Ca Dao Tục Ngữ
Ca Dao Tục Ngữ
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Ca Dao và Tục Ngữ
 Nhờ Giúp
 Tim tuc ngu ve con cho
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Topic  

sunflower011
Starting Member

Vietnam
1 Posts

Posted - 09/13/2006 :  09:22:13  Show Profile  Reply with Quote
Co ban nao co tuc ngu ve con cho ko? chi minh voi.Cam on nhieu!

cadao
Administrator

USA
300 Posts

Posted - 09/14/2006 :  01:39:51  Show Profile  Visit cadao's Homepage  Reply with Quote
Đây là các câu ca Dao về Chó hay Cầy

Ăn chó cả lông
Ăn hồng cả hột
(Câu số 8078 )
Ăn cùng chó ló xó cùng ma
(Câu số 8136 )
Đả cẩu khán chủ diện
Đánh chó phải kiêng chủ nhà (Câu số 10993 )
Đừng khinh chó chớ cậy giàu
(Câu số 12023 )
Đã khó chó cắn thêm
(Câu số 11003 )
Đánh chó chửi mèo
(Câu số 11218 )
Đánh chó ngó chủ
(Câu số 11219 )
Đánh chó ngó chủ nhà
(Câu số 11220 )
Đánh chó phải nể chủ nhà (kiêng chủ nhà)
(Câu số 11222 )
Đánh chó phải ngó đàng sau
(Câu số 11223 )
Đánh chó qua nhà đám
(Câu số 11224 )
… Có quan tổng đốc Hà Ninh (Câu 1)
Hiệu là Quan Viễn, trung trinh ai bằng
Lâm nguy lý hiểm đã từng
Vâng ra trọng trấn mới chừng ba năm
Thôn Hồ dạ vốn, nhăm nhăm
Ngoài tuy giao tiếp trong căm những là
Vừa năm Nhâm Ngọ, tháng ba
Sáng mai mồng tám, bước qua giờ thìn
Biết cơ trước đã giữ gìn
Hơn trăm vũ sĩ, vài nghìn tinh binh
Tiên nghiêm lên đóng trên thành
Thệ sư rót chén rượu quỳnh, đầy vơi
Văn quan, vũ tướng nghe lời
Hầm hầm xin quyết một bài tận trung
Ra oai xuống lệnh vừa xong
Bỗng nghe ngoài đã ầm ầm pháo ran
Tiêm cừu nổi giận xung quan
Quyết rằng chẳng để chi đoàn chó dê
Lửa phun, súng phát bốn bề
Khiến loài bạch quỷ hồn lìa phách siêu
Bắn ra nghe chết cũng nhiều
Phố phường trông thấy tiếng reo ầm ầm (Còn tiếp Câu 2)
(Câu số 29529 )
Đi tu Phật bắt ăn chay
Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không
(Câu số 2392 )
Bơ vơ như chó lạc nhà
(Câu số 9173 )
Bọ chó múa bấc
(Câu số 9148 )
Bớ con đĩ chó mặt mâm
Mầy mà hỗn ẩu (láo) tao bằm nát thây
Bớ con đĩ ngựa chửi nhây
Dao tao bổ xuống thì mầy tét hai
(Câu số 945 )
Bụng đói chó sói bỏ rừng
A drowning man will catches at a straw (Câu số 9241 )
Bán gà kiêng ngày gió bán chó kiêng ngày mưa
Có bản khác: Chớ bán gà ngày gió chớ bán chó ngày mưa (Câu số 8834 )
Bát vạn tứ thiên
Tám muôn bốn ngàn. Tiếng nhà Phật theo cách nói bên Ấn Độ vô vàn vô số Bạch Vân Thương Cẩu: Mây trắng hóa ra chó xanh (Việc đời thay đổi không chừng) (Câu số 9027 )
