCát buôn bán sum vầy
Ngó vô Lò Thổi thấy cây xùm xòa
Từ Sơn một đỗi xa xa
Ngó vô Quán Sạn bạn hàng đà nghỉ ngơi
Chợ Huyện là chỗ ăn chơi
Trong tê Quán Vịt là nơi hữu tình
Trà Cầu sao vắng bạn mình
Hai hàng châu lụy như bình nước nghiêng

Khánh Hòa là xứ Trầm Hương
Non cao biển rô.ng người thương đi về
Yến sào mang đậm tình quê
Sông sâu đá tạc lời thề nước non

Khôn cho người ta sợ
Dại cho người ta thương,
Dở dở ương ương cho người ta ghét

Không đi thì mắc cái eo
Ra đi thì sợ cái đèo Quán Cau

Lấy chồng Phú Cốc sợ beo
Lấy chồng Mỹ Á hồn treo cột buồm

Lặc lìa biển trải thảm xanh
Lô nhô sóng bạc trổ cành hoa tươi
Vườn hoa bướm lượn thảnh thơi
Gió đưa buồm trắng ra khơi châ.p chờn

Lẻ loi như cụm Núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan

Nước dưới sông hết trong rồi đục
Vận con người hết thịnh rồi suy

Mưa mai sợ nỗi nắng chiều
Con người thất vận cũng nhiều người thương

Mây Hòn Hèo
Heo Đất Đỏ
Mưa Đồng Cọ
Gió Tu Hoa
Cọp Ổ Gà
Ma Đồng Lớn

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 11/17/2008 :  02:44:13  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Gió đâu bằng gió Tu Bông
Thương ai bằng
Thương cha, thương mẹ, thương chồng thương con

Hầm Hô có đá khổng lồ
Có hang Bảy Cử, có vò rượu tăm

Hầm Hô có nước trong xanh
Dưới sông cá lội trên cành chim reo

Hễ muốn ra con người tử tế
Phải thẳng ngay chớ để ai hờn
Làm ơn, ắt hẳn nên ơn
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ?

Hễ muốn ra con người tử tế,
Phải dễ dàng, chớ để ai hờn,
Làm ơn, ắt hẳn nên ơn,
Trời nào phụ kẻ có nhân bao giờ.

Hai nách những lông xồm xồm,
Chống yêu chồng bảo mối tơ hồng trời cho.
Đêm ngủ thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo lái đò cầm canh.
Ăn vụng bụng to tày thùng,
Chồng yêu chồng bảo cái giành đựng cơm.

Hàm Hô có cá hóa rồng
Bâng khuâng nhớ đến anh Hùng họ Mai
Vá trời lấp biển cò ai
Ngổn ngang đá chất lớp ngoài lớp trong

Hò ơ Buồn thay số kiếp con người
Cơm ăn không đủ... (ờ)
Hò ơ... Chớ cơm ăn không đủ nụ cười ốm nhom

Hò ơ... (chớ) Buồn thay số kiếp con người
Cơm ăn không đủ... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Chớ cơm ăn không đủ nụ cười ốm nhom

Kéo quân qua cửa Hùng Quan
Chim muôn giọng (tiếng) hót, hoa ngàn hương đưa
Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai

Hòn Tàu, Hòn Kẽm, Hòn Vung
Ba hòn xúm lại đỡ vùng Quảng Nam
Non sông ai dựng ai làm
Dòng sông Sài Giang luợn khúc
Cù lao Chàm xanh um

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 11/17/2008 :  02:45:32  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Chân đi mỏi lắm (chẳng tới) chân ơi
Chân đi chẳng tới chân ngồi xuống đây
Ngồi buồn tính đốt ngón tay
Tính đi tính lại ngón này hơn trăm.
Tính tháng rồi lại tính năm
Tính tháng, tháng đoạn, tính năm , năm rồị
Đôi (Tình) ta biết thuở nào nguôi?

Chê thằng bụng bự, thằng gù lại ưng
Thằng sau nó đánh bằng tràng cối xay

Cheo leo núi đá xây thành
Đầu non mây trải, chen cành suối tuôn
Biển khơi, nước chẳng quên nguồn
Gành xa, sóng vỗ tiếng luồn trong hoa

Chiều chiều én lượn Truông Mây
Cảm thương chú Lía bi vây trong thành

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều (3)
Nhớ người đãy gấm khăn điều vắt vai

Chó giữ nhà gà sáng (gà gáy trống canh)

Chó giữ nhà, gà gáy sáng (gáy trống canh)