Bóp chó đá vãi cứt
(Câu số 9220 )
Cơm đâu no chó thóc đâu no gà
(Câu số 10595 )
Cẩu mã chi trung
Trung thành như chó ngựa (Câu số 9611 )
Cực như chó mắm trê
(Câu số 10899 )
Chơi với chó chó liếm mặt
Familiarity breeds contempt (Câu số 10128 )
Chửi chó mắng mèo
(Câu số 10256 )
Con gà năm móng con chó huyền đề
Đừng đem đi bán đem về mà nuôi,
Dù ai buôn bán ngược xuôi
Mua gà năm móng mà nuôi chớ nề
Dù ai buôn bán trăm nghề
Chẳng bằng nuôi chó huyền đề bốn chân
huyền đề là có móng treo (Câu số 1994 )
Chó ăn đá gà ăn muối (ăn sỏi)
(Câu số 10045 )
Chó đâu chó sủa lỗ không
Gái đâu tốt nết mà chồng lại ghen
(Câu số 1626 )
Chó đâu chó sủa lỗ không (2)
Không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày
(Câu số 1627 )
Chó đen giữ mực
(Câu số 10070 )
Chó ỷ thế gần nhà gà ỷ thế gần chuồng
Có bản khác: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần vườn (Câu số 10110 )
Chó ba quanh mới nằm
Người ba năm mới nói
Think before you speak. OR: Think today, speak tomorrow. OR: First think, then speak (Câu số 25601 )
Chó béo đẹp mặt chủ nhà
(Câu số 10048 )
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
A _ is valiant on his own dunghill. OR: Every dog is valiant at his own door., OR: Every dog is a lion at home (Câu số 10053 )
Chó cắn áo rách
(Câu số 10049 )
Chó cắn trộm
(Câu số 10050 )
Chó cỏ rồng đất
(Câu số 10065 )
Chó chạy cong đuôi
(Câu số 10054 )
Chó chạy cùng đường
(Câu số 10055 )
Chó chẳng ăn thịt chó
Dog does not eat dog (Câu số 25603 )
Chó chết hết cắn
(Câu số 10057 )
Chó chết hết chuyện
(Câu số 10058 )
Chó chê cứt nát
(Câu số 10056 )
Chó chui gầm chạn
(Câu số 10060 )
Chó chui gầm giường
(Câu số 10061 )
Chó cùng đứt dậu
(Câu số 10067 )
Chó cùng đứt giậu (giập giậu)
(Câu số 10068 )
Chó cùng nhà, gà cùng chuồng
(Câu số 25640 )
Chó dại có mùa, người dại quanh năm
He who is born a fool is never cured. OR: An ass will always be an ass (Câu số 25604 )
Chó dữ cùm to
For a mischievous dog a heavy clog (Câu số 25605 )
Chó dữ mất láng giềng
(Câu số 10071 )
Chó gầy hổ mặt người nuôi
Tôi gầy, hổ mặt chúa tôi chăng là
Chúa tôi mang tiếng chúa nhà
Mượn được đứa ở khéo là đành hanh
Rạng ngày nấu cá mè ranh
Chúa ăn hết nạc, để dành xương cho
Chúa tham, chúa lại hay lo
Đêm nằm cắt việc ra cho mà làm
Chúa bà là chúa ăn tham
Đồng quà tấm bánh, cất luôn trong buồng
Ăn nhiều chết rục, chết chương
Chẳng nhớ thằng ở, chẳng thương con đòi
Ba năm được cái khố sồi
Chiều ngang một tấc, chiều dài năm gang!