Con chim tìm tổ, con người tìm tông

Con gái là con người ta
Con dâu mới thiệt mẹ cha mua về

Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn

Dù ai xấu xí (có xấu) như ma
Tắm nước Ðồng Lãm cũng ra con người

Dù xa trước ngõ cũng xa,
Dù gần Vĩnh Điện, La Qua cũng gần

Gặp ba trò khiến hỏi ba trò
Đường lên trên bụng có đò hay không?
- Cao sơn lưỡng nhũ ở trên
Tiểu khê ở dưới muốn lên phải có sào
Dang tay mở khóa động đào
Nhất can trực nhật đến ao phụng hoàng
Đường lên trên bụng muốn sang
Cần chi đò dọc, đò ngang tốn tiền

Gái Thanh Khiết chuyên nghề cải, giá
Trai Sung Tích chuyên nghề kén, dâu

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 11/17/2008 :  02:46:05  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Chỗ mô vui bằng chỗ Phố (Hội An), chỗ Hàn
Dưới sông tàu chạy, trên đàng ngựa đua

Cây me cũ, Bến Trầu xưa
Không nên tình nghĩa (thì) cũng đón đưa trọn niềm

Chưa quen đi lại cho quen
Chưa gần đi lại vài phen cho gần
Tuy rằng cửa đóng nhưng then không cài
Kẻ khinh người trọng vãng lai
Song le cũng chửa có ai bằng lòng

Chưa quen đi lại cho quen
Tuy rằng cửa đóng mà then không cài (gài)
Kẻ khinh người trọng vãng lai
Song le cũng chẳng có ai bằng lòng.
Đôi ta làm bạn thong dong
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng
Bởi chưng thầy mẹ nói ngang
Để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa

Chầu rày xa phố Hội An
Xa chùa Ông Bốn, xa làng Minh Hương

Chẳng ngon cũng bánh lá dong
Tuy rằng xấu xí cũng dòng con quan
Chẳng ngon cũng bánh lá dong
Dù em có dại cũng dòng trâm anh

Chẳng thơm cũng thể hoa lài
Chẳng lịch cũng thể con người thượng lưu

Chẳng thơm cũng thể hoa mai
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh.

Chẳng thanh cũng thể hoa lài (mai)
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh
Chẳng chua cũng thể là chanh
Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây

Chỉ đâu mà buộc ngang Trời
Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ

Chờ sung rụng

Chữ tình đáng giá ngàn vàng
Từ anh chồng cũ đến chàng là năm
Còn như yêu trộm nhớ thầm
Họp chợ trên bụng đến trăm con người

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Từ anh chồng cũ đến chàng là năm
Còn như yêu vụng nhớ thầm
Họp chợ trên bụng hàng trăm sá gì (con người)

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 11/17/2008 :  02:46:33  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai lên Hương Tích Chùa Tiên
Gặp cô sư Bác anh khuyên đôi lời
Đem thân làm kiếp con người (cái kiếp người)
Tu sao cho trọn nước đời mà tu

Bước chân lên Đèo Cả
Thấy mả ông Cao Biền
Có đôi chim hạc đang chuyền nhành mai

Bước chân lên đèo Cả
Trông sang Vạn Giả
Ngó xuống Tu Bông
Biết rằng cha mẹ đành không
Anh chờ, em đợi uổng công hai đàng

Bảo vâng, gọi dạ, con ơi,
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền,
Vào thưa, ra gửi, mới nên con người.

Ba bà đi chơ, mua bốn quả dừa
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người
Ba bà ba quả, phần tôi quả này!

Ba chìm bảy nổi chín linh đinh

Bần tiện bất năng di

Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.

Bà nằm bà có ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.
"Đêm năm canh bà nằm chả nhắp",
Nó khênh bà đi khắp mọi nơi.
"Đêm qua bà thức như chong”,
Nó khênh nó bỏ vườn dong bao giờ.

Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa

Cái răng cái tóc là gốc con người

Cái răng cái tóc là vóc con người

Cao Bằng gạo trắng nước trong
Ai mà về đó, thong dong con người

Cây da mô cao bằng cây da Bàn Lãnh
Đất mô thanh cảnh bằng đất Bảo An

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 11/17/2008 :  02:47:10  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ăn lúc đói nói lúc say

Đầu đường có một Dây Leo
Trông cậy Sậy nhỏ, ra điều mỉa mai,
Rằng: "Sao bé thấp lạ đời,
Trông em, anh cũng nực cười lắm thay"
Nghe lời, Sậy mới đáp ngay,
Rằng: "Mày không nghĩ phận mày xem sao,
Nhờ ai mày mới được cao?
Những như thân ấy, còn bao giờ mà?
Ta đây dù thấp là đà,
Tự ta ta mọc, chẳng nhờ cậy ai”

Đồn rằng anh học đã cao
Hỏi chị dâu rớt giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên.
- Chị dâu mà rớt xuống giếng
Anh tìm miếng để cứu chị lên
Nắm đầu thì sợ tội trời
Hai tay nâng đỡ, sợ lời thế gian
Nhanh tay liền bắc cái thang
Kéo chị dâu một thuở kẻo chết oan con người