(Câu số 1636 )
Chó gầy hổ mặt người nuôi (câu 1)
Tôi gầy, hổ mặt chúa tôi chăng là
Chúa tôi mang tiếng chúa nhà
Mướn được thằng ở khéo là đắng cay
Mở mắt chúa gọi đi cày
Phát bờ cuốc góc nửa ngày chưa tha
Bờ lớn thì phải cuốc ra
Bờ bé đắp lại cho bà con chơi
Việc làm khắp chốn cùng noiGiực đi cắt cỏ vai tôi đã mòn
Đi thì lội suối trèo non
Cắt được gánh cỏ đã mòn đôi vai
Về nhà gặt đỗ cào khoai
Xay thóc giã gạo canh hai chưa nằm
Gà kia mày gáy chiêu đăm
Để chúa tao năm tao nghỉ chút nao
Bờ chuôm cho chí bờ ao
Mướn được thằng ở lẽ nào để chơi
Chúa ăn rồi chúa lại ngồi
Bắt thằng con ở dọn nồi dọn niêu
Ngày trước thì còn yêu yêu
Về sau chửi mắng ra điều tốn cơm
Trước kia còn để cho đơm (Còn tiếp)
Xem tiếp câu 1638 (Câu số 1637 )
Chó gầy hổ mặt người nuôi (câu 2)
Sau thì giật lấy tao đơm cho mày
Tôi đơm một đũa thì đầy
Chúa đơm ba đũa chưa đầy chung quanh
Vớt bèo bắt được con cá mè ranh
Chúa ăn hết thịt để dành xương cho
Chúa trai là chúa hay lo
Đêm nằm cắt việc ra cho mà làm
Chúa bà là chúa ăn tham
Phần bưng cõ biếu để giam trong buồng
Ăn rồi chết rục, chết chương
Chẳng nhớ thằng ở, chẳng thương con đòi
Ba năm được cái khố sồi
Bề ngang chiếc đũa bề dài mấy phân
Đi đâu chăng dám cởi trần
Trông thấy chúng bạn hổ thân thay là
Ai về nhắn với mẹ ta
Mua ta chiếc khố ta ra ta về!
Tiếp theo câu 1637 (Câu số 1638 )
Chó gặm xương chó
(Câu số 10075 )
Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi
(Câu số 10076 )
Chó giống cha gà giống mẹ
(Câu số 10080 )
Chó giữ nhà gà sáng (gà gáy trống canh)
Horses for courses Hai con vật có ích cho con người: giữ nhà và đánh thức người dậy đi làm đồng (Câu số 10081 )
Chó giữ nhà mèo bắt chuột
horses for courses (Câu số 10082 )
Chó giữ nhà, gà gáy sáng (gáy trống canh)
Hai con vật có ích cho con người: giữ nhà và đánh thức người dậy đi làm đồng (Câu số 25642 )
Chó già ăn vụng cá khô
Ông chủ không thấy đổ hô cho mèo
(Câu số 1639 )
Chó già giữ xương
(Câu số 10077 )
Chó già mắc dùi nặng
(Câu số 10078 )
Chó già, gà non
Thịt chó già không tanh, thịt gà non mới mềm, ăn mới ngon. (Câu số 25641 )
Chó khôn chớ cắn càn
An old dog barks not in vain (Câu số 10084 )
Chó khôn tứ túc hiền đề
Tai thì hơi cúp, tai thì hơi cong
Giống nào, mõm nhọn đít vồng
Ăn càn ăn bậy ấy không ra gì
(Câu số 1643 )
Chó khôn tha cứt về nhà
(Câu số 10085 )
Chó không sủa chó cắn
(Câu số 10086 )
Chó lê trôn, gà gáy gở
Điềm xấu (Câu số 25643 )
Chó liền da gà liền xương
(Câu số 10088 )
Chó liền da, gà liền xương
Cho trầy da mau lành, gà gãy xương mau liền (Câu số 25644 )
Chó nào sủa nhà ấy
(Câu số 10091 )
Chó ngáp phải ruồi
(Câu số 10092 )
Chó nhảy bàn độc (Chó ngồi bàn độc)
(Câu số 10095 )
Chó nhai giẻ rách
(Câu số 10094 )
Chó ông thánh cắn ra chữ
(Câu số 10097 )
Chó quen nhà, gà quen chuồng
(Câu số 25645 )
Chó sủa chó không cắn
Threats do not always lead to blows. His bark is worse than his bite. Great barkers are no biters, OR: Barking dogs seldom bite (Câu số 10098 )
Chó sủa mặc chó đường ta ta đi
The moon does not heed the barking of dogs, OR: The dog barks, but the caravan goes on (Câu số 10100 )
Chó sủa mặc chó đoàn lạc đà cứ đi
The moon does not heed the barking of dogs, OR: The dog barks, but the caravan goes on (Câu số 10099 )
Chó tha đi mèo tha lại
(Câu số 10103 )
Chó tháng ba, gà tháng bảy
Những tháng chó gà thiếu ăn nên gà chó đều gầy, không ngon (Câu số 25646 )
Chó treo mèo đậy
(Câu số 10106 )
Chuột chê xó bếp chẳng ăn
Chó chê nhà dột ra nằm bụi tre
(Câu số 1788 )
Chuột chê xó bếp không nằm,
Chó chê nhà dột ra lần bụi tre.
(Câu số 27415 )
Có bẩn như chó thì mới giàu
(Câu số 10328 )
Cò bay thẳng cánh (thẳng kiếng) chó chạy cong đuôi
Thẳng kiếng tiếng địa phương (Câu số 10332 )
Con chẳng chê cha mẹ khó
chó chẳng chê chủ nhà nghèo
(Câu số 10659 )
Con chó chê khỉ lắm lông
Khỉ lại chê chó ăn dông ăn dài
Lươn ngắn lại chê trạch dài
Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
(Câu số 1993 )
Con chó hay trèo
Con mèo hay cắn
Xôi thịt thì đắng
Bồ hòn thì hôi
Thơm như tổ cú
Đàn ông to vú
Đàn bà rậm râu
Hay gáy con trâu
Hay bừ gà trống
Của ta thì trọng
Của chúa thì hèn
Giấy bản thì đen
Mực tàu thì trắng
Mây mù thì nắng
Mây trắng thì mưa
….
(Câu số 7233 )
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ụt ịt (ủn ỉn) mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà (Mẹ) ơi đi chợ mua tôi đồng riềng
(Câu số 2050 )
Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nhà nghèo
(Câu số 2070 )
Con mèo đập bể nồi rang,
Con chó chạy lại phải mang lấy đòn.
(Câu số 27425 )
Con mèo đánh vỡ nồi rang
Con chó chạy lại chịu mang lấy đòn
(Câu số 2083 )
Con mèo con chó (chuột) có lông
Cây tre có mắt nồi đồng có quai
(Câu số 2079 )
Con mèo con mẻo con meo
Muốn ăn thịt chuột thì leo xà nhà
Con chó nhắn nhủ con gà
Đừng vào bươi bếp đừng ra phá vườn
(Câu số 2082 )
Con mèo làm (xán) vỡ nồi rang
Con chó chạy lại nó mang lấy đòn
(Câu số 19773 )
Con mèo trèo lên cây vông
Con chó đứng dưới ngó mong con mèo
Mèo rằng, sao chó chẳng theo ?
Lên đây mèo sẽ dạy leo cho mà
(Câu số 2087 )
Con mèo xáng vỡ nồi rang,
Con chó chạy lại nó mang lấy đòn.
(Câu số 27493 )
Con quạ bay ngang tao kêu là con quạ quỉ
Tao biết mặt mày làm đĩ xóm tao
Xóm tao là xóm làm ăn
Có con đĩ chó lăng xăng tối ngày
(Câu số 2108 )
Dấm dẳng như chó cắn ma
(Câu số 11129 )
Dầu bông quế dầu bông hường
Hải đường, thơm thiệt là thơm
Tóc em như lông con chó xồm
Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai
(Câu số 2202 )
Giậu kín thì chó hết vào
(Câu số 12452 )
Giậu nát chó ỉa
(Câu số 12460 )
Dâu dữ mất họ chó dữ mất láng giềng
(Câu số 11367 )
Diều hâu mày liệng cho tròn
Đến mai tao gả gà con cho mày
Gà con tao để tao nuôi
Tao gả con chó cụt đuôi cho mày
Người ta thường gọi là "Diều hâu đào giếng", điềm trời sắp mưa (Câu số 7473 )
Dù ai buôn bán trăm nghề (2)
Không bằng nuôi chó huyền đề bốn chân
Chó khôn tứ túc huyền đề
Tai thì hơi cụp đuôi thì cong cong
Chó huyền đề có 4 móng treo cao hơn móng thường 4 hay 5 phân (Câu số 2547 )
Dù ai hoạt động muôn nghề
Chẳng bằng nuôi chó huyền đề bốn chân
(Câu số 2554 )
Em là con gái phủ Từ
Lộn chồng trả của theo sư chùa Viềng
Đói ăn thịt chó nấu riềng
Bán rau mảnh bát lấy tiền nộp cheo
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu
Xin làng đừng có cắm nêu ruộng chùa
Phủ Từ Sơn, Huyện Ninh Bắc, Hà Bắc (Câu số 2668 )
Gấu ó như chó với mèo
(Câu số 12296 )
Gà lấm lưng, chó sưng đồ