Đồng nào sâu bằng đồng Thi Phổ
Thổ nào cao bằng thổ Ba Tơ
Em thương anh chín đợ mười chờ
Mía kia lên ngọn trổ cờ đã lâu

Đức Thọ gạo trắng nước trong
Ai về Ðức Thọ thong dong con người

Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc,
Dốc nào ngược bằng dốc Xuân Đài
Đèo cao, dốc ngược đườ,ng dài
Anh còn qua được huống chi vài lạch sông

Đông Phù có sông Tô Lịch
Có con người lịch họa phượng, họa rồng
Yêu nhau chẳng quản đèo bòng
Cách mười sông, chín núi cũng một lòng theo anh.

Ơn cha nghĩa mẹ chưa đền (Ba Gà)
Như gà quẹt mỏ, chẳng nên con người

Ơn vua Thái Đức chí tình
Cù Mông vắng vẻ nhưng mình vẫn vui

Ai lên Hương Tích cảnh thiền
Dừng chân chiêm bái tôi khuyên đôi lời
Hãy tin tiềm lực con người
Đừng trông đừng đợi trên đời ngoài ta
Cũng đừng học thói kiêu sa
Khiêm cung cẩn trọng mới là chính tâm


www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:35:20  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Vài câu ca dao sưu tầm

Ai về anh dặn lời này
Phượng hoàng chỉ quyết đậu cây ngô đồng
Song le còn chút ngại ngùng
Biết rằng thầy mẹ thương cùng cho chăng?
Nẻo xa thấp thoáng bóng trăng
Cũng mong nhờ gió cát đằng(1) dưa dây
Quảng Hàn(2) cách mấy lần mây
Để cho duyên hiệp đấy đây cho gần.

---------
(1) Cát đằng: loài dây leo phải bám vào những cây to khác. Trong văn học cổ thường dùng cát đằng để chỉ sự phụ thuộc, lẽ mọn.
(2) Quảng Hàn:nghĩa gốc là rộng và lạnh, theo Long thành lục, vua Đường Minh Hoàng, nhân đêm rằm tháng tám, được nhà thuật sĩ làm phép lạ đưa lên mặt trăng chơi, thấy cửa vào cung trăng có biển đề "Quảng hàn thanh hư chi phủ" (cái phủ trống rỗng, trong suốt, lạnh và rộng) do đó Quảng Hàn, Cung Quảng Hàn, Cung Quảng, Cung Hàn,v.v. đều dùng để chỉ mặt trăng.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:36:21  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai về đằng ấy hôm mai
Gửi dăm cái nhớ, gửi vài cái thương
Gửi cho đến chiếu đến giường
Gửi cho đến tận quê hương chàng nằm
Vắng chàng em vẫn hỏi thăm
Nơi ăn đã vậy, nơi nằm làm sao?
-------------

Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Để sầu cho khách vãng lai
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.
-------------

Ai về đợi với em cùng
Thân em nay bắc mai đông một mình
Chi bằng ruộng tốt rừng xanh
Vui cha vui mẹ, vui anh em nhà
Ai làm cái nón quai thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh.
-----------

Ai làm cho bể kia đầy
Cho ao kia cạn cho gầy cò con.
-----------

Ai làm cho bến xa thuyền
Cho Trăng xa Cuội, bạn hiền xa nhau
Cha mẹ sao chẳng nghĩ sâu
Để thương để nhớ để sầu cho cả hai ta.
-----------

Ai làm cho cực tấm lòng
Càng nhắc càng nhớ, càng trông càng sầu
Hễ về nhớ đến lời nhau
Bắc cầu mà chả được cầu ái ân
Dầu xa nhích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
-----------

Ai làm cho bướm lìa hoa
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
Ai đi muôn dặm non sông
Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy.
-----------

Ai làm cho nước chảy xuôi
Cho thuyền xuôi ngược cho người nhớ nhau
Chàng đi để thiếp sao đành
Thiếp xin khóa cửa, buông mành thiếp theo.
-----------

Ai làm Ngưu Chức (1) đôi đàng
Để cho quân tử đa mang nặng tình
Thuyền quyên lấp ló dạng hình
Em đành chẳng chịu gởi mình cho anh
Trách ai nỡ phụ lòng thành
Đêm nằm thổn thức tam canh ưu sầu
Ai làm ra cuộc biển dâu (2)
Gối luông chẳng đặng giao đầu từ đây.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(1) Ngưu Chức: Chức Nữ là (tên một ngôi sao ở phía bắc sông Ngân Hà, đối diện với sao Khiên Ngưu). Theo Kinh Sở tuế thời ký, Chức Nữ (Ả Chức) là cháu Trời, làm nghề dệt vải rất siêng năng. Trời đem gả cho Khiên Ngưu (chàng Ngưu) làm nghề chăn trâu. Hai vợ chồng quá âu yếm nhau không giữ đúng phép trời. Trời phạt đem đày mỗi người ở một bên sông Ngân Hà. Mỗi năm, Trời chỉ cho phép hai vợ chồng qua sông gặp nhau một lần vào đêm mồng bảy tháng bảy âm lịch (thất tịch), đi qua cái cầu của chim Ô Thước (chim quạ và chim khách) bắc (cầu Ô). Vợ chồng gặp nhau than khóc về cảnh ly biệt, nước mắt chan chứa, rơi xuống trần gian thành mưa dầm tầm tã, tục gọi là "mưa Ngâu tháng Bảy". Điển tích này còn được dùng là: Ngưu Lang, Chức Nữ, Cầu Ô.

(2) Biển dâu: từ câu chữ Hán "Thương hải biến vi tang điền" nghĩa là biển xanh biến thành ruộng dâu, chỉ sự đổi thay lớn trong thiên nhiên và xã hội.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:36:54  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai bì anh có tiền bồ
Anh đi anh lấy bảy cô một lần
Cô hai buôn tảo, bán tần (1)
Cô ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa
Cô tư dọn dẹp trong nhà
Cô năm sắc thuốc mẹ già dưỡng nuôi
Cô sáu trải chiếu, treo mùng
Một mình cô bảy nằm chung với chồng

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(1) Buôn tảo bán tần: buôn bán tần tảo.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:37:29  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể bắc đi tìm bể đông
Tìm bể đông thấy lông chim nhạn
Tìm bể cạn thấy đàn chim bay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười
Tìm em đã mướt mồ hôi
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu
Tìm em chẳng thấy em đâu
Lội sông thì ướt, quanh cầu thì xa.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:37:48  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai đi qua đò Do (1) mới biết
Dòng nước trong, xanh biết là bao
Gái thời da đỏ hồng hào
Mắt đen lay láy người nào chẳng yêu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(1) Đò Do: thuộc xã Hoằng Phương, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:38:18  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai về đường ấy hôm mai
Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương
Gởi cho đến chiếu đến giường
Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.Ai về đường ấy hôm nay
Ngựa hồng ai cỡi, dù tay ai cầm
- Ngựa hồng đã có tri âm
Dù tay đã có người cầm thì thôi.

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:38:56  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai về em gởi bức thư
Hỏi người bạn cũ, bây giờ nơi nao
Non kia ai đắp mà cao
Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu?
---------
Ai về em gửi bức tranh
Có con chim sáo đậu nhành lan chi
Ai làm nên bước phân ly
Cám công mưa nắng kẻ đi, người về.

Ai về nhắn hỏi cô Ba
Năm nay mười tám hay là đôi mươi?
Để ta so tuổi hai người
Thử xem có được tốt đôi chăng là?
---------
Ai về nhắn khách biên thiềm
Hỏi thăm đá luộc đã mềm hay chưa?
---------
Ai về nhắn nhủ cô hay
Có thương anh, thì đợi cho đầy ba đông
Hay là cô vội lấy chồng
Mặc ý tùy lòng anh chẳng dám ngăn.
Ai về nhắn với bà cai
Giã gạo cho trắng, đến mai dâu về
Dâu về dâu chẳng về không
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng đi sau
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng chậm rãi đi sau vườn dừa.
-----------
Ai về nhắn với bạn nguồn
Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên
Đôi đàng nhân ngãi có nên.
-----------
Ai về nhắn với ông câu
Cá ăn thì giật để lâu hết mồi

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:39:22  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai về Phú Lộc gửi lời
Thư này một bức nhắn người tri âm
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng, tháng đợi mà năm năm chờ
Vì tình, ai lẽ làm ngơ
Cắm sào chỉ quyết đợi chờ nước xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần
Sắt cầm hảo hợp lựa vần quan thư
Đôi bên ý hợp lòng ưa
Mới phu công thiếp mới vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thời nấu sử sôi kinh kịp thì
Một mai chiếm bảng xuân vi
Ấy là đề diệp tinh kỳ từ đây

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page

tieuboingoan
Administrator

451 Posts

Posted - 05/30/2009 :  09:39:51  Show Profile  Visit tieuboingoan's Homepage  Reply with Quote
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa nắng cho thầy mẹ đi.
-----------
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
-----------
Ai xui anh lấy được mình
Để anh vun xới ruộng tình cho xanh
Ai xui mình lấy được anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.
-----------
Ai xui em có má hồng
Để người quân tử chưa trông đã thèm.
-----------
Ai xui má đỏ hồng hồng
Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu.
-----------

www.cafesangtao.vn
www.my.opera.com/tieuboingoan
Go to Top of Page
Page: of 2 Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Ca Dao Tục Ngữ © Hà Phương Hoài Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06