Gà mái thời kỳ chịu trống, chó cái thời kỳ động dục thì thịt ngon nhất (Câu số 25697 )
Gà ngày gió, chó ngày mưa
Bán gà nên kiêng ngày trời gió, bán chó nên kiêng ngày trời mưa (Câu số 25708 )
Gà què bị chó đuổi
(Câu số 12192 )
Gái đâu có gái lạ lùng
Chồng chẳng nằm cùng ném chó xuống ao (*)
Đến đêm chồng lại lần vào
Vội vàng vác sọt đi chao chó về
có bản khác: Chồng chẳng nằm cùng, nổi giận đùng, ném chó xuống ao (Câu số 2745 )
Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó (2)
Trai phải hơi vợ như cò bợ phải trời mưa
(Câu số 2761 )
Giàu bán chó khó bán con
(Câu số 12425 )
Hát cho chó cắn bò lồng
Hát cho con gái bỏ chồng mà theo
Hát cho gà gáy chim kêu
Hát cho ông lão trong lều bò ra
(Câu số 3008 )
Hát cho chó cắn, bò lồng
Hát cho con gái bỏ chồng mà theo
(Câu số 27663 )
Hổ lạc bình dương bị khuyển khi
Cọp về đồng bằng bị chó ăn hiếp (Câu số 12757 )
Hà tiện mới có phũ như chó mới giàu
(Câu số 12623 )
Hàm chó vó ngựa
(Câu số 12655 )
Hàm chó vó ngựa cựa gà ngà voi
(Câu số 12656 )
Hò ơ Trách lòng con chó sủa dai
Đêm năm canh viếng bậu... (ờ)
Hò ơ... Đêm năm canh viếng bậu sủa hoài sáng đêm
(Câu số 3103 )
Hò ơ... (chớ) Trách lòng con chó sủa dai
Đêm năm canh viếng bậu... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Đêm năm canh viếng bậu sủa hoài sáng đêm
(Câu số 28230 )
Khôn như tiên không tiền cũng dại
Dại chư chó có lọ cũng khôn
Ngọc kia chuốc mãi cũng tròn
Sắt kia mãi mãi cũng còn nên kim
Lọ là thổ ngữ Thanh Hóa có nghĩa là lúa (Câu số 7354 )
Huýt chó vào bụi rậm
(Câu số 12996 )
Kêu chó đuổi ruồi
(Câu số 13092 )
Khó chó cắn thêm
(Câu số 13214 )
Không ai nuôi chó một nhà, nuôi gà một sân
Nuôi chó để giữ gà (Câu số 25737 )
Không chó bắt mèo ăn cứt
(Câu số 13351 )
Không có chó bắt mèo ăn cứt
(Câu số 13355 )
Lơ láo như chó thấy thóc
(Câu số 14000 )
Lấp ló như chó tháng bảy
(Câu số 13772 )
Lầm lầm như chó ăn vụng bột
(Câu số 13589 )
Lầu bầu như chó hóc xương
(Câu số 13782 )
Lắm kẻ yêu như diều gặp gió
Chẳng ai ngó như chó đầu hè
Gió đưa kẽo kẹt cành tre
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
Đàn bầu một loại nhạc cụ độc đáo của Việt Nam chỉ có một giây tiếng ngân ai oán ru ngủ làm lắm người mê (Câu số 7421 )
Làm kiếp trâu ăn cỏ làm kiếp chó ăn dơ
(Câu số 13585 )
Làm người thì khó làm chó thì dễ
(Câu số 13610 )
Lang lảng như chó cái trốn con
(Câu số 13713 )
Lao xao kẻ khóc người than
Gà kêu chó sủa rộn ràng như ong
(Câu số 3601 )
Loanh quanh như chó nằm chổi
(Câu số 14023 )
Măng sông, ếch giếng, chó nhà chùa
Nhưng chuyện quái lạ khó tin (Câu số 14795 )
Mú chú ăn mó chó ăn
(Câu số 14989 )
Mặt như con chó tiền rưỡi
(Câu số 14477 )
Mẹ ơi năm nay con mười tám tuổi rồi
Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới
Tiền chẵn năm quan Cau chẵn năm ngàn
Lợn béo năm con áo quần năm đôi
- Mẹ ơi, năm nay con hai mươi ba tuổi rồi
Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?
Com chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn ba quan Cau chẵn ba ngàn
Lợn béo ba con áo quần ba đôi
- Mẹ ơi, năm nay con ba mươi hai tuổi rồi
Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới
Tiền chẵn một quan Cau chẵn một ngàn
Chó béo một con áo quần một đôi
- Mẹ ơi, năm nay con bốn mươi ba tuổi rồi
Chồng con vẫn hoàn chưa có ... mẹ thời …
Mẹ thời ... cho không.
(Câu số 7726 )
Mọt không ăn được cứt sắt
Chó không ăn được cứt thuyền chài
(Câu số 4191 )
Mồm chó vó ngựa
(Câu số 14763 )
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sầu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gió
(Câu số 4213 )
Mỡ gà thì gió
Mỡ chó thì mưa
(Câu số 4133 )
Mỡ gà thì gió mỡ chó thì mưa
(Câu số 14720 )
Mang chết chó cũng lè lưỡi
(Câu số 14350 )
Mèo đến nhà thì khó
Chó đến nhà thì hên (giầu) (sang)
(Câu số 4023 )
Mèo đến nhà thì khó chó đến nhà thì giàu
(Câu số 14611 )
Mèo đàng chó điếm
(Câu số 14607 )
Mèo đàng chó hoang
(Câu số 14608 )
Mèo đàng lại gặp chó hoang,
Anh đi ăn trộm gặp nàng xới khoai.
(Câu số 27474 )
Mèo hoang lại gặp chó hoang
Anh đi trộm bắp gặp nàng trộm (nhổ) khoai!
(Câu số 4025 )
Mèo hoang thì chó cũng hoang
Một chàng ăn trộm gặp nàng nhổ môn
nên hiểu theo nghĩa bóng (gian phu dâm phụ) (Câu số 27690 )
Mua trâu xem vó, mua chó xem chân
(Câu số 25623 )
Nước chảy chó đá cũng nghiêng
Anh vui cùng bạn, để em sầu riêng một mình (tháng
(Câu số 5276 )
Nước lụt chó nhảy bàn độc
(Câu số 16480 )
Nắng tháng ba chó gà lè lưỡi
(Câu số 15313 )
Nửa đêm trống trở sang canh
Lỡ ăn vụng dại đổ quanh chó mèo
(Câu số 5231 )
Nai dạc móng chó le lưỡi
(Câu số 15181 )
Nai vẹt móng chó cũng lè lưỡi
(Câu số 15184 )
Nào ai chấp chó lỏ bòi
(Câu số 15323 )
Ngồi xó ró như chó tiền rưỡi
(Câu số 15569 )
Ngay lưng như chó trèo chạn
(Câu số 15429 )
Ngoe nguẩy như chó vẫy đuôi
(Câu số 15540 )
Ngông nghênh như chó thấy thóc
(Câu số 15598 )
Như chó nhai giẻ rách
(Câu số 16075 )
Như chó với mèo
(Câu số 16076 )
Nhất hào nhị hào tam hào
Nó chạy bờ ao chuột chạy hàng rào
Nhà này có qủy hay ma
Có con chó đực sủa ra đằng mồm
Nhà này có con cho đen
Người lạ nó sủa người quen nó mừng
Nhà này có cái cối xay
Bốn chân xuống đất ngõng quay lên trời
(Câu số 7288 )
Nhất khuyển phệ hình bá khuyển phệ thinh
Một chó sủa trăm con khác sủa theo (Câu số 15918 )
Nhà này có quái trong nhà
Có con chó mực cắn ra đằng mồm
Nhà bà có con chó đen
Người lạ nó cắn, người quen nó mừng
Nhà bà có cái cối xay
Bốn chân xuống đất, ngõng quay lên trời
(Câu số 4964 )
Nói dai nhách như chó nhá giẻ rách
(Câu số 16236 )
Nói như chó đéo sầu
(Câu số 16310 )
Nói như chó cắn ma
(Câu số 16309 )
Nói với nó chẳng phải thịt chó bán rao
(Câu số 16388 )
Ông ổng như chó cắn ma
(Câu số 16629 )
Nuôi con chẳng dạy chẳng răn (2)
Thà rằng nuôi chó nó canh giữ nhà
Con hư tại mẹ tại cha
Cháu hư thì tại cả bà lẫn ông
Con hư là bởi cha dong
Vợ hư là bởi thằng chồng cả nghe
(Câu số 25837 )
Quăng xương cho chó cắn nhau
(Câu số 16930 )
Quần chó táp không tới
(Câu số 16852 )
Rượu tăm thịt chó nướng vàng
Mời đi đánh chén cách làng cũng đi
(Câu số 5769 )
Rậm rật như chó tháng bảy
(Câu số 17006 )
Ra đường bà nọ bà kia
Về nhà không khỏi cái nia cái sàng,
Ra đường võng giá nghênh ngang
Về nhà liền hỏi: Cám rang có còn
- Cám rang tôi để cố xay
Hễ chó ăn mất chết mày với ông
(Câu số 5592 )
Ra đường võng lọng nghênh ngang
Về nhà hỏi vợ: "cám rang đâu mày ?"
- Cám rang tôi để cối xay
Hễ chó ăn hết thì mày biết ông
(Câu số 5601 )
Ráng mỡ gà thì gió
ráng mỡ chó thì mưa
Nhìn mầu mây để biết mưa nắng (Câu số 25770 )
Ráng mỡ gà thì gió ráng mỡ chó thì mưa
Ráng là mây có mầu, nông dân xem mầu của mây để biết thời tiết (Câu số 17027 )
Sống được miếng dồi chó chết được bó vàng tâm
(Câu số 17375 )
Sừng cánh ná, dạ bình vôi
Lưng chó ngồi, đít mâm thau
(Câu số 28142 )
Tân hẩng như chó bị mất dái
(Câu số 17571 )
Thương em lén chó chui rào
Áo bông bị thắt, tre quào rách bông.
(Câu số 28273 )
Thầy giùi xui chó ghẻ
(Câu số 17899 )
Thật thà như chó cắn trộm
(Câu số 17872 )
Thịt chó chấm nước chó
(Câu số 18041 )
Thịt chó thì phải có riềng
Thịt lợn thì phải có riêng món hành
Thịt gà cần phải lá chanh
Tía tô cà chuối mới thành ba ba
(Câu số 7644 )
Thịt chó tiểu đánh tì tì
Bao nhiêu chỗ lội tiểu thì cắm chông
Nam mô xứ Bắc, xứ Ðông
Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi
(Câu số 6081 )
Thố tử cẩu phanh
Chó dùng để săn thỏ, nhưng khi thỏ chết rồi cũng bị giết (Câu số 18070 )
Thâm đông sáng bắc tối tây
Chó đen ăn cỏ trời rày làm mưa
Trồng cau trồng trúc trồng dừa
Muốn nên cơ nghiệp phải chừa lang vân (*)
Ba loại cây cau, trúc và dừa có mắt (vòng tròn xung quanh cây), khi trồng phải chừa lại một mắt (Câu số 5874 )
Trăm thứ hoa đua nở trên cành
Thung dung tam bảo, chúng sanh đôi đường
Kìa (Chớ) hoa từ bi kia còn dãi nắng dầm sương
Hoa lan, hoa huệ, anh thương hoa nào?
Anh còn thương hoa mận, hoa đào,
Hoa cam, hoa quít biết vào tay ai?
Hoa đào kia chưa thấm đã phai
Thoang thoảng hoa lài, nó lại thơm lâu!
Ai ơi chó phụ hoa ngâu!
Hoa bí hoa bầu cũng gọi là hoa
Chơi hoa cho biết mùi hoa!
(Câu số 6592 )
Thiếu chó bắt mèo ăn cứt
(Câu số 18033 )
Thùng thùng thùng (câu 2)
Ở nhà coi sóc
Chú cốc chú cò
Coi sóc các làng
Chèo bẻo nỏ nang
Bầu cho làm huyện
Đêm hôm đi tuần
Phó cho chú vạc
Chó ngỗng nghếch ngác
Như thể đàn bà
Chú vịt chú gà
Nhắc võng ông già
Trèo lên núi Triều
Chạy như cun cut…'
Tiếp theo câu 7558 (Câu số 7558 )
Tiểu tôi tiểu kính tiểu hiền
Bao nhiêu chùa chiền tiểu đốt, tiểu đi
Thịt chó tiểu đánh tì tì
Bao nhiêu chỗ lội tiểu thì, cắm chông
Nam mô xứ Bắc, xứ Đông
Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi.
(Câu số 6365 )
Trời làm tháng sáu giá chân
Tháng một nằm trần nóng đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu giữa đồng vãi cải làm dưa
Con bò đi tắm ban trưa
Một đàn con vịt cày bừa ruông nương
Con voi nằm ở gầm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay quaTrời mưa cho mối bắt gà
Thòng đong con cấn đuổi cò lao xao
Lươn nằm cho trúm bò vào (*)
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Lá lúa lá mạ đuổi vồ chân trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha qua biết đâu mà lần
Cầy cáo thì đuổi chó săn
Một đàn con chuột đuổi ăn con mèo
Trúm: Ống tre bẫy lươn (Câu số 7245 )
Trai ở nhà vợ như chó gầm chạn (gầm giường)
(Câu số 18541 )
Ú ữ như chó nằm bếp
(Câu số 19030 )
Vợ quá chiều ngoen ngoẻn như chó con liếm mặt
(Câu số 19315 )
Ve vẻ vè ve (câu 1)
Cái vè nói ngược
Non cao đầy nước
Đáy biển đầy cây
Dưới đất lắm mây
Trên trời lắm cỏ
Người thì có mỏ
Chim thì có mồm
Thẳng như lưng tôm
Cong như cán cuốc
Thơm nhất là ruốc
Hôi nhất là hương
Đặc như ống bương
Rỗng như ruột gỗ
Chó thì hay mổ
Gà hay liếm la
Xù xì quả cà
Trơn như quả mít
Meo meo là vịt
Quạc quạc là mèo
Trâu thì hay trèo
Sóc thì lội nước (Còn tiếp)
Xem tiếp câu 7242 (Câu số 7241 )
Voi đú chó cũng đú
Chuột chù cũng nhảy quanh
(Câu số 19343 )
Xí hụt cụt tay ăn mày chó cắn
(Câu số 19512 )
Yêu gà gà mổ mắt yêu chó chó liếm mặt
(Câu số 19636 )


Đi tu Phật bắt ăn chay
Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không
(Câu số 2392 )
Mèo ngao cắn cổ con cầy
Con cầy vật chết cả bầy mèo ngao
(Câu số 4032 )
Mèo ngao cắn cổ con cầy (ông thầy)?
Con cầy vật chết cả bầy mèo ngao.
(Câu số 27364 )
Run như cầy sấy
(Câu số 17100 )
Trời làm tháng sáu giá chân
Tháng một nằm trần nóng đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu giữa đồng vãi cải làm dưa
Con bò đi tắm ban trưa
Một đàn con vịt cày bừa ruông nương
Con voi nằm ở gầm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay quaTrời mưa cho mối bắt gà
Thòng đong con cấn đuổi cò lao xao
Lươn nằm cho trúm bò vào (*)
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Lá lúa lá mạ đuổi vồ chân trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha qua biết đâu mà lần
Cầy cáo thì đuổi chó săn
Một đàn con chuột đuổi ăn con mèo
Trúm: Ống tre bẫy lươn (Câu số 7245 )

http://e-cadao.com http://haphuonghoai.net http://cadao.org
http://vietnam-on-line.com
http://cadaotucngu.com/phorum/ http://cadaotucngu.net
Go to Top of Page
  Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Ca Dao Tục Ngữ © Hà Phương Hoài Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06